Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

P.Petaus 28 TM Nr. 8847

Brief des Papsaus an Asklas

Herakleopolites (?) II
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
VIII, S. 277
Bemerkungen Tag: 14. Apr.
Inhalt Brief (geschäftlich), Papsaus an Asklas, Transport einer Leiche, Leiche nicht angekommen
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
r
Παψαῦς Ἀσκλᾶτι τῶι ἀδελφῷ πολλὰ χαίρειν.
ἀσπάζομαί σε καὶ ὅλον τὸν οἶκόν σου.
ἤδη δεύτερόν σοι ἐπιστόλιον γράφω περὶ
τοῦ νεκροῦ τοῦ ἀπὸ Οὐισέμτου στρ[α]τιώτου
5τοῦ λεγιωναρίου οὗ ἐνήνεχαν(*) σοι οἱ ἀπὸ
Τμουναχῆ καὶ οἱ ἀπὸ Φεβῖχις Κουιτει-
λεῖς καὶ ὁ μετʼ αὐτοῦ, ὃν ἔδωκαν τῷ υἱῷ σου.
καὶ σημῖον(*), ὅτι εἰς τὸν νῶτον αὐτοῦ
ῥάβδον < > καὶ ἐμβεβλημένοι εἰσὶν αὐτὸν ἐπὶ
10τὴν ὄνον σου καὶ τοῦ υἱοῦ σου καὶ κατέστα-
καν(*) αὐτὸν ἔσω παρὰ σὸν μετὰ τοῦ υἱοῦ
σου. τὰ νῦν ταῦτα πάντα γράφω σοι περὶ
αὐτοῦ ἵνα αὐτὸν καταστήσητε εἰς τὴν
κώμην αὐτοῦ. ἐπὶ(*) δὲ ὕβριν προσέλαβα
15ὧδε μεγάλην καὶ ἐγγὺς ἐπὶ τὸν ἡγεμό-
να με εἵλκυσαν, οὐ καθʼ ὑμᾶς ὃ ἐποιήσατέ
μοι. ἄλλο σημῖόν(*) σοι γράφω περὶ αὐτοῦ,
ὁτε(*) ἡ γυνή σου ἐξελθοῦσα ἠγόρακε ὀβο-
λῶν τεσσάρων ἀρτύματα τῷ ναυτικῷ
20τῷ ἀπὸ Τμουναχῆ ἐπικαλουμένῳ Κουι-
τειλεῖ. οὐ καλῶς μοι ἐχρήσαστε(*) μὴ κα-
ταστήσαντες αὐτὸν εἰς τὸν τόπον αὐ-
τοῦ. ἀσπάζομαί σε καὶ τὸν υἱόν σου καὶ ὅλον
τὸν οἶκόν σου. ἐρρῶσθαί σε εὐχομαι. Φαρ̣μ̣ο̣ῦ̣θ̣ι̣ ιθ.
v
25ἀπόδος ἰς(*) Κε  ̣  ̣  ̣ ☓ Ἀσκλᾶτι ἀπὸ [Πα-]
ψαῦτος φ̣ί̣λ̣ου.
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar