Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 9 von 62737 Suchtreffern (Gesamt: 62737) zurück weiter

P.Köln XVI 644 TM Nr. 754287

Königseid an die Desmophylakes

Herakleopolites 256 v.Chr., 21. - 25. Okt. (Tag unsicher)
Material Papyrus
Bemerkungen siehe Tabelle 1 und 2, S. 271-291 im Anhang des Bandes zu den griechischen Königseiden der Ptolemäerzeit.
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
[βασιλε]ύ̣[οντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου]
Σ̣ω̣τ̣ῆ̣ρος (ἔτους) κθ \ἐ̣πα̣γ̣[ομένων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]/ vac. ? ἐφ’ ἱερέω̣[ς Ἀντ]ι̣[όχου τοῦ Κέββα Ἀλε-]
ξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφ̣ῶν κανη̣φ̣[ό]ρ̣[ου Ἀρσινόης Φιλα-]
δέλφου Δημοδίκης τῆς Φίλωνος. ὅρκον̣ [ἐχειρογρά-]
5φησεν Ἀπολλώνιος Παρμενίωνος Κρὴς [τῆς] ἐ̣π̣[ιγονῆς]
Ἀλεξάνδρωι καὶ Ἀρχεδήμωι δεσμοφύλαξιν̣   ̣[- ca.3 -]
ὅρκον ὀμνύω βασιλέα Πτολεμαῖον τὸν ἐκ Πτο̣λ̣[ε-]
μαίου καὶ Βερενείκης(*) καὶ Ἀρσινόην θεὰν Φιλάδε[λφον]
καὶ θεοὺς Σω̣τῆρας τοὺς τούτων γονε̣ῖ̣ς̣ [- ca.10 -]
10ὑμεῖν(*) ἐν τῶι ἐν Ἡρακλέους πόλει βασιλικῶι δεσμω-
τηρίωι ἐμφανὴς ?  ̣  ̣εν ὑμεῖν(*) ἑκάστης ἡμέρας
ἕως ἄν μου ἄφεσις γένητα̣ι ὑπὸ τοῦ ἀπαγαγ̣[όντος]
καὶ μὴ ἀναχωρήσειν παρευρέσει μηδεμι̣[ᾶι].
ἐὰν δὲ μὴ ποιῶ κατὰ τὰ γεγραμμ̣ένα̣, ἀ̣π̣ο̣[τείσω τὰς -ca.?- (δραχμάς),]
15πρὸς̣ ἃ̣[ς] ἀ̣πῆγμαι̣, καὶ τὸ βλάβος̣ [κ]α̣ὶ ἔνο̣[χός εἰμι τῆι]
ἀσεβ[εί]αι τοῦ ὅρκου.
vac. 2 lines
βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμα̣[ίου Σω-]
τῆρος (ἔτους) κθ̣ vac. ? ἐπαγομένων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐφ’ ἱερέως Ἀντ̣[ιόχου]
τοῦ Κέββ[α] Ἀ̣λεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδ̣ελ̣φῶν κανη̣[φόρου]
20Ἀρσινό̣ης̣ [Φιλαδέλ]φου Δημοδίκης̣ τῆς Φίλωνος. ὅ̣[ρκος,]
ὃ̣ν ἐ̣χ̣[ειρογράφη]σ̣ε̣ν Ἀπολ̣[λώ]ν̣ι̣ο̣ς̣ Παρμενίων̣[ος Κρὴς]
[τῆς ἐπιγονῆς Ἀλεξάνδρωι] καὶ Ἀρχ[εδήμωι - ca.8 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar

zurück weiter