Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 1 von 1 Suchtreffern (Gesamt: 62640)

BGU III 983 TM Nr. 9425

Eingabe an den ἐπιστράτηγος

Karanis (Arsinoites) 138 - 161
Material Papyrus
Inhalt Eingabe, N.N. alias Aphrodisios und Herais an den Epistrategen N.N., Mißbrauch (Amt) durch einen Horiodeiktes
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
[ -ca.?- τῶι κρ]ατ[ίστ]ωι ἐπιστρ[ατήγωι]
[παρὰ -ca.?- ] τοῦ κ[αὶ Ἀφροδ]εισίου Πεθέως ἀπ[ὸ κώμης Κ]αρανίδος τῆ[ς Ἡρακλ(είδου) μερίδ(ος)]
[τοῦ Ἀρσινοΐτου ν]ομοῦ κ[αὶ τῆς] ἀδ[ελ]φῆς μου Ἡ[ρ]α̣ί̣δ̣[ος τῆς] κ[αὶ] γυναικό[ς.] ο[ὐ]κ ἄ[ν] τ̣ι̣ς̣ [ἐπ]ὶ τὸ
[βῆμά σου καταφύγο]ι̣, εἰ μὴ σφό[δ]ρα ἀ[δι]κηθείη τ̣ι̣. αὐτοὶ οὖν πλημμ[ε]ληθέ[ν]τες ὑ[π]ὸ
5[ -ca.?- ] ὁριοδίκτου(*) πεδ[ί]ων [τ]ῆς κώμης ἐντυγχάνομέν σοι οὕ[τ]ως κύριε,
[ -ca.?- Ἡραί]δ̣ι̣ τῇ προγεγραμμένῃ τὸ ἐπιβάλλον αὑτῷ
μέρος μητρικῆς αὑτοῦ οἰ-
[κίας καὶ αὐλῆς] καὶ χ[ορ]τοθήκης ὄντων ἐν κώμῃ Κ[α]ρανίδι κατὰ δι[σ]σὸν [χ]ειρόγρα-
[φον (ἔτους)   ̣  ̣ Ἀν]τωνί[νο]υ Καίσαρος τοῦ κυρίο[υ] μηνὶ Φαρμοῦθι λαογράφο[ς] τυγ-
10[χάνων καὶ τὴν ἐξ]ουσίαν τῶν βιβίων(*) ἔχων, ὃ πέπρακεν ἐν τῇ κατʼ οἰκίαν ἀπογρα-
[φῇ κατὰ χειρόγρα]φ̣ον αὐτ[οῦ ἓ]ν καὶ ἔν[θα] δημοσ[ιω]σάσης α[ὐτὸ] καὶ μ[ε]τ[α]δ̣ο̣ύσης
[ -ca.?- ]  ̣εισ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σαι ἐ[δ]ήλωσε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὴν περιου-
[ -ca.?- ]ει̣[  ̣  ̣  ̣] πρώτω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειτου ζ̣ῶντα [καὶ τε]θνηκ[ό]τ̣α [  ̣  ̣]  ̣
[ -ca.?- ] ὄντ̣[ο]ς ἠλασσω[μέν   ̣  ̣  ̣]τ̣ον πρὸς τελε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὀνόματος ἐμ̣[  ̣]
15[ -ca.?- (ἔτους)   ̣  ̣ Ἀντωνίνου] Καίσαρος τοῦ κ[υρίου μη]νὶ Μεχεὶρ καὶ τ[ῷ αὐτῷ ἔ]τει μηνὶ Φ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- Πεθεὺς -ca.?- ]χου ὁ πατὴρ ἡμῶ[ν δι]έγραψεν καὶ τῷ Πα[ῦνι μ]ηνὶ ὁ αὐτὸς ὑ̣[  ̣]
[ -ca.?- ε]ἰς τὸ δημόσιον τὰ [ἐπι]κεφάλια ἑαυτοῦ, καθολικῶς, κύριε, δια-
[ταχθέντος(?) πλέον (?)  ̣  ̣]ετίας μὴ [ὁ]ριοδικτῖν(*), οὗτος ἤδη τριῶν κωμογραμματέων
[ -ca.?- ]α̣ς̣ ἑξαετε[ῖ] χρόνῳ ὁριοδίκτης(*) τυγχάνει παρὰ τὰ ἀπειρημέν[α]
20[ -ca.?- ]με̣θαρι\ω/ Ἀμμω[νί]ο[υ] τοῦ Ἁρπαγάθου ἀπὸ [τ]ῆς αὐτῆς κώμη[ς]
[ -ca.?- ]  ̣ [Ἀ]φροδείσιον καὶ Οὐαλέ[ρ]ιον οὕτως πάλιν ἐν τῇ κατʼ οἰκίαν ἀπ[ο-]
[γραφῇ -ca.?- ]καν Θαήσιον Ὀρσενούφεως ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης ὡ̣ς ἰδίαν
[ -ca.?- ] τὰ δύο ἑαυτοῦ τέκνα ἀναπόγραφα ἐποίησεν ἐκ πολ[λ]ῶν
[ἤδη χρόνων -ca.?- τ]οῦ αὐτοῦ φανεροῦ ὄντος   ̣[  ̣]ισ[  ̣  ̣]υ̣ς̣ τὸν κύριόν [σου χρ]ημα-
25[τισμὸν ἐλπίζο]μεν τῆς ἀπὸ σοῦ ποηθείας(*) τυχεῖν. δι[ευτύ]χει.
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar