Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 1 von 2 Suchtreffern (Gesamt: 62772) weiter

BGU VI 1266 TM Nr. 2667 (HGV Nr. 2667a)

Verpachtung eines Kleros

Takona (Oxyrhynchites) 203 - 202 v.Chr.
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
XIII, S. 32 BL online
Bemerkungen Gehört zu BGU XIV 2386. Tage: Artemisios.
Inhalt Vertrag, Pacht, Land, an mehrere Pächter
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
int,r
βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θε-
ῶν Φιλοπατόρων ἔτους τρίτου ἐφʼ ἱερέως Σατύρου τοῦ Εὐμέ-
νους Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Σωτήρων καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ
θ̣[ε]ῶ̣ν ευγετων(*) καὶ θεῶν Φιλοπατόρων ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐ-
5ε̣ρ̣γέτιδος Ἀρσινόης τῆς Σόλωνος κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλ-
φου Σ̣ωστράτης τῆς Ἀντιγένους μηνὸς Ἀρτεμισίου ἐν Τάκονα
τοῦ Ὀξυρυγχίτου νομοῦ. ἐμίσθωσεν Πολιάνθης Νικάνδρου \Μ[α]κεδὼν/τῆς ἐ-
πιονῆς(*) Θέωνι Ἀπολλωνίου Πέρσηι καὶ Μενεδήμωι Ἀμ[ύ]ντου Κυρηναί-
ωι καὶ Σωστράτωι Θεοδότου Καλχηδονίωι(*) τοῖς τρισὶ τῆς ἐ-
πιονῆς(*)
10τὸν κλῆρον τὸν Λέοντος τοῦ Κάλλιος Κυρηναίου ὀρφανοῦ, ἐφʼ ὧι
μεθέξει αὐτοῖς Πολιάνθης τὸ πέμπτον μέρος τοῦ κλήρου Σώστρατο\ς/
δὲ δύο μέρη Θέων δὲ πέμπτον μέρος Μενέδημος δὲ πέμπτον
μέρος, συνεισφέροντες ἀλλήλοις τά τε σπέρματα καὶ τὴν κατεργα-
σίαν τοῦ κλήρου ἑκάτερος κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέρος εἰς ἐνιαυτὸν
15ἕνα σπόρον καὶ θεριζμὸν(*) ἕνα τὸν σπόρον τοῦ τρίτου ἔτους, ἐκφο-
ρίου τακτοῦ ὅλου τοῦ κλήρου ὀλυρῶν ἀρταβῶν ἑκατὸν ἴκοσι(*) πέν-
τε καὶ χόρτου λωτίνου ἀρῶν(*) τριῶν . τὸ δʼ ἐκφόριον ἀπ[ο]δ̣ό̣τωσαν
Θέων καὶ οἱ προγεγραμμένοι μέτοχοι τὸ καθʼ ἑαυτὸν μέρος Πο-
λιάνθηι ἀκίνδυνον καὶ κανυπολογονον(*) πάσης φθορᾶς πλὴν πολε-
20μίων ἐμ(*) μηνὶ Αὐδναίωι τοῦ τρίτου ἔτους ὄλυραν καθαρὰν ἀπὸ πάντων
μέτρωι χόϊ δικαίωι καὶ καταστησάτωσαν εἰς Τάκονα
πρὸς Πολιάνθην τοῖς ἰδίοις ἀνηλώμασιν καὶ τὰς τρῖς(*) ἀ̣ρ̣ού-
ρας τοῦ χόρτου δότωσαν Πολιάνθηι ἀπὸ μιᾶς κεφαλῆς ὅθεν ἂν
ἐγλέξηται Πολιάνθης καὶ ἐκ τούτων ἀρούρας δρα  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣ κ̣αὶ
25δ̣ῆσαι καὶ ἀνακομίσαι εἰς Τακόνα πρὸς Πολιάνθην
23/25
25τοῖς [ἰ]δί-
οις ἀνηλώμασιν· ἐὰν δὲ μὴ ἀποδο͂σι(*) ἢ μὴ καταστήσωσιν καθʼ ὃ
γέγραπται, ἀποτισάτωσαν Πολιάνθηι τῶμ(*) μὲν ὀλυρῶν τῆς
ἀρτάβης ἑκάστης ἀργυρίου δ̣ρ̣[α]χ̣μὰς ἴκοσι(*) , τοῦ δὲ χόρτου τῆς
ἀρούρας ἑκάστης ἀργυρίου δραχμὰς τριάκοντα , τῶν δὲ καρ-
30πῶν κυρι̣ε̣ύ̣ε̣τ̣ω̣ Πολιάνθης ἥως(*) ἂν τὸ ἐκφόριον κομίσηται· ἐ-
ὰν δὲ ἐγπραχθῶσιν περὶ τοῦ κλήρου εἰς τὸ βασιλικὸν ὑπολογί-
τωσαν(*) Πολιάνθῃ εἰς τὰ ἐκφόρια. βεβαιουτων(*) δὲ Πολιάνθης
Θέωνι̣ κ̣α̣ὶ̣ τοῖς μετόχοις τὸν κλῆρον καὶ τοὺς καρποὺς τὸν
συγγεγραμμένον χρόνον καθότι μεμίσθωκεν αὐ-
35τοῖς, ἐὰν δὲ μὴ βεβαιο̣ῖ̣ ἢ ἐγβάλλωνται ἐκ τοῦ κλήρου ἢ ἐκ
τῶν καρπῶν ὑπό τινος οὖν πλὴν βασιλικοῦ κωλύμματος(*),
ἀποτισάτω Πολιάνθης Θέωνι καὶ τοῖς μετόχοις ἐπετι-
μον(*) ἀργυρίου δραχμὰς τετρακισχιλίας . κυρία ἡ συγ-
γραφή. μάρτυρες· Φιλωνάδης Κυρηναῖος δεκανικός, Ἀτίας Θρᾶιξ
40ἰδιώτης, οἱ δύο τῶν Φίλωνος, Εὔβιος Χαλκιδεὺς διμοιρίτης, Λεύκιος
Θρᾶιξ λοχαγός, οἱ δύο τῶν Ἐνδίου, Ἀριστόμαχος Πτολεμαίου   ̣  ̣  ̣
νος, Δημήτριος Δημητρίου Χαλκιδεύς, οἱ δύο τῆς ἐπιγο̣ν̣ῆ̣ς̣.
int,v
Πολιάνθου Φιλωνάδου Εὐβίου Ἀριστομάχου
Θέωνος
45Σωστράτου Ἀττίου Λευκίου Δημητρίου
Μενεδήμου
ext,v
(hand 2) (ἔτους) γ μί(σθωσις) κλ(ήρου) Λέοντος
πρὸς Πολίανθον(*) κ̣α̣ὶ̣
Σώστρατον καὶ τοὺ[ς]
50μετόχο[υς]
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar

weiter