Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 1 von 62737 Suchtreffern (Gesamt: 62737) weiter

BGU I 2 TM Nr. 8961

Titel: keiner

Soknopaiu Nesos (Arsinoites) 209, 23. Jan.
Andere Publikationen M.Chr. 113
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
XII, S. 9 BL online
Inhalt Eingabe, Herieus an den Strategen Apollophanes alias Sarapammon, ein schon eingesätes Feld wurde umgegraben
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
Ἀπολλοφάνι(*) [τ]ῷ καὶ Σαραπάμμωνι στρ(ατηγῷ) Ἀρσι(νοΐτου) Ἡρ(ακλείδου)
μ[ε]ρίδος
παρὰ Ἑριεῦτος Τατᾶτος ἀπὸ [κ]ώμης Σοκνο-
παίου Νήσου. μετὰ τὸ ἐπιτελ[έσ]αι με τὰ προ-
5σήκοντα ἔργα μέχρι κατασπορᾶς σιτικῶν
ἐδαφῶν ὄντων περὶ τὴ[ν] αὐτὴν κώμην
ἐν τόπῳ Τωα(  ) λεγομένῳ τῷ ἐνεστῶτι
ἔτει Ἀμοῦνις Κιαλὴ καὶ [Ὧ]ρος Ταθή(μιος(?)) καὶ
Πανεφρέμμις ἐπικαλούμενος Μῶρος
10καὶ Πετρώνιος οἱ δ καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς
ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης ἐπελθόντες τοῖς
ἐσπαρμένοις ὑπʼ ἐμοῦ ἐδάφεσι ὡς πρόκειται
ἄνωθεν ὑπέσχεισαν(*) ὡς ἐκ τούτου οὐκ ὀ-
λίγη μοι ζημία ἐπηκολούθησεν. ὅθεν
15κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἐπιδίδωμι αὐτὸ τοῦτο φα-
νερὸν πο[ιο]ῦν εἰς τὸ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι τό-
δε τὸ βιβλείδιον(*) πρὸς τὸ μένειν ἐμοὶ τὸν λόγον
πρὸς αὐτοὺς περ[ὶ τούτο]υ. δι[ευτ]ύχ(ει).
(hand 2) ἔτους ιζ Λο(υκί)ου Σεπτιμ(ίο)υ Σεουήρ(ου) Εὐσ(εβοῦς) Περτίν(ακος) καὶ Μάρκ(ου)
20Αὐρηλ(ίο)υ Ἀντων(ίνου) Εὐσ(εβοῦς) Σεβαστῶν καὶ Πουβλ(ίου) Σεπ(τιμίο)υ Γέτα Καίσ(αρος) Σεβ(αστ)οῦ Τῦβι κη.
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar

weiter