Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

P.Tebt. III.1 746 TM Nr. 5349

Correspondence concerning Cleruchic Dues

Tebtynis (Arsinoites) 243 v.Chr., 28. Mai
Material Papyrus
Inhalt Korrespondenz (amtlich), Steuern, Kleruchen, Pachtzins, Brief, Agathon an Patron, Menodoros an Agathos, Anweisung an Theophilos
Erwähnte Daten
  • Z. 4-12: 26. Mai 243 v.Chr.
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
r
Ἀγάθων Πάτρωνι χαίρειν. τῆς παρὰ Μηνοδώ[ρου]
ἐπιστολῆς ὑπογέγραφά σοι τἀντίγραφα(*) ὅπως
εἰδῆις. ἔρρωσο. (ἔτους) δ Φαρμοῦθι η.
Μηνόδωρος Ἀγάθωνι χαίρειν. ἧς γεγράφαμεν ἐπιστο-
5λῆς τοῖς κατ[ὰ] τοπαρχίαν λογευταῖς ὑπογεγράφα-
μέν σοι τἀντίγραφα(*) ὅπως εἰδὼς ἐπιστείληις τοῖς
παρὰ σοῦ κατὰ τόπον τεταγμένοις προίεσθαι ἀπὸ
τῶν γενημάτων τὰ παραμετρούμενα τοῖς
σιτολόγοις εἰς τὰ παραγεγραμμένα ἐν αὐτοῖς
10ὀφειλήματα, τὸν δὲ λοιπὸν σῖτον συν[ίσ]χειν καθότι σοι
καὶ ἐν ταῖς πρότερον ἐπιστολαῖς γεγράφαμε[ν].
(ἔτους) δ Φαρμοῦθι ϛ.
Θεοφίλωι. ἐπειδὴ ἡ εἰσδοχὴ ἐνέστηκεν τῶν βασιλικῶν
κλήρων καὶ ὑμῖν συνεσταμένοι εἰσὶν οἱ σιτολόγοι,
15καλῶς ἔχειν ὑπέλαβον γράψαι σοι ὅπως τῶν
ἱππικῶν κλήρων ὑπολιπόμενος τὸν ἱκανὸν σῖτον
[εἰς τὰ] ὀφειλ[όμ]ενα ἀργυρικὰ ὀφειλήματα τῶν ἐπάνω
χρόν[ων καὶ εἰς τὴ]ν ἀργυρικὴν πρόσοδον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἕω[ς τοῦ ἡμᾶς ἀνεν(?)]εγκεῖν ἐπὶ Φανίαν περ[ὶ τούτων]
20ἀπὸ [- ca.12 -]νομένων ἐκ τῶν καθη[κόντων]
εἰς τὸ βασιλικὸν ἡ[μ]ικληρίων ἀπομετρῆ[ις τοῖ]ς σιτολό-
γοις τὰ παραγεγραμμένα ἐν αὐτοῖς σιτικὰ ὀφειλήματα,
ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ τ̣ε̣λ̣ο̣ύ̣μ̣[ενα], τό τε ἰατρικὸν
καὶ τὸν στέφανον τῆς δεχ̣η̣μέρου καὶ ἐξ ὅλου τοῦ
25κλήρου καὶ τὸ φυλακιτικὸν τῶν κλήρων. ἐὰν δέ τι
περιγίνηται ἐκ τῶν ἡμικληρίων τούτων, ἐπιμελὲς
ὑμῖν γενέσθω ὅπως διατηρηθῆι τοῦτό τε καὶ τὸ
καθῆκον τῶι ἱππεῖ ἡμικλήριον ἕως ἀριθμή[σεως]
καὶ ἕως τοῦ ἡμᾶς γράψαι ὑμῖν ὡς δεῖ ποιεῖ[ν],
30τὸν̣ [δὲ] ἀ̣γορασ̣τ̣[ὸ]ν οὗ τιμὴν προέχουσιν ἐπ̣ιστ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ναι καθότι ὑμῖν πρότερον [ -ca.?- ]
ἐ[πεσ]τάλκ[αμ]εν. εἰ δέ τινες τῶν ἱππέων
[κεχει]ρογρα[φή]κασιν τοῖς ἐπιστάταις περὶ τοῦ
γενήματος, ἐπίσχες τὸ καθῆκον τοῦ στεφάνου
35[το]ῦ̣ δ (ἔτους) τοῦ ἀπολείποντος πλήθους
[ἕως τοῦ] κα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἀνενεγκεῖν ἐπὶ Φανίαν.
[ -ca.?- ] ἔρρωσο.
[ἡ] αὐτὴ Ἁ̣[ρ]π̣άλ̣ωι Ἀντιφάνει Ἀργαί[ωι].
v
(hand 2) (ἔτους) δ Φαρμοῦθι η περὶ
40τῶν ἡμικληρίων ἀπομετρεῖν
(hand 2)   ̣  ̣  ̣  ̣ων καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣ων
40(hand 1) Πάτρωνι.
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar