Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 42 von 62737 Suchtreffern (Gesamt: 62737) zurück weiter

P.Vindob. Worp 5 TM Nr. 13696

Ἀπογραφή an der βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων

Ptolemais Euergetis (Arsinoites) 168, 22. Dez.
Material Papyrus
Bemerkungen Zur Datierung vgl. BL VII, S. 280.
Inhalt Geschenk, Heirat, Grundstück, Sklaven
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
(hand 1) Ζωίλ(ος) ἐση(μειωσάμην) θ (ἔτους) Ἀντων̣[ίνου καὶ Οὐήρου τῶν]
κυρίων Σεβαστῶ̣[ν -ca.?- ]
(hand 2) Διδᾷ̣ τῷ καὶ Ἰσιδώρῳ ἐξ̣[ηγητ(εύσαντι) βιβλιοφ(ύλακι) ἐγκτήσε-]
ων Ἀρσι(νοίτου)
5παρὰ Ἀμμωνίας Μάρω̣ν̣[ος μητρὸς Φιλουμένης]
ἀναγραφομένης ἐπʼ ἀμ̣[φόδου Διονυσίου τό-]
πων μετὰ κυρίου Ἀμμω[νίου -ca.?- τοῦ]
Ἀμμωνίου. ἀπο[γ]ράφομ[αι - ca.15 -]
ἐν πρ̣[ο]σ̣φορᾷ ἀν[α]φ[α]ιρέτ[ῳ - ca.15 -]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ε̣ρ̣ὶ κώμην Σεβε[ννῦτον ἥμι]σ̣υ̣ μ̣[έρος]
ἡμίσ̣[ου]ς̣ μ̣[έ]ρους ὅ ἐστιν τ̣[έ]τα[ρτο]ν̣ μ̣έ̣ρος κοι̣-
νὸν καὶ ἀ̣δ̣ιαίρετον ἀμπελ̣ῶ̣ν[ο]ς̣ [ἑ]κ̣τ̣[ο]λ̣ο̣γ̣ου-
μέν[ου] ἀρουρῶν δύο τετάρτ̣ο̣υ̣ δυο[τ]ρ̣[ι]α̣κοντο[ῦ](*)
τετρα[κα]ιεξηκοστοῦ καὶ   ̣  ̣ [ἐ]ν̣ μ̣ι̣ᾷ σφρα̣-
15γῖδι ἀμ̣π̣ελῶνος ἑκ̣τολο[γ]ουμ̣έ̣ν̣ο̣υ̣ ἀρούρας̣
ἕκτο[υ κ]οινὸν καὶ ἀδια̣ί̣ρετον ἀπὸ ἀρούρ[ας]
μιᾶς [ἡμί]σους καὶ περὶ τὴν αὐτὴν κώ[μην]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἥ]μ̣ι̣σ̣υ̣ μέρος ἡμίσους μέρους [ὅ ἐσ-]
[τιν τέταρτον μ]έρος κοινὸν καὶ ἀδιαίρετο[ν]
20[ἀμπελῶνος] ἑκ̣τολογουμένου ἀρουρῶν δύο̣
[τετάρτου δυοτριακοσ]τοῦ τετρακαιεξηκοστο[ῦ]
[- ca.9 -]  ̣[  ̣  ̣ λ]ε̣γομένῳ καὶ ὅλας ἀμ-
[πελῶνος ἑκτολογο]υμένου ἀρούρας δύο δυο̣-
[τριακοστοῦ κα]ὶ̣ καλαμίδιον καὶ δου-
25λ̣[ικὰ σώματα β Σα]ραπίωνα καὶ Ἰσιδώραν
πα[ρὰ τῆς] μητρός μου Φιλουμένης Φανίο[υ]
τοῦ Σ̣α̣ρ̣[απί]ωνος ἀ̣[πὸ] Δ̣ιονυσίου τόπων ἀπο-
γεγρα̣[μ]μ[έν]ης δ̣[ιὰ τῶ]ν̣ π̣ρ̣ὸ̣ σ̣οῦ τὰς ὅλας τοῦ
ἀμπε̣[λ]ῶνος ἀρούρας δύο δυοδριακοστὸν(*)
30καὶ ἐ̣πὶ [Μο]ήρεως διὰ τῶν προτέρων μετὰ προ-
θεσμ̣ί̣α̣ν̣ τὸ ἥμισυ μέρος τ[ο]ῦ ἡμίσους μέρο\υ/[ς]
τῶν τοῦ ἀμπελῶνος ἀρουρῶν δύο τετάρτου
δυοδ[ρια]κοστοῦ(*) τετρακαιεξηκοστοῦ λβ´ ξδ´ καὶ τὰ
λοιπὰ [ἐπὶ] Φρεμ̣εὶ συνερχο̣μένη τῷ ὁμοπατρ[ίῳ]
35καὶ [ὁμο]μητρίῳ μου ἀδελφῷ Σαραπίωνι
τῷ κ[αὶ Μ]ά̣ρωνι πρὸς γάμον. (hand 3) Ἡρακοῦις
  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ κατακεχώ(ρικα). (ἔτους) θ Ἀντ(ωνίνου) καὶ Οὐήρου
τῶ̣[ν κυ]ρ̣ί̣ω̣ν̣ Ξανδ(ικοῦ) κϛ.
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar

zurück weiter