Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 1 von 1 Suchtreffern (Gesamt: 62772)

BGU I 316 TM Nr. 20204

Titel: keiner

Askalon (Phönizien) 359, 12. Okt.
Andere Publikationen M.Chr. 271; FIRA III 135
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
VIII, S. 23; IX, S. 18; XI, S. 16f.; XII, S. 12 BL online
Übersetzungen
verbergenanzeigen
Deutsch:
  • Erman - Krebs, Aus den Papyrus der königlichen Museen (1899), S. 198-199
Inhalt Vertrag, Kauf, Sklave
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
ὑπατείᾳ Φλ(αουίου) Εὐσεβίου καὶ Φλ(αουίου) Ὑπατείου τῶν λαμπροτάτων [τῇ πρὸ τεσσά-]
ρων εἰδῶν [Ὀ]κτωβρίων, ἀγαθῇ τύχῃ, ἐν κολωνίᾳ Ἀσκ[άλωνι]
τῇ πιστῇ καὶ ἐλευθέρᾳ, ἔτους δευτέρου ἑξηκοστοῦ τετρακοσιοστο[ῦ τοῦ]
μηνὸς Γορπιαίου ιδ.
5ἐπρίατο καλῇ αἱρέσει Φλ(άουιος) Βιταλιανὸς βίαρχος οὐεξελλ[ατίωνος]
ἱππέων καταφρακταρίων εἱδρυμένων(*) τὰ νῦν ἐν [τῇ Ἀρσι-]
νοειτῶν πόλει τῆς Αἰγύπτου ὑπὸ Δωρόθεον τριβοῦ[νον]
παρὰ Φλ(αουίου) Ἀγεμούν̣δ̣ο̣[υ] σ̣ι̣ν̣άτορος ν̣ο̣υ̣μέρου αὐσιλ̣[ιαρίων]
Κωνσταντιακῶν ὑπὸ Βάριον τριβοῦνον νῦν εξ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10τῇ ἐν̣τ̣α̣ῦ̣θα διατριβούσῃ φαμιλίᾳ τῶ̣ν̣ γεν̣ν̣ετ̣[άτων](*)
Κωνσταντιακῶν στρατιωτῶν δοῦλον αὐτοῦ ὀ[νόματι]
Ἀργούτιν εἲ(*) καὶ εἴ τινι ἑτέρῳ ὀνόματι καλῖτε(*) ἢ κληθ[ήσεται]
γένι(*) Γάλλον, ὄντα ὡς ἐτῶν δέκα τεσσάρων μικ̣[ρό-]
πλεον, λευκόχρουν, ὑπόσιμον, εὐόφθαλμον, εὐθύ[τριχα (?)]
15τειμῆς(*) τῆς συνφωνηθείσης̣ μεταξὺ αὐτῶν χρυσ[ινῶν]
δεσποτικῶν τετραγραμμιαίων διζῴδων δέκ[α ὀκτώ] ,
οὕσπερ τῆς τειμῆς(*) χρυσινοὺς δέκα ὀκτὼ ἀπέσχεν κ̣[αὶ ἐπλη-]
ρώθη ὁ πεπρακὼς παρὰ τοῦ πριαμένου κατὰ τὴ[ν προκειμ(ένην)]
ὠνὴν καὶ διὰ χιρός(*), καὶ παρέδωκεν αὐτῷ τὸν [προγεγρ(αμμένον)]
20δοῦλον κυρίως ἔχειν καὶ δεσποτικῶς κτᾶσθ[αι χρᾶσθαι]
πωλεῖν διοικεῖν, ὃν ἂν αἱρῆτε(*) τρόπον, ἀπὸ τῆς σ[ήμερον]
ἡμέρας καὶ εἰς ἀεί. κὰ̓́ν(*) τις τοῦ πεπραμένου δ[ούλου]
ἀντιποιηθῇ ἢ ἐπενεχθῇ τι κατʼ αὐτοῦ τρόπῳ
οἵῳ δή τινι, ὁ πεπρακὼς \(hand 2) καὶ διάδοχ[οι αὐτο]ῦ/ (hand 1) τοῖς ἰδίοις ἀναλώμασιν
25βεβαιώσει τῷ πριαμένῳ ἢ ἐκτείσι(*) αὐτῷ παραχρῆμ(α)
τὴν τειμὴν(*) καὶ τὸ βλάβος καὶ ὅσον ἂν αὐτῷ δια-
δόχοις τε αὐτοῦ διαφέρῃ. ἱερὰν δὲ νόσον καὶ σίνος
παλεὸν(*) καὶ κρυπτὸν πάθος μέχρις μηνῶν ἓξ καὶ
δρασμὸν μέχρις μηνῶν δέκα δύο ὁμοίως ὁ
30πεπρακὼς καὶ διάδοχοι αὐτοῦ βεβαιώσουσιν τῷ
πριαμένῳ καὶ διαδόχοις αὐτοῦ ἢ ἐκτίσουσιν αὐτῷ
τὴν τειμὴν(*) καὶ τὸ βλάβος καὶ ὅσον ἂν αὐτῷ
διαδόχοις τε αὐτοῦ διαφέρῃ, τῆς πράξεως πάν-
των γεινομένης τῷ πριαμένῳ ἔκ τε τοῦ
35πεπρακότος καὶ ὑπαρχόντων αὐτοῦ ὧν τε
νῦν ἔχει καὶ ὧν ἂν μετὰ ταῦτα ἐπικτήση[τ]ε(*) ἐν
παντὶ εἴδι(*) καὶ γένι(*) οὕτως ὡσεὶ ἕκασ[το]ν αὐτῶν
κατʼ εἶδος καὶ κατὰ γένος καὶ ὀνομαστὶ ὑ[πο]θήκη[ς]
ἐνεχύρου τε δικαίῳ [ὑπόκειται, ἐπὶ τῷ ἐ]ξουσίαν
40ἔχειν τὸν πριάμενον   ̣[- ca.15 -]του
[  ̣]  ̣ασθαι κ[α]τὰ τῶν [νόμων - ca.11 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κα[- ca.17 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar