Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

P.Grenf. II 35 TM Nr. 115

Titel: keiner

Pathyris 98 v.Chr., 1. Febr.
Andere Publikationen P.Lond. III 679 descr.
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
XII, S. 80
Inhalt Vertrag, Kauf, Haus, Quittung (Bank)
Erwähnte Daten
  • Z. 13 - 17: 13. Febr. 98
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
βασιλευόντων Πτολεμαίου τ[ο]ῦ ἐπικαλουμένου Ἀλεξάνδρου καὶ Βερενίκης τῆς ἀδελφῆς θεῶν φιλομητόρων
ἔτους ιϛ, ἐφʼ ἱερέων καὶ ἱερειῶν κ[α]ὶ κανηφόρου τῶν ὄντων καὶ οὐσῶν, μηνὸς Τῦβι ιη ἐν Π[α]θύρει ἐφʼ Ἑρμίου τοῦ
παρὰ Παν[ί]σκου ἀγορανόμο[υ].
ἀπέδοτο Νεχούτης Σχώτου το[ῦ] Φιμήνιος ἱερεὺς Σούχου καὶ Ἀφροδίτης ὡς (ἐτῶν) νε μέσος ἢ ἐλασσω(*) μελίχρω(ς) μακροπρόσω(πος)
5εὐθύριν ὑπόσκνιφος, καὶ Π[ετ]εα[ρ]σοῆρις Σχώτου τῶν αὐτῶν ἱερέων ὡς (ἐτῶν) ν μέσος ἢ ἐλασσω(*) μελίχρω(ς) μακροπρόσω(πος) εὐθύριν
ὑπόσκνιφος, ἀπὸ της(*) ὑπαρ[χο]υ[σ]ης(*) αὐτοῖς καὶ τοῖς ἀδελφοῖς παστοφοριον(*) ὠκοδομημενον(*) καὶ δεδοκωμενην(*) καὶ
τεθυρωμενην(*) ἐν τῷ ἀπὸ ν[ότ]ου μέρει τοῦ ἐν Παθύρει ἱεροῦ ἐντὸς τοῦ περιβόλου τὸ ἐπιβάλλον αὐτοῖς μέρος τέταρτον,
ἡς(*) γείτονες νότου περίβολος [το]ῦ ἱεροῦ, βορρᾶ παστοφόριον Πατσεοῦτος τοῦ Φίβιος καὶ εἴσοδ[ο]ς, ἀπηλιώ(του) δρόμος, λιβὸς
παστοφόριον Πετεαρσεμθέω[ς τοῦ] Ζ̣μῖνος, ἢ οἳ ἂν ὦσι γείτονες πάντοθεν. ἐπρίατο Πακοῖβις Πατοῦτος ὡς (ἐτῶν) λ χαλκοῦ
10δραχμάς(*) τρισχιλίας(*) . προπ[ω]ληταὶ καὶ βεβαιωταὶ τῶν κατὰ τὴν ὠνὴν ταύτην πάντων Νεχούτης καὶ ὁ σὺν
αὐτῷ οἱ ἀποδόμενοι, ὃν ἐδ[έ]ξατο Πακοῖβις ὁ πριάμενος.
Ἑρμίας ὁ παρὰ Πανίσκου κεχρη(μάτικα).
(hand 2) ἔτους ιϛ Τῦβι λ. τέ(τακται) ἐπὶ τὴν ἐν Κρ(οκοδίλων) π(όλει) τρά(πεζαν) ἐφʼ ἧς Παγκρά(της) (δεκάτης) ἐνκυ(κλίου)
διʼ Ἀπολλω(νίου) τελώ(νου) Πακοῖβις Πατοῦτος παστοφοριον(*) ἐντὸς τοῦ
15περιβόλου το(*) ἐπιβαλλον(*) αὐτῶι μέρος(*) (τετάρτου), ὧν αἱ γειτνίαι δεδη(λῶνται),
ὃν ἠγόρασεν παρὰ Νεχούτου τοῦ Σχώτου ἱερευς(*) Σούχου καὶ Ἀφροδίτης χα(λκοῦ) Γ, τέ(λος) τ.
Παγκρά(της).
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar