Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Tebt. II 383 TM Nr. 13539

Division of Property

Tebtynis (Arsinoites) 46, 11. Juli
Andere Publikationen M.Chr. 357
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
VIII, S. 492; IX, S. 356
Bemerkungen Griechisch - demotisch.
Trismegistos ermöglicht den Link zu Metadaten für diesen bilinguen Text bei DAHT
Inhalt Vertrag, Teilung, Land, Haus, eine demotische Unterschrift
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
r
ἔτους ἕκτου Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικ[οῦ Αὐτοκράτορος]
μην[ὸ]ς Γορ[πιαί]ου ἑπτακαιδεκάτῃ Ἐπεὶφ ιζ, ἐν Τεβ[τύνει τῆς Πολέμωνος]
μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ. ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις Μαρε[ψῆμις ὁ καὶ Πατα-]
ρεεῖς ὡς ἐτῶν τριάκοντα ἑνὸς οὐλὴ μετώπ(ῳ) ἐξ ἀριστερῶν κ[αὶ Ταμαρρῆς ὡς]
5ἐτῶν τ[ριάκοντα] πέντε οὐλὴ κροτάφῳ ἀριστερῷ ἀμφ[ότεροι Παώπιος]
μετὰ κυρί[ου τῆς] Τ[α]μαρ[ρ]ή̣ους τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρὸ[ς Ψενκήβκιος τοῦ]
Ὀ[ν]νώφ[ρ]εω[ς ὡ]ς ἐτῶν τριάκοντα ὀκ[τ]ὼ̣ [οὐλὴ - ca.10 - διῃρῆσ-]
θαι πρὸς ἑαυτο[ὺ]ς ἐξ εὐδοκούντων διὰ [τῆσδε τῆς ὁμολογίας ἀπὸ τοῦ νῦν]
ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὸν ὑπάρχον[τα ἑκατέρῳ αὐτῶν ψιλὸν τόπον]
10περιτετιχι[σ]μένον(*) καὶ τὸν ἐν ἑ[τ]έρᾳ σφραγῖδ[ι ψιλὸν τόπον Ἀχένους] {εν ετερᾳ}
{σφραγιδι} κα[ὶ τὸ ὑ]πάρχων(*) αὐτοῖς τ[ρί]τον μέρος [παστοφορίου λεγομένου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
διστέγου κυν[ο]ῦ(*) καὶ ἀδιερέτου(*) ἐντὸς τοῦ ἐκτὸς τ̣[- ca.22 -]
ου θεοῦ μεγάλου μεγίστου πάντα ἐν τῇ προκιμ[έ]νῃ κ[ώμῃ Τεβτύνει, ἐφʼ ᾧ τὸν]
Μ[α]ρεψῆμιν λελονχέναι(*) εἰς τὸ ἐπιβαλλόν αὐτῷ μέρο[ς τὸ προκίμενον τρίτον]
15μ[έ]ρ[ος] τοῦ προκιμένου παστ[ο]φορίου διστέγου λεγομ[ένου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, γίτονες(*) νό-]
του ἄλλου(*) πα[σ]τοφοριου(*) τ̣ο̣ῦ̣ [Μαρσισ]ού[χ]ου τ̣ο̣ῦ̣ Μαρεψήμ[ιος βορρᾶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εὐρυ̣χωρ[ία] κ̣[αὶ] ἴσοδος(*) καὶ ἔξοδος τοῦ εἱεροῦ(*) λιβὸ[ς] τ[ὸ - ca.15 - τοῦ]
Μαρσισούχου παστοφόριον ἀπηλιώτου Μαρρήους καὶ τῶ[ν μετόχων παστο-]
φόριον, [τὴ]ν [δ]ὲ Ταμαρρῆν καὶ αὐτὴν λελονχέναι(*) [εἰς τὸ ἐπιβάλλον αὐτῇ]
20μ̣[έ]ρ̣[ος τὸ]ν̣ προκ[ίμ]εν[ο]ν ψιλὸν τόπον περιτετ[ι]χ̣ι̣[σμένον](*), [ὧν μέτρα]
το[ύ]του νότον ἐπὶ βορρᾶ(*) πήχις(*) ἕνδεκα λί[βα ἐπʼ ἀπηλιώτην πήχις](*)
πέ[ν]τε ἥμυ̣σ̣[υ](*) , ὧν μέτρα καὶ τοῦ προκιμένου τ[οῦ ἐν ἑτέρᾳ σφρα-]
23γιδει(*) ψιλοῦ τόπου Ἀχένους νότον ἐπὶ βορρᾶ(*) πήχις(*) ε̣[- ca.11 - παπα]λεστὰς(*) δύο λιβὸς ἐπʼ ἀπηλιώτην πήχις(*) πέντε ἥμυσυ(*) , γ̣[ίτονες](*) [τοῦ μὲν]
25περιτετιχισμένου(*) τόπου νότου καὶ ἀπηλιώτου Μαρσισούχου [τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ τῶν μετόχων ε̣ἴσοδος καὶ ἔξοδος βορρᾶ ῥύμη βα[σιλικὴ λιβὸς]
Λυσιμάχου τοῦ Διδύμου τόποι, ὧν γίτονες(*) καὶ τοῦ προκιμ[ένου τόπου Ἀχένους]
νότου Ψενκήβκιος του Πακήβκιος Χούσους τόποι βορρᾶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ προκει-]
μένη εἴσοδος καὶ ἔξοδος εἰς ἣν καὶ ἀνύξι(*) ἑαυτῇ ἡ προγεγρα[μμένη Ταμαρρῆς]
30καὶ οἱ παρʼ αὐτῆς καὶ οἱ μεταλημψόμενοι θύραν ἐκ τοῦ α[- ca.10 -]
τὴν ἀπὸ λίβα(*) μέρους εἴσοδον καὶ ἔξοδον ἕλκ[ο]υσαν εκ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, καὶ εἰσο-]
δεύσι καὶ ἐξοδεύσι ἡ αὐτὴ Ταμαρῆς(*) καὶ οἱ παρʼ αὐ̣[τῆς καὶ οἱ μεταλημψόμενοι]
δ[ι]ὰ τῆς ἑλκο[ύσης] εἰς τὸν βορρᾶ(*) καὶ ἀπηλιώτ[ην ἐξόδου, λιβὸς δημο-]
σιαν(*) ρὑμην(*) ἀπηλιώτου τοῦ προγεγραμμένου Μ̣[αρσισούχου τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35οἰκία. κρατῖν(*) οὖν καὶ δεσπόζιν(*) ἕκαστον τῶ[ν ὁμολογούντων καὶ τοὺς]
παρʼ αὐτῶν καὶ τοὺς μεταλημψομένους ὧ[ν ἕκαστος λέλονχεν](*) [ἀπὸ]
τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόν[ο]ν [- ca.14 -]
καὶ μὴ ἐπιπορεύεσθαι ἑκάτερον τῷ ἑτέρῳ [ἐ]φʼ ἃ ὁ ἕτ[ερος αὐτῶν κεκλή-]
ρωται τρόπῳ μηθενί, ὅ τι δʼ ἂν τῶν προγεγραμμένω[ν παρασυνγρα-]
40φῇ τις τῶν ὁμολογούντων ἀποτισάτω ὁ μὴ ἐν̣μ[ένων τῷ ἐμμένον-]
τι τά τε βλάβη καὶ δαπα[ν]ή[ματ]α διπ[λ]ᾶ καὶ ἐπίτιμον [ἀργυρίου δραχμὰς]
διακοσίας καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς εἴσας(*), καὶ μηδὲν ἧσσον. [εὐδοκεῖ δὲ ἡ]
Μαρεψῆμις γυνὴ Θομσαεῖς Μαρεψήμις ὡς ἐτῶν τριάκ[οντα οὐλὴ   ̣  ̣  ̣  ̣ δε-]
ξιῷ μετὰ κυρίου αὐτοῦ Μαρεψήμιος τῇ διερέσι(*) ταύτῃ καὶ [μὴ ἐγκαλεῖν]
45μηδʼ ἐνκαλ[ε]σι(*) μηδὲ ἄλλον ὑπὲρ αὐτῆς. ὑπογραφῖς(*) τοῦ Μαρεψή[μιος]
Ψ[οῖ]φις Ὀν[ν]ώφ[ρε]ως ὡς (ἐτῶν) εἴκοσι ἓξ οὐλὴ μετώπῳ ἐξ ἀ̣[ριστερῶν, τῶν δὲ]
ἄλλων [Μ]αρεψῆμις ὃς κ[αὶ] Κ̣αλε̣ῶς Μαρεψήμι[ς] ὡς (ἐτῶν) λη οὐ[λὴ - ca.11 -]
(hand 2) Μα[ρ]ε[ψῆμις] ὃ̣ς καὶ Παταρεῖς Παώπις συνδιίρη[μαι](*) [  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ[ὸ] ἐ[π]ιβάλλον μέρος τὸ προκίμενον τρίτον μέρος τ̣[οῦ παστο-]
50φορίου διστέγου. εὐδοκῖ(*) ἡ γυνή μου Θονψαεῖς Μαρε[ψήμ]μαρε[ψημ]εις(*) μετὰ κυρίου ἐμοῦ τῇ διαιρέση(*) καὶ μὴ ἐπαιλεύσεσ[θαι](*) [  ̣  ̣  ̣]
ση καθὸ̣ς(*) πρόκιται. ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν Ψοῖφις Ὀννώφ[ριος μὴ ειδο-]
τον(*) γράματα(*). (hand 3) Ταμαρῆς(*) Παώπις μετὰ κυρίου [τοῦ ἀνδρὸς]
Ψενκήβκις τοῦ Ὀννώφρις σ̣υδιειρημε(*) καὶ λέλοχ̣[α](*) [τὸ προκείμενον]
55μέρος τῶν προκειμεν(*) περτεθικο̣σμέ̣ν[ων](*) [καὶ τῶν ἐν ἑ-]
τέρᾳ σφρακῖτι(*) Ἀχάνος(*) τόπων καὶ ἕκαστα π[οιήσω ὡς πρό-]
κιται. ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν Μαρεψῆμις διὰ τὸ [τὸν μὲν Ψεν-]
κῆβκιν Ἐγυπτυτ̣ι̣α(*) γράφιν(*) τὴν τὲ(*) ἄλην(*) μὴ ε̣[ἰδέναι γράμ(ματα).]
(hand 4) Demotic 1 line
59(hand 1) ἔτους ἕκτου Τιβερ[ί]ου Κλαυδίου [Καίσαρος Σεβαστοῦ]
60Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος Ἐπεὶφ ιζ, ἀναγέγρ(απται) διὰ Εὐτυχί\δ/ου [τοῦ πρὸς τῷ γραφείῳ Τεβτ(ύνεως)]
καὶ Κερκεσούχ(ων) Ὄρους. Κρονίων συνσεσημίωμαι(*), ἔτους ἕκτ[ου Τιβερίου Κλαυδίου]
[Καίσαρος] Σ̣ε̣β̣α̣[στοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος Ἐπεὶφ ιζ.]
v
διαίρεσις Μαρε(ψήμιος) διαίρ[εσις Ταμαρρήους.]
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar