Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 94 von 62737 Suchtreffern (Gesamt: 62737) zurück weiter

BGU I 96 TM Nr. 31283

Titel: keiner

Arsinoites 2. Hälfte III
Material Papyrus
Inhalt Vertrag, Freilassung, Sklave
Erwähnte Daten Z. 3: 16. - 24. Apr. (?), 7. Regierungsjahr
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
ctr
[ -ca.?- ] Αὐρη-
[ -ca.?- ] τῆς αὐτῆς
[ -ca.?- ]ου εἰς δικα-
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]αν  ̣οσον  ̣  ̣  ̣
[- ca.60 -]  ̣η κατʼ ἔγ[γραφο]ν ἀσφάλιον γενο[μέ]νην τῷ αὐτῷ ἑ[βδ]όμῳ ἔτι(*) μηνὶ Φαρμοῦθι κ   ̣  ̣
[- ca.60 -]τον Νουμ[ήνιο]ν ὡς ἐν ὑποταγῇ [τ]υγχάνοντα καὶ [μ]α̣θόντων τὰ προσόντα αὐτῷ τῆς
[- ca.60 -] καὶ τὴν [εἰω]θυεῖαν εἰκοστὴν   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ τοῦ ἱερωτ[ά]του ταμείου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]ντεῦθεν
[- ca.60 - το]ῦ προκει[μέν]ου πάτρωνος αὐτοῦ Μάρωνος ὀνομα[σ]τοῦ τῆς δεκαπρωτίας Κυρίλλου
10[- ca.60 -] τῇ γενομέ[ν]ῃ ἀπελευθερώσι τοῦ Νουμηνίου ὑπὸ τοῦ προκειμένου πάτρωνος
[- ca.30 - μήτε αὐτοὺς μ]ήτε τοὺς παρʼ α[ὐ]τῶν ἐπὶ τὸν Νου[μ]ήνι[ον μή]τε ἐπὶ τοὺς παρʼ αὐτ[οῦ μή]τε περὶ τού[του] μήτε περὶ ἄλλου
[- ca.40 -]ου ὀφειλήματος [ἢ] ἀπαιτήματος ἀπὸ [τ]ῶν ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας τρόπῳ μηδε-
[- ca.40 -]ω̣ται ἐκκεχωρηκ[έ]ναι αὐτοὺς αὐτὸν τῷ Μάρωνι κυριευτικῶς καὶ ἀπηλευθερῶσθαι αὐτὸν ὑπὸ αὐτοῦ καὶ
[ἀπολελύσθαι αὐτὸν ἀπὸ πάσης τῆς πατρων]ικῆς (?) ἐξουσίας καὶ παντὸς τοῦ πεκου[λί]ου αὐτοῦ τῇ ἀπελευθερώσι ἀκολούθως. παροῦσα δὲ καὶ ἡ τούτων μήτηρ
15[Αὐρηλία Κυριλλοῦς θυγάτηρ Διοσκόρου(?)] γενομένου βουλ(ευτοῦ) τῆς αὐτῆς Ἀρσινοϊτῶν πόλεως χωρὶς κυρίου χρηματίζουσα κατὰ τὰ Ῥωμαίων ἔθη τέκνω(ν)
[δικαίῳ εὐδοκεῖ καὶ βεβαιοῖ τῇ γενομένῃ] ἀπελευθερώσι. περὶ δὲ τοῦ ταῦτα οὕτως ὀρ[θ]ῶς καλῶς γεγοναίνε(*) ἐπερωτηθέντες ὡμολόγησαν. (hand 2) Αὐρήλιος
[- ca.20 -] εὐδοκῶ καὶ βαιβεῶ(*) τῇ γ[ε]νομένῃ ἀπελευθερώσι τοῦ Νομηνίου ὑπὸ τοῦ Μάρωνος
[καὶ οὐκ ἐπελεύσομαι κατʼ οὐδέν]α τρόπον ὡς πρόκι[ται] καὶ [ἐ]περωτηθεὶς ὁμολόγησα(*). (hand 3) Αὐρήλιος Σατορνῖλος
[- ca.10 - εὐδοκῶ καὶ βεβαι]ῶ τῇ γενομένῃ ἀπελευ[θερώσι τ]οῦ Νουμηνίου ὑπὸ τοῦ Μάρωνος καὶ οὐκ ἐπελεύσομε(*)
20[κατʼ οὐδένα τρόπον ὡς πρόκιται καὶ ἐπερωτη]θὶς(*) ὡμολόγησα. (hand 4) Αὐρηλ[ία Κυ]ριλλοῦς θυγάτηρ Διοσκόρου βουλ(εύσαντος(?))
[χωρὶς κυρίου χρηματίζουσα κατὰ τὰ Ῥωμαίων ἔθη τέ]κνων δικαίῳ εὐδο[κῶ καὶ β]εβαιῶ τῇ ἀπελευθερώσει(*) τοῦ Νου-
[μηνίου ὑπὸ Μάρωνος καὶ οὐκ ἐπελεύσομαι κατʼ οὐδένα τρόπον ὡ]ς πρόκιται καὶ ἐ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ημαι.
Fr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ν Μάρωνα α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣νος ἀποστα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- μ]ηνὶ Θὼθ ια [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]τον καὶ διὰ το[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar

zurück weiter