Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

Datensatz 77 von 61986 Suchtreffern (Gesamt: 61986) zurück weiter

BGU I 77 TM Nr. 9120

Titel: keiner

Karanis (Arsinoites) 169 - 175
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
XI, S. 15
Bemerkungen Tage: 25. (26.) Febr. - 26. März.
Inhalt Bestätigung der Zahlung von Zinsen zu Darlehen, komplizierte Verhältnisse (Vertrag)
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
[ἔτους - ca.12 - Αὐ]τοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνο(υ)
[Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μη]δικοῦ Παρθικοῦ Γερμανικοῦ Μεγίστου Φαμενὼθ
[- ca.14 - Ἡρακλεί]δου μερίδο(ς) τοῦ Ἀρσι(νοείτου) νομ(οῦ). ὁμολ(ογεῖ) Πτολεμαὶς Πασίωνο(ς) το(ῦ) Χαιρήμ(ονος)
[μη(τρὸς)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ κώμης Καρα]νίδο(ς) ὡς (ἐτῶν) κα ο(ὐ)λ(ὴ) ῥινὶ μέσῃ μετὰ κ(υρίου) τοῦ ἀνδ(ρὸς) Εὐδαίμονος Ἑρι-
5[έως - ca.15 -]  ̣τόπου ὡς (ἐτῶν) κδ ουλ(ὴ) γενείῳ δεξ(ιῷ) Ἡρᾶτι Πεθέως το(ῦ)(*) Πεθέ-
[ως - ca.18 -] ὡς (ἐτῶν) μ οὐλ(ὴ) ἀντικνη(μίῳ) ἀριστ(ερῷ) ἀπέχειν τὴν ὁμολογοῦσαν ἃ̣ς̣(*)
[- ca.18 - τ]ῶν ὑπογεγρ(αμμένων) κεφαλαίων, ἃ ὤφιλεν(*) ὁ τοῦ Ἡρᾶ πατὴρ συν[ -ca.?- ]
[- ca.17 -]  ̣τι τῷ τῆς Πτολεμαΐ(*)δος κατὰ μητέρα πάππῳ [ -ca.?- ]
[- ca.18 -] (πυροῦ ἀρτάβας) ξγ καὶ κριθῆς (ἀρτάβας) οϛ ἀκολ[ούθ]ως τῇ κατασ[ταθεί-]
10[σῃ - ca.12 - λογοθ]εσίᾳ(*) ὑπὸ Ἁρποκρᾶ(*) Παου[ε]ιτήους(*) λογοθέτου κ[ -ca.?- ]
[- ca.17 - τ]ὴς(*) ἐπὶ τὸν Ἡρᾶν χάριν ὧν ὤφιλεν(*) ὡς πρόκ(ειται) Ἀμ[ -ca.?- ]
[- ca.22 -]  ̣ ἐνγράφου \ἢ/ ἑτέρου τινὸς ἁπλῶς πράγματ[ο]ς ἀπ[ὸ]
[τῶν ἔμπροσθεν χρόνων μέ]χρι(*) τῆς ἐνεστώση[ς] ἡμέρας κατὰ μηδένα τ[ρόπον -ca.?- ](*)
[- ca.19 - τ]ῇ Πτολεμαΐ(*)δι χάρις, ἧς ἔχει μητρικῆς σιτικ[ -ca.?- ]
15[- ca.18 -]τόλω Παμενίσκους διὰ τὸ καὶ αὐτον\η/(*) σὺν τοῖ[ς -ca.?- ]
[- ca.18 -]οσις αὐτοῦ. ἔχειν περὶ κώ(μην) Βακχιάδα [ -ca.?- ]
[- ca.15 - ἡμίσ]ους μέρους τῶν προκειμένων κεφαλαίων προς
[- ca.19 -]ς καὶ κληρ[ο]νόμους. ὑπογραφεὺς(*) τῆς ὁμολ(ογίας) ὁ(*) προ
[- ca.19 -]ις ὑ(*)πογρ(αφεύς(?)). Πτολεμαὶς Πασίωνο(ς) τοῦ Χαιρήμονος
20[- ca.12 -δραχμ]α\ν/ς(*), ἃς ὤ[φ]ιλεν(*) ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀργυ(ρίου) [δ]ισχειλίας(*)
[- ca.16 -]  ̣ καὶ (πυροῦ ἀρτάβας) γ[  ̣](*) καὶ κριθῆς (ἀρτάβας) λη καὶ οὐδὲν αὐτῷ
[ἐνκαλεῖν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*) ὡς πρόκ(ειται) [Ε]ὐδαίμων Ἑριέ[ως] ἐπιγέγρ(αμμαι)(*) τῆς γυ-
[ναίκος μου κύριος καὶ ἐγρ(αψα)](*) ὑπὲρ αὐτῆ[ς] γράμμ[α]τα μὴ εἰδ[υί]ης.

Apparatus


^ 5. σιτο(λόγου) prev. ed.
^ 6. bgu 1 p.356 : prev. ed.
^ 7. l. ὤφειλεν
^ 8. πτολεμαϊδοσ papyrus
^ 10. BL 1.16 : [- ca.17 -]  ̣εσια prev. ed.
^ 10. bgu 1 p.356 : Ἁρποκρα(τίωνοσ) prev. ed.
^ 10. BL 1.16 : Παου[α]ιτήουσ prev. ed.
^ 11. bgu 1 p.356 : [- ca.17 - τ]ην prev. ed.
^ 11. l. ὤφειλεν
^ 13. bgu 1 p.356 : [ -ca.?- μέ]χρι prev. ed.
^ 13. [] prev. ed.
^ 14. πτολεμαϊδι papyrus
^ 15. l. αὐτὸν
^ 18. bgu 1 p.395 : ὑ(ϋ)πογραφέασ prev. ed.
^ 18. BL 1.16 : prev. ed.
^ 19. ϋπογρ(αφεύς(?)). papyrus
^ 20. l. [δραχμ]άς
^ 20. l. ὤφειλεν
^ 20. l. δισχιλίας
^ 21. bgu 1 p.356 : χ prev. ed.
^ 22. bgu 1 p.356 : [] prev. ed.
^ 22. bgu 1 p.356 : ἐπιγέγρ(αφα) prev. ed.
^ 23. BL 1.16 : [- ca.9 -] prev. ed.
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar

zurück weiter