Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 1 von 1 Suchtreffern (Gesamt: 62772)

BGU IX 1900 TM Nr. 9471

Liste von Pachtgenossenschaften von γεωργοί

Theadelphia (Arsinoites) ca. 196 - 198
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
IX, S. 29
Bemerkungen Zur Datierung vgl. Bastianini - Whitehorne, Strategi, S. 52.
Inhalt Liste, Gemeinschaften (Pacht)
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
1
Ἄλκ̣α̣σ̣τ̣ι̣ς̣ Ἀπύγχεως καὶ Ἀε̣ῦ̣ς υἱὸς καὶ Παπεῖς
ἄλλος υἱὸς καὶ Ἀπύγχις Ὡρίωνος καὶ Πάσεις
ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ταποῦτος καὶ Παῆσις ἀπ(άτωρ) μη(τρὸς)
Ἀρε[ῖ]τος καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
5Πετε̣ε̣ῦ̣ς Πνεφε[ρ]ῶτος καὶ Ἀᾶς υἱὸς καὶ Εὐδα̣ί-
μων Θεογίτω̣νος καὶ Ἀλεξίων Ἀφροδεισίου
καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Διοσκόρου καὶ μετόχων (ἄρουραι) πδ δ´
Πάσεις Μελανᾶ κ̣α̣ὶ̣ Ζωΐλος Πάπου καὶ Ἥρων
Νείλου καὶ Σα̣τ̣αβοῦς Καλαβώτου καὶ Εὐδαί-
10μων Δ[  ̣]  ̣  ̣ [καὶ Ἡρ]ᾶς Ἡρακλείδου καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
Ἑκῦσις [Σίφ]ω̣ν̣ος καὶ Ἀε̣ῦ̣ς υἱὸς καὶ Μαρίων Μαρί-
ω̣νος κ̣α̣ὶ̣ Ἀ̣ω̣ν̣[  ̣  ̣ μ]υ̣λ̣ω̣νικὸ̣ς̣ καὶ Ἡρωνᾶς ἀδελ(φὸς)
Μα̣ρίω̣ν̣ο̣ς̣ καὶ Δεῖος Ἡρακλ̣ε̣ί̣δ̣ου καὶ Ἰσᾶς
ἀδελφὸς καὶ μ[ετό]χων (ἄρουραι) π
15Σ̣α̣[ρ]ᾶς Ὀν[η]σίμου καὶ Καῆτις Ἑριέως καὶ Ἀκοῦϊς Πετεσούχου
καὶ Κ̣ροῦι̣ς̣ Ἑ̣κ̣ύ̣σ̣ε̣ω̣ς καὶ Ἑριεῦς Πετεσούχου καὶ Σαραπίων
Ἀπύγχε̣ω̣[ς καὶ] Ε̣ὐδα̣ίμ̣ων Ἀρ̣α̣κ̣ιάνου καὶ Ἀνίκητος
Χαιρή[μον]ο̣ς̣ καὶ Πωλίων Πετερμούθεως καὶ μετόχ(ων) (ἄρουραι) πα 𐅸
2
Πατᾶς Φιλίππου καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Πετερμούθεως καὶ Καῆτις ἀδελ(φὸς)
20καὶ Σωτήριχος Διοσκόρου καὶ Χαιρήμων Διοσκόρου
καὶ Πάσεις Α̣ἰν̣έως καὶ μετόχ(ων) (ἄρουραι) π
(perpendicular) 21,ms β
Ἀπύγχις Μύσθου καὶ Κιᾶπις ἀπ(άτωρ) μη(τρὸς) Ταπετέως καὶ Μαρίων
Ὤσεως καὶ Ἀλεξίων Ἀλεξίωνος καὶ Ὡρίων Ἀπύγχεως
(perpendicular) 23,ms Βω̣λανοῦ στρα(τηγοῦ)
καὶ Πωλίων Ἀπύγχεως καὶ Ἡρωνίνου(*) Λουκᾶ καὶ Ὡρίων
25Ἀπκούϊτος καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
Δεῖος Ὡρίωνος καὶ Εὐδεί̣μων ἀδελφὸς καὶ Πωλίων Πατύ-
νεως καὶ Νεῖλος Σισόϊτος καὶ Πουσῖμις Διοσκόρου
καὶ Διόσκορος Ἑρμείου καὶ Κοπρῆτος Πανίωνος μη(τρὸς)
Ἀρεῖτος καὶ μετόχων (ἄρουραι) οθ 𐅵 ιϛ´ λβ´ ρκη´
30Μύσθης Ἰσχυρᾶ καὶ Κρονίων ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ταμάρωνος
καὶ Ἀε̣ῦ̣ς υἱὸς καὶ Ἀε̣ῦ̣ς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ταννώφρεως
καὶ Κάστωρ Ἀλεξίωνος καὶ Πάπος Πνεφερῶτος καὶ μετό(χων) (ἄρουραι) π
Ἀλεξίων Ἀλεξίωνος καὶ Ὡρίων Εὐδαίμωνος καὶ Ἀευ-
σαεις Εὐδαίμωνος καὶ Πόννις Ἥρωνος καὶ Διοσκόρου
35Διονυσίου καὶ Ἑκῦσις Ἥρωνος καὶ Σαραπίων Δημ̣ο̣-
κράτους καὶ μετόχων (ἄρουραι) π
Πετεσοῦχος Διοσκόρου καὶ Ἄπεις Ἀπολλωνίου καὶ Τ̣ί̣μων
Ἥρωνος καὶ Πωλίων Διομήδους καὶ Ἀφροδείσιος
Ἥρωνος καὶ Ἥρων Νείλου καὶ μετόχ(ων) (ἄρουραι) π
3
40Σαραπίων Ἡρακλᾶ καὶ Σπάταλος Νέωνος καὶ Ν[έ]ων Μυσθαρίωνος
καὶ Αὐνῆς Δείου καὶ Σαλεῖ[νο]ς Κορκᾶ καὶ Χαιρήμων Καλατήνεως
καὶ Σανσν̣ε̣ῦ̣ς ἀδελ(φὸς) καὶ μετόχ(ων) (ἄρουραι) π
Ἅρπαλος Τεῶτος καὶ Σωτήριχος Δημοκράτους καὶ Ἀπολλώνιος
Ἀπολλωνίου καὶ Ἥρων Πετεσούχου καὶ Ἄπεις Ἥρωνος καὶ
45Ἑκῦσις Πετεσ̣εῦτος καὶ Πτολεμαῖος Διοσκόρου καὶ Σωκράτης
Ἡρακλήου καὶ μετόχ(ων) (ἄρουραι) π
Ἥρων ἀπ(άτωρ) μη(τρὸς) Διδύμης διὰ Σερήνου υἱοῦ καὶ Ἀϊῶνις Καλατήνεως
καὶ Πετερμοῦθις Ἁρπάλου καὶ Τεῶς Τεῶτος τρ̣ὶ̣ς̣ καὶ Ὀννῶφρις
Ἀρη̣τ̣ᾶ̣ καὶ Ἑκῦσις Πεπ̣έω̣ς ἁλιεὺς καὶ Ἰσᾶς Σισόϊτος καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
50Ἡρᾶς Χαιρήμονος καὶ Πετερμοῦθις ἀδελ(φὸς) καὶ Ἡρᾶς Ἥρωνος καὶ
Πατῦνις Καήτεως καὶ Σωκράτης Ἀφροδεισίου ἤτοι Ἡρακλήου
καὶ Κοῦντις Μύσθου καὶ Πάπου(*) Νικάνδρου καὶ μετόχ(ων) (ἄρουραι) π
Ἥρων Ἀσκληπιάδου καὶ Ἀρτεμίδωρος Χρυσίππου καὶ Σαβ̣έ̣λις Διδᾶ
καὶ Διδᾶς υἱὸς καὶ Δίδυμος Ὡρίωνος καὶ Ἰσᾶς Ὥρου καὶ Ἥρων Πετε̣ε̣ῦ̣τος
55καὶ Θεωνᾶς Δείου καὶ Πόσεις Ἀπκούϊτος καὶ μετό(χων) (ἄρουραι) π
Ἀφροδείσιος Ἀκοῦτος καὶ Ἁτρῆς Ἀπύγχεως καὶ Ζωΐλος Ἀγκλουέως καὶ Μυσθαρᾶς
ἀπ(άτωρ) μη(τρὸς) Ταβ̣οῦτος καὶ Ὦσις Καήτεως καὶ Κ[αῆ]τις Φιλίππου καὶ Ὦσις Καή-
τεως καὶ μετόχ(ων) (ἄρουραι) π̣
Σάτυρος Ἀκοῦτος καὶ Κιᾶσ̣ις υἱὸς καὶ Κο̣ῦ̣ντις Μύσθου καὶ Ζωΐλος ἀπ(άτωρ) μη(τρὸς)
60Ταοννώφρεως καὶ Παχόϊς Ἀλεξίωνος καὶ Ἀμμωνᾶς Πετερμούθεως
καὶ Ἡρακλείδης Καπίτωνος καὶ Σάπ̣σις Ἡρακλᾶ καὶ Πετ[εῦ]ς Ἑκύσε-
\ως/ καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
4
Τιαμ̣ά̣ους Ἀθηνίωνος καὶ Ἥρων ἀδελ(φὸς) καὶ Δεῖος ἄλ(λος) ἀδελ(φὸς) καὶ Καραβ̣έ̣ρ̣ις
Ἰσχυρᾶ καὶ Ὀρσεῦς Παπεῖτος καὶ Κοπρῆς Σεου̣ήρου καὶ Ἰσχυρᾶς
Καρακαίρεως καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
65Νίκανδρος Πάπου καὶ Ἀν̣τήους Σώτου καὶ Πωλίων Μονοποδία καὶ
Ἀπῶνις υἱὸς καὶ Ἀπῶνις Πτολλᾶ καὶ Παῆσις Αἰπέως καὶ Πωλίων
Σαρκε̣π̣ίτης καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
Ἀφροδείσιος Ἀπεῖ καὶ Ἥρων ἀδελφὸς καὶ Ἁτρῆς ἄλλος ἀδελ(φὸς) καὶ Ἄπεις ἄλ(λος) καὶ Χ̣ρ̣υσᾶς
Νείλου καὶ Ζωΐλος Πα̣ν̣κρά̣τους καὶ Δημοκράτης καρπώνης καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
70Ἰσᾶς Τρύφωνος καὶ Ψενατῦμις Ἡρακλήου καὶ Ἡρακλείδης Ἥρωνος
καὶ Ζώσιμο̣ς Τρύφωνος καὶ Σύρισκο̣ς Γαλάτου καὶ Σισόϊς ἀδελφὸς
καὶ Σίλ̣λ̣αρος Ἀπολλωνίου καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
Ἀβῶκις Ἥρωνος καὶ Καπε̣ῖ̣ς υἱὸς καὶ Ἡρωνᾶς Διοσκόρου καὶ Πόννις
Ἀκοῦτος ἁλιεὺς καὶ Μάρων Ἥρωνος καὶ Ἁρφαῆσις Ἥρωνος
75καὶ Σύρος υἱὸς καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) ξϛ 𐅸
Παῆσις Διδᾶ καὶ Ἁρφαῆσις ἀδελφὸς καὶ Ζωΐλος Ἀσκληπιάδου καὶ
Λ̣εκ  ̣  ̣  ̣τις Τρύφωνος καὶ Ζωΐλος Ἀπύγχεως καὶ Σισόϊς
ἀπ(άτωρ) ἐ̣π̣(ικαλούμενος) Τέκτων καὶ Εὐδαίμων Μα̣ρκα̣ρίτης καὶ μετόχ(ων) (ἄρουραι) π
Πάπος Εὐτύχους καὶ Πετερμοῦθις Χάρητος καὶ Κιᾶπις Ἥρωνος καὶ
80Ἄμ̣π̣λ̣ε̣ις ἀδελφὸς καὶ Αὐνῆς Πε̣τε̣πατος καὶ Ὦσις ἀπ(άτωρ) μη(τρὸς) Θεν-
ατύμεως καὶ Παῆσις Ἀκοῦτος καὶ Ἀκοῦτις Ὀρσέως καὶ Κάστωρ
φάσει μη(τρὸς) Σωτηρίδος καὶ μετόχ(ων) (ἄρουραι) π
5
Χαιρήμων Ἀσκληπιάδου καὶ Ὡρεῖς ἀδελφὸς καὶ Ἀπολλώνιος Μύσθου
καὶ Σαραπίων Σύρου καὶ Ἀγχορίμφις ἀδελφὸς καὶ Νέων Μυσθαρίωνος
85καὶ Πωλίων Ἀκοῦτος καὶ Ἥρων Σώφρωνος καὶ Ἰσίδωρος Εὐκαιρ̣ᾶ
καὶ μετόχων (ἄρουραι) π
Δαμᾶς Σπαρδᾶ καὶ Εὐδαίμων Μυσθαρίωνος καὶ Διονύσιος Σαραπίω(νος)
καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Ἀκούϊτος καὶ Πουᾶ̣ρ̣ι̣ς Δείου καὶ Φίλιππος Κοπρίου καὶ Νίκανδρος
Εὐτύχους καὶ μετόχων (ἄρουραι) π
90Εὔπορος Ὡρίωνος καὶ Ὡ̣ρί̣ων Διονυσίου [καὶ] Πετεσοῦχος Πετεεῦτος καὶ
Εὔπορος ἀδελφὸς καὶ Ὡρίων Πετεεῦτος καὶ Ἑ̣ρ̣ι̣ε̣ῦ̣ς̣ Διονυσίου καὶ Σαραπιὰς
Εὐτύχους καὶ μετόχ(ων) (ἄρουραι) π δ´ ιϛ´ λβ´
Ὦσις Σύρου καὶ Σ̣ε̣λ̣π̣οῦς υἱὸς καὶ Πάπος Πάπου καὶ Ἀε̣ῦ̣ς υἱὸς καὶ Ἀκοῦς ἀπ(άτωρ) ἐ̣π̣(ικαλούμενος) Π̣έ̣π̣της
καὶ Πτολεμαῖος Πτολεμαίου μυλωνικὸς καὶ Μύσθης Ζωσίμου καὶ μετό(χων) (ἄρουραι) π
95Δίδυμος Ἁρπάλου καὶ Δίδυμος ἀδελφὸς καὶ Σαρᾶς Ἡρακλᾶ καὶ Χαιρή[μ]ων ἀδελ(φὸς)
καὶ Χάρης Καπεῖτος καὶ Ὡρείων Ἀρείου καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Ποσιδωνίου [καὶ (μετόχων)] (ἄρουραὶ) π
Καπεῖς Νέωνος καὶ Νέων Ποσιδωνίου καὶ Ἀφροδείσιος ἀπ(άτωρ) μη(τρὸς) [Ἀρ]εῖτος
καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Σαραπίωνος καὶ Δεῖος Θέωνος καὶ Πακοῦς Πακοῦτος καὶ Δι-
ονύσιος Λαχᾶ̣ καὶ μετόχων (ἄρουραι) π
100Ἅρπαλος Ἡρακλήου καὶ Ἀπύγχις Δείου καὶ Δεῖος υ̣ἱ̣ὸ̣ς καὶ Διδᾶς Β  ̣  ̣  ̣εως
καὶ Λεωνίδης Φιλίππου καὶ Θέων Μύσ[θο]υ καὶ Παχόϊς Ζωίλου
καὶ ὁ υἱὸς καὶ μετόχων (ἄρουραι) π
6
Χαιρήμων Βίλλου καὶ Σύρος Ἀπύγχεως καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Ἀρτεμιδώρου
καὶ Ἐσκᾶς Μυσθαρᾶ καὶ Λουκᾶς Μύσθου καὶ Ὀρσεῦς Ποσιδωνίου
105καὶ μετόχων (ἄρουραι) π
Ὀρσενοῦφις Πανομιέω̣ς καὶ Ὧρος Τεῶτος καὶ Παλᾶς Ἀλεξίωνος
καὶ Ὀρσεῦς ἀπ(άτωρ) μ̣υλωνικὸς καὶ Πόσεις Θέωνος καὶ Πῶλις Πετερ(μούθεως)
καὶ Ἀγχορίμφις Πετερμούθεως καὶ μετόχ(ων) (ἄρουραι) π
Σαραπίων Ἥρωνος Σασοῦις καὶ Ἀφροδείσιος Διοσκόρου καὶ Κοῦτις
110υἱὸς καὶ Πετεσοῦχος Σωκράτους καὶ Σαγ̣άλας Ὀννώφρεως καὶ
Θέων ἀδε̣λ̣(φὸς) καὶ Κοπρῆς ἀπ(άτωρ) μη(τρὸς) Σαραποῦτος καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
Σαραπάμμων Ἡρᾶ καὶ Ἡραΐσκος υἱὸς καὶ Δεῖος Δραύκου καὶ Κιᾶπις
ἀπ(άτωρ) <μη(τρὸς)> Θα̣κ̣α̣ῦτος ποιμὴν καὶ Χαρίτων Μύσθου καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Πτολεμαίου
καὶ Εὐδ[α]ίμων Καλαβώτου καὶ μετόχων (ἄρουραι) π
115Αὐνῆς Ἡ̣ρᾶ καὶ Καῆτις Σαραπίωνος καὶ Ἥρων Ἥρωνος καὶ Κάστωρ
Πτολλᾶ̣ κ̣α̣ὶ̣ Ὦσις ἀπ(άτωρ) μη(τρὸς) Θενατύμεως καὶ Ἡρακλῆς Ἀπύγχεως καὶ Πε-
τεσοῦχος Διδύμου καὶ Ἥρων Μύσθου καὶ μ(ετόχων) (ἄρουραι) π
Πετεσεῦς Ἀφροδεισίου καὶ Ἅρπαλος Ἥρωνος Πα̣σ̣κ̣α̣υς καὶ Ἑρι̣ε̣ῦ̣ς υἱὸς
καὶ Κοῦντις Σύρου καὶ Παπεῖς Σπατάλου καὶ Ἀκοῦς ἁλιεὺς καὶ Ἀπολ-
120λῶς [ἀπ(άτωρ)] μη(τρὸς) Θαήσεω̣ς καὶ Εὐπορᾶς Π̣ετε̣ο̣ῦ̣τος καὶ Σισόις Ἁρφα-
ήσεως καὶ μετόχων (ἄρουραι) π
7
Πτολεμαῖος Β̣αχᾶ καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Εὐπόρου καὶ Εὐδᾶς ἀδελφὸς καὶ Πωλίων Μυσθαρᾶ
καὶ Κ̣ι̣ᾶπις ἀπ(άτωρ) μυλωνικὸς καὶ Κεφαλᾶς Πτολεμαίου καὶ Κοπρῆς Ἰσᾶτος ((unintelligible)) καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
Σερῆνος Ἥρωνος καὶ Χῶνσις Ἡρακλείδου καὶ Κοπρῆς υἱὸς καὶ Ὀννῶφρις
125Ἀγχώφεως καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Ἥρωνος καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Ἀλεξίωνος καὶ Ζωΐλος ἀ[π(άτωρ)] μη(τρὸς)
Ταοννώφρεως καὶ μετόχων (ἄρουραι) π 𐅸 η´
Παχόϊς Πετεεῦτος καὶ Πτολεμαῖος υἱὸς καὶ Ἑριεῦς Πετεσούχου καὶ Καπεῖς Ἰσιδώρου
καὶ Εὐκαιρᾶτος Παχόϊτος καὶ Ἥρων Σώφρωνος καὶ Ἁτρῆς Νείλου καὶ Σίλλαρος
Ἀπολλωνίου ῥαβδιστὴς καὶ μετόχων (ἄρουραι) π
130Πασίων Διδύμου καὶ Παῆσις Μουρανὶς καὶ Διόσκορος Ἀγκα̣ο̣υ̣έ̣ω̣ς καὶ Ὀρσενοῦφις
ἀπάτωρ μη(τρὸς) Σαραποῦτος καὶ Ἅρπαλος Κάστορος αὐλητὴς καὶ (μετόχων) κας  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) π
Ὧρος Πνεφερῶτος καὶ Ἀμσάε̣ις Μαρρείους καὶ Ἀκοῦς Ἀγχορίμφεως ἁλιεὺς
καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Ἀμμωνίου καὶ Ὦσις Κλητέως καὶ Σωκράτης Ἁρποκρατίωνος καὶ Ἡρα-
ῆς Ὀρύβαλλος καὶ μ(ετόχων) (ἄρουραι) π
135Σαραπίων Ἁρπάλου Ἀντοῦσις καὶ Ὀρσεῦς υἱὸς καὶ Φιλώτας Κάστορος καὶ Πατᾶς Ἡρα-
κλήου καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Σαμβᾶ καὶ Διόσκορος Ἁρπάλου καὶ Ἀεῦς Σαμβᾶ καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
Ὀρσενοῦφις Ὥρου καὶ Ἑκῦσις Καλαμαύλου καὶ Ἀε̣ῦ̣ς Ὥρου καὶ Εὔπορος Πε-
τεσούχου καὶ Πωλίων ἀδελ(φὸς) καὶ Διόσκορος Χαιρήμονος καὶ Φάσεις Χαιρᾶ
καὶ Διονύσιος Ἀμμωνίου καὶ Πτολεμαῖος Ἑρμείου καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) οϛ η´ ι̣ϛ̣´
140Ἡρακλῆς Πετεσούχου καὶ Χαιρήμων Πατύνεως καὶ Πάσεις Ἀπκούϊτος
καὶ Ὦσις Πρίσκου καὶ Ἦλεις Πάπου καὶ Πακοῦνις Ἰπετ̣ι̣εῦτος καὶ
Ταβῶς Σωκράτους καὶ Π̣άσεις Σαβείνου καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
Πετεσοῦχος Πτολεμαίου καὶ Δεῖος Πετερμούθεως καὶ Δεῖος Δείου καὶ Σάτυρος Ἀμμωνίου
καὶ Ἥρων Ἀγχορίμφεως καὶ Ἑκῦσις Καλαμαύλου καὶ Πάπος Αὐνείους καὶ (μετόχων) (ἄρουραι) π
8
145Δεῖος Φιλαδέλφου καὶ Ἀκᾶς ἀδελ(φὸς) καὶ Παῆσις ἄλ(λος) ἀδελφὸς καὶ Ἀκοῦς Σύρου καὶ
Ἀπύγχις Πετερμούθεως καὶ Πτολλᾶς Ἑριέως καὶ Ζωΐλος Ἡρακλᾶ
καὶ μετόχων (ἄρουραι) π
Αὐνῆς Σαρᾶ καὶ Πουᾶρις Ἥρωνος καὶ Πν̣ε̣ῦ̣ς ἀδελφὸς καὶ Ἑριεῦς Πάπου
καὶ Ἥρων Πτολεμαίου καὶ Δεῖος Ἀκοῦτος καὶ Ὀρσενοῦφις ἀδελφὸς
150καὶ Ἡρω̣ν̣ο̣ς̣(*) Πνάσ̣ε̣ω̣ς καὶ Ζωίλος Φιλίππου καὶ μετόχων (ἄρουραι) π 𐅸 λβ´ ξδ´
Ἀλεξίων Πάπου καὶ Λούβεις ἀδελφὸς καὶ Χάρης Χάρητος καὶ Ὧρος Ὥρου
βουκόλ(ος) καὶ Μύσθης Μύσθου καὶ Ἑρμείας Δείου καὶ Σαμβᾶς Ἰσᾶ
κ̣ε̣ρ̣βις καὶ μετόχων (ἄρουραι) πε
νομῶν καὶ ἄλλων (ἄρουραι) ϡξγ διʼ ἐπιτηρητῶν τῶν ἀπὸ Φι-
155λαγρίδος
ἄλλων νομῶν (ἄρουραι) μη (ἄρουραι) η ιϛ´ διὰ Χαιρήμονος Ἡρακλᾶ καὶ
Ἡρωνίνου Λουκᾶ
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar