Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 1 von 1 Suchtreffern (Gesamt: 62640)

P.Berl. Zill. 7 TM Nr. 17287

Pachturkunde aus Oxyrhynchos

Oxyrhynchos 574, 5. Aug.
Material Papyrus
Bemerkungen Zur Datierung vgl. BL VII, S. 29. Zu Z. 30 vgl. BOEP 1.1 (6. Febr. 2012), S. 2.
Inhalt Vertrag, Antrag, Pacht, Bewässerungsanlage, Land
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
r
† βασιλείας τοῦ θειοτάτου καὶ εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου
μεγίστου εὐεργέτου Φλ(αυίου) Ἰουστίνου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκρά(τορος)
ἔτους θ, ὑπατίας(*) τῆς αὐτῶν γαληνότ(ητος) τὸ η, Μεσορὴ ιη ἰνδ(ικτίωνος) ζ.
Φλαουίῳ Φιλοξένῳ τῷ εὐδοκιμωτάτῳ ταχυγράφῳ τῆς ἡγεμο(νικῆς)
5τάξεως ταύτης τῆς Ἀρκάδων ἐπαρχίας, υἱῷ τοῦ τῆς μακαρ(ίας)
μνήμης Ἱερακίου, ἀπὸ ταύτης τῆς Νέας Ἰουστίνου πόλεως,
Αὐρήλιος Ψάως, υἱὸς Πραοῦτος, γενομέν(ου) πρ(εσβυτέρου) μητρὸς Ματρώνας
ὁρμώμενος ἀπὸ κώμης Κῶς τοῦ Ἡρακλεουπολιτῶν νομοῦ,
χαίρειν. ἑκουσίως ἐπιδέχομαι μισθώσασθαι ἀπὸ τοῦ εἰσιόντος
10ἔτους σνα σκ τῆς σὺν θεῷ ὀγδόης ἰνδ(ικτίωνος) κατασπορᾶς δὲ καὶ
συλλογῆς καρπῶν τῆς προσελαυνούσης ἐνάτης ἐπινεμ(ήσεως),
τὸ διαφέρον τῇ σῇ εὐδοκιμήσει ὁλόκληρον μηχανὴν καλουμ(ένην)
Ἀκεεῖς, ἐκ βορρᾶ τῆς αὐτῆς κώμης ἐξηρτισμένην πάσῃ
ξυλικῇ ἐξαρτίᾳ καὶ σιδηρώμασιν, μετὰ καὶ τοῦ ἐπικειμένου
15ἐν αὐτῇ λάκκου καὶ ὑδρεύματος καὶ κυκλευτηρ(ίου) καὶ μηχανικῶν ὀργάνων
καὶ φυτῶν παντοίων καὶ παντὸς ἑτέρου δικαίου ταύτης καὶ
τῶν συνγεωργουμ(ένων) καὶ ὑποστελλουσῶν αὐτῇ μηχανῇ ἀρουρῶν
δώδεκα ἢ ὅσαι πλείους ἐὰν ὦσιν, εἰς σπορὰν ὧν ἐὰν αἱρῶμαι γενημάτων,
καὶ τελέσω αὐτῇ ὑπὲρ φόρου ταύτης καθʼ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐπί τε
20νειλοβρόχου καὶ ἀβρόχου, σίτου ἀπὸ καλοῦ γενήματος κεκοσκινευμ(ένου)
ἀρτάβας τεσσεράκοντα μέτρῳ αὐτῆς, καὶ λόγῳ ἀργυρικοῦ χρυσοῦ
νομίσμ(ατα) δύο . ὁμολογῶ ἐσχηκέναι παρʼ αὐτῆς ἐντεῦθεν ἤδη λόγῳ προχρ(είας)
χρ(υσοῦ) νό(μισμα) α, δώσω δὲ καὶ τὰ ἔκτακτα πάντα καὶ τὰς κατὰ καιρὸν γεουχι(κὰς)
ὑπηρεσίας πάσας, καὶ τὰ ἑορτικὰ καὶ τὰ ἀναλώματα τοῦ καιροῦ τῶν
25φόρων, τουτέστιν οἴνου λαγηνιν(*) ἓν καὶ δελφάκιον ἕν . ποιοῦμ(αι)
καὶ τὴν ἀναβολὴν τῶν ναυείων(*). τήν δε νομὴν τῶν προειρημ(ένων) πάντων
πραγμ(άτων) ἄτρωτον, ἀβλαβῆ φυλάξω, καὶ παραδώσω αὐτῇ ὁπόταν βουληθεί(η)
ὡς καὶ παρείληφα. κυρ(ία) ἡ μίσθ(ωσις) ἁπλ(ῆ) γραφ(εῖσα), καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολ(όγησα) †. Αὐρ(ήλιος)
Ψάως, υἱὸς Πραοῦτος, ὁ προγεγρ(αμμένος). στοιχεῖ μοι αὕτη ἡ μίσθωσις
30καὶ ἀποδώσω τὸν προγεγρ(αμμένον) φόρον ὡς πρόκ(ειται). Δαμιανὸς ἔγραψα (ὑπὲρ) αὐτοῦ ἀγρ(αμμάτου)
ὄντος.
v
μίσθωσις Ψάω υἱοῦ Πραοῦτος ἀπὸ κώμης Κῶς ὁλοκλήρ(ου) μηχ(ανῆς) καλουμ(ένης) Ἀκεεῖς   ̣  ̣  ̣  ̣ φόρ(ου)
σ̣ί̣τ̣ο̣υ̣ ἀρτ(αβῶν) μ χρ(υσοῦ) νο(μισμάτων) β   ̣  ̣  ̣  ̣
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar