Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

P.Berl. Bork. TM Nr. 32643

Titel: keiner

Panopolis Anfang IV
Andere Publikationen SB VIII 9902; SB XXIV 16000
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
VIII, S. 276; IX, S. 205; XI, S. 176; XII, S. 156; XIII, S. 168 BL online
Bemerkungen Zur Datierung vgl. BL VI, S. 160.
Inhalt Liste, Immobilien, Namen, Berufe
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
1
ἄλ(λη) Σερήνου
ἄλ(λη) Πβαίκιος ἱματιοπώλ(ου)
ψιλὸς κοπριώδης
οἰκία ἐπιγώνιος καινὴ Καλα  ̣[ -ca.?- ]
5ἄλ(λη) ἐπιγώνιος Ἀπόλλωνος Μα̣ξ[ίμου(?)]
ἐκ βορρᾶ Μαξίμου
ἄλ(λη) Σαραπίωνος ἀργυροκόπου
ἄλ(λη) τοῦ α(ὐτοῦ) σὺν ψιλῷ τοῦ ἱεροῦ ἔμπροσθ̣ε̣[ν -ca.?- ]
ἐπανήλθομεν διὰ τῶν αὐτῶν ἄχρι οἰ[κ]ί[ας]
10Εὐτυχούσας
οἰκία υἱῶν Πασμαυ
ἄλ(λη) καινὴ Ὀξυχείρου λινούφου
ἄλ(λη) Βάσσου σὺν ψιλῷ ἐν εἰσόδῳ βαλ(λούσῃ) εἰς
ἄλλ(ην) ῥύμην
15ἄλ(λη) τοῦ αὐτοῦ Βάσσου
ἄλ(λη) ἐπιγώνιος Ἀπολλωτᾶ
ἄλ(λη) Ἀρείου Διοσκόρου ἐκ βορ(ρᾶ)
——
ἄλ(λη) οἰκ(ία) υἱῶν Χαβρία διδασκάλου καὶ ἀδελ(φῶν)
ἄλ(λη) Βουβάλου διακόνου
20ἄλ(λη) Παχούμιος Ψενσενκαλήτος
ἄλ(λη) καινὴ σὺν ψιλῷ ἐπιγώνιος {Παχούμ(ιος)}
υἱῶν Παχούμ(ιος) μηχαναρίου
ἄλ(λη) Πετετρίφιος Πετεαρβεσχείνιος
ἄλ(λη) Ἀχιλλᾶ προαιρέτου
25ἄλ(λη) ἐπιγώνιος Ἀπολλωνίδου καὶ κοι(νωνῶν)
ἄλ(λη) Εὐτύχους ἰδίου Ἀπολλωνίδου
ἄλ(λη) Μείλωνος καὶ ἀδελφῶν ἀοίκητος
ἄλ(λη) καινὴ Πβήκιος κεραμέως
ψιλὸς Ποταμώνος τραπεζείτου(*)
30οἰκία ἐπιγώνιος Καπ̣υ̣ρ̣ου
ἄλ(λη) Ἀθηναρίου ἐξ ἀπηλιώτου
ἄλ(λη) ⟦Βησᾶ⟧ \Μικκάλο(υ)/ γραμματέως νυνὶ Βησᾶ Ποταμ(ώνος)
καὶ ἐν εἰσόδῳ
οἰκία Τατετρίφιος
35ἐπανήλθομεν ἄχρι τῶν ἀπέν(αντι) οἰκίας Ἀθη[να]ρίου
οἰκία υἱῶν Ἀπολλωνίου ⟦ε⟧ Ξενοφῶ̣ν̣τος
2
[ἄλ(λη) ἐπιγώ]νιος ἐξ ἀπηλ(ιώτου) Ἱέρακος γερδίου
[ -ca.?- υἱῶ]ν Πλουτο
[ -ca.?- ] -ca.?- [ Δημ]ητρίου⟧ γένους Δημητρίου
[ -ca.?- ] διὰ Θερμουθίωνος
40[ -ca.?- ]  ̣ υἱῶν Θεοδότου ῥήτορος
[ -ca.?- Πε]τετρίφιος ἱερέως
[ -ca.?- ]ιωνος ἰατροῦ
[ἄλ(λη) υἱῶ]ν Ἀσκλᾶ ἀρχιερατεύσ(αντος) καὶ κοι(νωνῶν)
[ἄλ(λη) ἐπι]γώνιος Διοσκόρου Ἑρμείου καὶ κοι(νωνῶν)
45ἄ̣λ̣(λη) κ̣λ̣η̣ρονόμ(ων) Πακτουμήιου νυνὶ Διονυσαμ(μώνος)
ψιλοὶ τόποι Ἀλεξάνδρας
οἰκία ἐπιγώνιος γυναικὸς Βουρ  ̣  ̣ χρυσοχ(όου)
ἔχουσα δύο θύρ(ας) καὶ κοι(νωνῶν)
οἰκ(ία) Ἀλεξάνδρας
50ψιλὸς Πλουτογένους καὶ κοι(νωνῶν)
ἄλ(λη) υἱῶν Σερήνου ἀρχιτέκτονος
ἄλ(λη) Πλουτογένους ἱερέως
ἄλ(λη) Παχομψάιτος καὶ κοι(νωνῶν)
ἄ̣λ̣(λη) [ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ] Ἄ̣ραβος ἔχουσα δύο θύρας
55[ -ca.?- ]ος ἀδελ(  ) Ἱέρακος
[ -ca.?- ]  ̣ ἐν ᾗ Δίδυμος χρυσοχόος
[ἱερὸν -ca.?- ]ω̣του θεοῦ μεγ(άλου)
[οἰκ(ία) ἐπιγώ]νιος Δηναρίου
[ἄλ(λη) τῆς αὐ]τῆς
60[ -ca.?- Π]λωτείνου
[ -ca.?- ]νος
[ -ca.?- Π]λωτείνου
[ -ca.?- ]  ̣σιλεκτ σὺν ψιλῷ
[ -ca.?- ἐν δι]αθέσει λινούφιον Βησᾶ κεμιοπώλ(ου)(*)
65οἰκία καινὴ μονόστεγος ἐν ε̣[ἰ]σ̣ό̣δῳ Μαρίας
ἄ̣λ(λη) υἱῶν Ἀγαμέμνονος
ψιλὸς ἐπιγώνιος
οἰκία Διδύμου Διδύμου καὶ ἀδελ(φῶν)
οἰκία Θεωνᾶ Πλαλιε καὶ ἀδελ(φῶν)
70ἄλ(λη) υἱῶν Μέλανος νομικοῦ
ἄλ(λη) υἱῶν Πλουτογένους [Δ]ημητρίου σὺν ψιλ(ῷ)
ἄλ(λη) τῶν αὐτῶν
ἄλ(λη) Ἰσιδώρου γε  ̣[ -ca.?- ]
3
[ -ca.?- ]υ
75[ -ca.?- ἀ]δελφῶν
[ -ca.?- ]υ
ἀν[έβημεν ἄχρι τῶν (?)] ἀπέναντι Ποτά-
μ̣[ωνος (?) -ca.?- ]
οἰκία ε[ -ca.?- ]  ̣ Κουδίω(νος)
80ἄλ(λη) ἐκ βορ̣[ρᾶ -ca.?- ]
ἄλ(λη) ἐν εἰσό̣[δῳ -ca.?- ]ου
νυν̣ὶ̣ [ -ca.?- ]
ἄλ(λη) καινὴ Χ  ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Χρήστου  ̣[ -ca.?- ]
85ἄλ(λη) υἱῶν Ζη  ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) σὺν γνα[φείῳ -ca.?- ]
ἄλ(λη) υἱῶν Ονη̣[ -ca.?- ]
ἐλαιουργῖον α̣[ -ca.?- ]
οἰκ[ία -ca.?- ]
[3 lines missing]
93  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣ίωνος[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) ἀπὸ νότου σὺν ψιλῷ Ἰσ[ι -ca.?- ]
95ἄλ(λη) ἐπιγώνιος υἱῶν Βησ[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Νεμεσᾶ καθημενίτ[ου -ca.?- ]
ἄλ(λη) Ἱερακαπόλλωνος θ[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) υἱῶν Κολάνθου ἱερέως [ -ca.?- ]
ἀπέν(αντι) οἰκία Σερηνιανοῦ [ -ca.?- ]
100ἀνέβημεν εἰς ῥύμην   ̣[ -ca.?- ]
οἰκία μητρὸς Ὑιοθεοῦ [ -ca.?- ]
ἄλ(λη) οἰκία \υἱῶν/ Σερηνοῦ Πασινο̣[ -ca.?- ]
οἰκία ἤτοι ἐκκλισίας(*) σ[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) ἐπιγώνιος Θεοδώρου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣βος
105μυλὼν Κύρου Ἄραβος [ -ca.?- ]
οἰκία Ἥρωνος κεραμ[έως] δι(ὰ) Λυκαρίων(ος)
καὶ κοι(νωνῶν)
ἄλ(λη) Σενπνούθου
ἄλ(λη) Κλαυδίου βαλανέω[ς -ca.?- ]
4
110ἄλ(λη) Ἥρωνος α[ -ca.?- ]
χρυσοχεῖον [ -ca.?- ]
οἰκία καινὴ [ -ca.?- ]
ἄλ(λη) μονόστεγος Πβ[ -ca.?- ]
ἐργαστήρι[ο]ν ἐπιγώ̣[νιος -ca.?- ]
115καὶ ἐν εἰσόδ[ῳ -ca.?- ]
οἰκία Ἰσιδώρας [ -ca.?- ] θυρ(  ) εκ  ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Τεχώσιος δι(ὰ) Πετερμ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) ἐν συμπτώσει Θεμ[ -ca.?- ]
ψιλὸς γυνα[ικ]ὸς Μικκάλ̣[ου -ca.?- ]
120οἰκία ἐν συμπτώσει ἀπέν(αντι) οἰ̣[κίας Πλουτο(?)-]
γένους (?) κλειδοποιοῦ
ἄλ(λη) Σαραπ[ί]ωνος διὰ Θατρ[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) διὰ Ἑρμείου
ἄλ(λη) διὰ Σενβήσιος
125ἄλ(λη) Σενκολ̣άνθου
ἄλ(λη) τῆς αὐτῆς
[2 lines missing]
129[ -ca.?- ]σ̣ι̣  ̣ι̣[ -ca.?- ]
130[ἄλ(λη)] Σεννείλου
[ἄλ(λη) σὺ]ν̣ ψιλῷ δι(ὰ) Πεκύσιος χαλκοτύπου
[ἄλ(λη) -ca.?- ]   ̣φιλου Ἑρμείου
[ἐργαστή]ριον Πβήχιος χαλκοτύπου
[ -ca.?- ἐν] διαθέσει δύο τόπ(ων)
135[οἰκ(ία) ἐπιγώ]νιος Θερμούθιος
[ἄλ(λη) -ca.?- ]   ̣ᾶ ἀρχιπρυτανεύσ(αντος) ἐν δια-
[θέσ]ει ψιλῶν β
ἄλ(λη) Ἀ[πολ]λωνίου οὐετρανοῦ
ἄλ(λη) Χώ[λ]ου Σαβείνου
140ἄλ(λη) Ἀρρ[ι]ανοῦ οὐετρανοῦ
ἄλ(λη) γυναικὸς Παβέως
ἄλ(λη) Πετετρίφιος
ἄλ(λη) Ἰσιδωρείνου καὶ ἀδελφῶν
ἔχουσα δύο θύρας
145ἄλ(λη) Τκαυξ ἀπὸ Σεναμονταί
ἄλ(λη) Ἱέρακος γεωμέτρου καὶ ἀδελ(φῶν)
5
[ -ca.?- ]ου σὺν ψ̣ιλῷ
[ -ca.?- ]ο̣υ̣ Ἑρμε̣ίο̣υ̣ βα̣λ̣α[ν(έως)]
[ἄλ(λη) Πλου]τ̣ογένους λεγομ(ένου) Καλικος
150[ἄλ(λη) και]ν̣ὴ Μέμνονος χρυσοχ(όου)
[ἄλ(λη) μον]όστεγος Διδύμου χρυσ[οχ(όου)]
[ -ca.?- ]φιος μοσχοθύτου
[ἄλ(λη) Ἁρ]π̣οκρᾶ ἀρχιτέκτ(ονος) σὺν ψιλ(ῷ)
[ -ca.?- ]ν Ἱέρακος οἰκονόμου
155[ -ca.?- ]α Ξενοφῶντος ἐν δια̣[θέσει]
[ -ca.?- ]ης(  )
[ -ca.?- ]υτου
[ -ca.?- Ἱερα]κ̣απόλλωνος τελώ[νου -ca.?- ]
[ -ca.?- Πετετ]ρίφιος ἱερέως
160[ -ca.?- ]ενους Ἀρητίωνο[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- σὺ]ν ψιλ(ῷ) καινὴ Τριφιοδ[ώρου]
[ -ca.?- ]  ̣ιτροι Κλαυδιανοῦ
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]νος ἀγορα[νομ -ca.?- ]
[2-3 lines missing]
167[ -ca.?- ]ιος γερδ(ίου)
[ -ca.?- ]υ
[ -ca.?- ]υς
170[ -ca.?- ]ς Σανσ(νέως) γναφέως
[ -ca.?- ]τιας καὶ Ν̣ε̣τα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ικο[ -ca.?- ]
[ἄλ(λη) σὺν ψι]λ̣ῷ Πανι[σκίω]νος γυμ(νασιάρχου)
[ -ca.?- Δη]μητρίου Πλουτογένους
175  ̣[  ̣  ̣]  ̣ Μ̣αγῶτος κηπουροῦ
ἄλ(λη) οἰκ(ία) Νικοστράτου ἐξηγ(ητοῦ)
ἄλ(λη) υἱῶν Ἀπολλωνίου οὐετρανοῦ ἐπιγώνιος
ἄλ(λη) υἱῶν Γογγύλης Μείλωνος καὶ ἀδελ(φῶν)
ἄλ(λη) καταβάτῳ θυγ(ατρὸς) Ὠριγενείης καὶ Μίλωνος
180ἄλ(λη) Νικοστράτου ἐξηγ(ητοῦ)
ἄλ(λη) Ταχούμιος ἔχουσα δύο θύρας
6
[ -ca.?- ] γραμ(ματέως)
ἐπ[ανήλθομεν] διὰ τῶν αὐτῶν ἄχρι
ἱεροῦ Α̣ν̣[ -ca.?- ]ς
185[ἱερὸν Αν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς] θεοῦ μεγ(άλου)
[ -ca.?- ]ω̣νος πλακουντᾶ
[ -ca.?- ]υ Σπαθᾶ ἐν ᾗ Κρίτων
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣βος θεῶν απ(  )
190[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣ Πλαλ̣ι̣ε
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ως ἐν δια-
[ -ca.?- θέσει -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ ἀδελ(φῶν)
[6-7 lines missing]
202ἄ[λ(λη)] Βησοῦτος [ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Σενοσῆτος [ -ca.?- ]
⟦α⟧ ἐλαιουργ(εῖον) ἐν[ -ca.?- ]
205⟦ἄλ(λη) Ἀπολλων⟧ [ -ca.?- ]
οἰκία Ὀνησίμ[ου -ca.?- ]
πύργος ἐπιγώνιος [ -10-12- ]φ[ -ca.?- ]
ψιλὸς ἐν διαθέ[σει -ca.?- ]ωνο  ̣[ -ca.?- ]
οἰκ(ία) Πετετρί[φιος -ca.?- ]
210ἀνέβημεν δ[- ca.10 -] Ἀρτεμιδώρου
οἰκία Μόσχου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ παλαιά
ἄλ(λη) Ἀρτεμιδώ[ρου -ca.?- ] σὺν ψιλῷ
ἄλ(λη) ἐπιγώνι[ος -ca.?- ] Σονμήνιος κεμιοπώλ(ου)(*)
ἄλ(λη) ἐπιγώνι[ος -ca.?- ] διὰ θυγ(ατρὸς) Παστῦτος
215ἄλ(λη) Ἰσιδωρ  ̣[ -ca.?- ]αραλιβε
ἄλ(λη) Κουδ[ίω]νος καθημενίτου
ἄλ(λη) υἱῶν [ -3-4- ]λου διὰ Ἱέρακος Ἱέρακος
7
ἄλ(λη) Πανισκίωνο[ς] γυμνασιάρ[χου]
ἄλ(λη) παλαιὰ Πανίσ[κ]ου Τκιξ
220ἄλ(λη) Πετε[ρμού]θου
ἄλ(λη) Εὐτύ[χου κ]αὶ κοινωνῶν
ἄλ(λη) σὺν ψ[ιλῷ Ἀ]πόλλωνος ἀπὸ Ἰτου
ἄλ(λη) καιν[ὴ υἱῶ]ν Πετετρίφ(ιος) μοσχοθύτου
ἄλ(λη) οἰκ[ία] σὺν ψιλῷ ἐξ ἀπ[η]λ̣(ιώτου) Διδύμου ἀγορανόμ(ου)
225ἐκ νό̣του ἐν εἰσόδῳ οἰκ(ία) Πανίσκου Τκιξ
ἀπέναντι τῆς προκ(ειμένης) τοῦ αὐτοῦ
[ἄλ(λη)] τοῦ αὐτοῦ ἐν ᾗ οἰκεῖ
ἄλ(λη) Σαίψιος
ἄλ(λη) Ἀκύλου Κολάνθου κοσμη[τ]εύσ(αντος)
230ἄλ(λη) Ἰσιδωρείνου(*) Ταλλέλ
ἄλ(λη) υἱῶν Βησᾶ Σιλὲκ σὺν ψιλῷ ὀπίσω
ἐκ λιβὸ(ς) ἀπέν(αντι) τῶν προκ(ειμένων)
[οἰ]κ(ία) παλαιὰ ἐπ[ιγών]ιος υἱῶν Σαραπίωνος
[ -ca.?- ] \ [ -ca.?- ] α̣ι̣ Αβυδω[ν -ca.?- ] /[ ἐν συμπ(?)]τώσει
[3 lines missing]
238  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Σενπετεμείνιος
240ἄλ(λη) Ἡλιοδώρου ναυπηγοῦ
ἄλ(λη) καινὴ Ἰσιδώρου Ἀνουβίων[ος -ca.?- ]
ἄλ(λη) καινὴ Ἀνουβᾶ Ἀνουβᾶ καὶ [κοι(νωνῶν)]
ἄλ(λη) Φιλῦτος νεωτέρου Κονν[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) σὺν ψιλῷ γυναικὸς Μικ[κάλου -ca.?- ]
245ψιλὸς υἱῶν Πανοδώρου β[ -ca.?- ]
οἰκ(ία) τῶν αὐτῶν καὶ κοι(νωνῶν)
ἄλ(λη) υἱῶν Σενπαβεῦτος σὺν ψ[ιλῷ -ca.?- ]
ψιλὸς ἐπιγώνιος Θεοφίλου [ -ca.?- ]
οἰκ(ία) καινὴ ἀπέναντι Κρουρ[ -ca.?- ]
250ἄλ(λη) οἰκ(ία) καινὴ ε[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) ὁμοί(ως) καινὴ ἐπιγώνιος [  ̣  ̣] θεσ(  )
ἄλ(λη) σὺν ψιλῷ Πετεμείνιος
ἄλ(λη) σὺν ψιλῷ ἐν ᾗ οἰκεῖ Σκρε̣ίβας
8
ἄλ(λη) ἐν εἰσ[ό]δῳ ἐπιγώνι[ο]ς Πετετρίφ̣[ιος ε]ἰρη(νάρχου)
255καὶ κοι(νωνῶν)
ἄλ(λη) Ὡρίωνος Πανίσκου καὶ κοι(νωνῶν)
ἐπανήλθομεν διὰ τῶν αὐτῶν ἄχρι τῶν
ἀπέναντι τοῦ Ἑρμαίου
οἰκ(ία) ἐπιγώνιος σὺν εἰσόδῳ γυναικὸς Βουρι
260ἄλ(λη) ἐπιγώνιος μονόστεγος γυναικὸς Κροῦρ
ἄλ(λη) σὺν ψιλῷ Θεοδώρου καὶ κοι(νωνῶν)
ἄλ(λη) καινὴ τοῦ α[ὐτ]οῦ
ἄλ(λη) Πι  ̣  ̣σιος ἀρ[το]κ̣ό̣που
ἐργαστήριον [ -ca.?- ]  ̣οποιων
265ἄλ(λη) οἰκ(ία) Σ[ -ca.?- ἐν εἰ]σόδῳ
ἄλ(λη) οἰκ(ία) [ -ca.?- ] οἰκοδόμου
ψιλὸς κ[οπριώδης ἀτεί]χιστος Ἰσιδώρου
λο[ -ca.?- ]
οἰκ(ία) σὺ[ν -ca.?- ]
270ἄ̣λ̣(λη)   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[10-12 lines missing]
283ἄλ(λη) [ -ca.?- ]
ἄλ(λη) [ -ca.?- ]
285ἄλ(λη) [ -ca.?- ]
ψι[λὸς -ca.?- ]
γν[αφεῖον -ca.?- ]
ψι[λὸς -ca.?- ]
οἰκ[ία -ca.?- ]
290ἀπέν[αντι -ca.?- ]ς
9
ἄλ(λη) Θέωνος δι[(ὰ) Σε]νπνούτου
ἄλ(λη) κληρονόμ(ων) Ἡλιοδώρου
ἱερὸν Αραυτος θεοῦ μεγ(άλου)
οἰκία σὺν ψιλῷ ἔμπροσθεν Βη̣σᾶ Ἀγα̣θοῦ
295δι(ὰ) Κολάνθου στρατιώτου
ἄλ(λη) ἐν εἰσόδῳ υἱῶν Βησούτος θυγ(ατρὸς) Ἱερακαπόλ(λωνος)
ἄλ(λη) Νεμεσᾶ γραμματέως λινούφων
ἄλ(λη) υἱῶν Παντωνύμου γναφέως
ἄλ(λη) καινὴ τῶν αὐτῶν
300ἄλ(λη) Ἁρποκρᾶ υἱοῦ Σαβακᾶ
ἄλ(λη) Διδύμου γεού(χου) σὺν ψιλ[ῷ -ca.?- ]
ἄλ(λη) ἐπιγώνιος   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς
ἄλ(λη) Ἱερακαπόλ(λωνος) Διδ[ύμου -ca.?- ]
ἄλ(λη) Ἰσιδώρου Πτολ̣[ -ca.?- ]
305ἄλ(λη) Ἁρποκρᾶ σομ[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) τοῦ α(ὐτοῦ) νυνὶ Ν[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) ἐπ[ιγών]ι̣ος Αρτ̣[ -ca.?- ]
[3 lines missing]
311[ -ca.?- ]  ̣ Απ  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- λι]νουφίου Ἡρακλάμμ(ωνος)
[ -ca.?- ] Ἱερακαπόλ(λωνος) καὶ κοι(νωνῶν)
[ -ca.?- σὺ]ν ψιλῷ Εὐδαίμ(ονος) Σαρᾶ
315[ -ca.?- ]ωνος ἀπὸ Ψώ(νεως) ἰατροῦ
[ -ca.?- Ε]ὐδαίμονος Σαρᾶ
οἰκ(ία) Θ[ -ca.?- ] ἐν διαθέσει οἰκ(ιῶν) β
ἄλ(λη) Ταχούμιος γυναικὸς Σαρμάτου
ἄλ(λη) Ἀνουβίωνος Ἀνουβίωνος ἐν δια-
320θέσει οἰκ̣(ιῶν) β
ἄλ(λη) παλαιὰ ἐπιγώνιος Πετετρίφ(ως) Κουδίων(ος)
ἄλ(λη) Νεμεσᾶ διακόνου
ἄλ(λη) Κύρου ἱερέως καὶ κοι(νωνῶν)
ἄλ(λη) ἐν συμπτώσει ἐκ μέρ(ους) κοπριώδους Καλ-
325λιμάχου Ἀπολλωνίου
λινουφεῖον Θεωνᾶ προεδρεύσ(αντος) εἰρηνάρχ(ου)
10
ἄλ(λη) Ὠριγενείης Ἀντωνίνου
λινουφεῖον Βησᾶ καὶ κοι(νωνῶν) διὰ Νείλου
οἰκία Βησᾶ ἄρξ(αντος) ἀπὸ Ἀράβων
330ἄλ(λη) γυναικὸς Σαραπίωνος Τουαμσουνε
καὶ κοι(νωνῶν)
ψιλὸς κοπριώδ(ης) ἀτίχιστ(ος)(*) υἱῶν Πε-
τετρίφιος Μώρου γυμνασιάρχ(ου)
οἰκ(ία) ἐπιγώνιος ἐν διαθέσει πύργου
335Πανισκίωνος καὶ κοι(νωνῶν)
ἄλ(λη) Ψενθατρῆτος
ἄλ(λη) Λουκίου διὰ Καλοκαιρί[ου]
ἄλ(λη) Ἥρωνος καὶ κοι(νωνῶν)
ἄλ(λη) Μασκουλείνου ἀδελφοῦ
340ἄλ(λη) Ἑρμείου Εὐτύχου ἐν συμπτώσει
ἄλ(λη) Σενμώρου
ἄλ(λη) ἐν διαθέσει ἐπαύλ(εως) καὶ ὀρνιθῶν(ος) Παῦτος
ἄλ(λη) τοῦ α(ὐτοῦ) Παῦτος δι(ὰ) Σενσισ[οίτο]ς
  ̣[ -ca.?- ]
345[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Πα]νοδώρου (?)
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣
350[ -ca.?- ]κορμε
[ -ca.?- ]ωστου
[Πετε]τρίφιος [ -ca.?- μυρ]εψοῦ
[ γυν]αικὸς Νείλ[ου] τραπεζείτου(*)
[ -ca.?- ]υχου οἰκονόμ(ου) Ἀγρικο̣λάου
355[ἄλ(λη) ἐπ]ιγώνιος Ὡρίωνος λινεμπό-
ρου καὶ κοι(νωνῶν)
ἄλ(λη) τοῦ αὐτοῦ
ἄλ(λη) ἐν καταβάτῳ Ἀρείου προεδρεύσ(αντος)
εἰρηνάρχ(ου) ἐν συμπτώσει
360ἄλ(λη) Ἀνουβᾶ καὶ ἀδελφῶν
ἄλ(λη) μονόστεγος καινὴ Σεναρπάλου
ἄλ(λη) Ταβεῦτος ἐν συμπτώσει
11
ἄλ(λη) ἐπιγ[ώ]νιος Διοσκόρου
ἄλ(λη) καιν[ὴ] Πλουτογένους ἀπὸ Πτολεμαίδ[ος]
365ἄλ(λη) διὰ Ταψαίτος
ἄλ(λη) ἐν εἰσόδῳ Θεμιστοκλέους ἔχουσα
δύο θύρας
ἄλ(λη) γυναικὸς Τυράννου διὰ Ταψαίτος
ἄλ(λη) Χώλου διακόνου
370ἄλ(λη) απολελη  ̣  ̣  ̣
ἄλ(λη) ὁμοί(ως) Θαήσιος
L καὶ ἐν εἰσόδῳ οἰκ(ία) γυναικὸς Πάνθηρος
ἄλ(λη) Θεοδώρου στρ(ατιώτου) ἀπὸ Σεκτυτέως
ψιλὸς κοπριώδης
375οἰκία Ὁρσενούφιος ναυπηγοῦ
οἰκία σὺν ψιλῷ Ξενοφῶντος καὶ ἀδελ(φῶν)
ἄλ(λη) καινὴ Ἀγαθοῦ ἰδίου Ἀρείου εἰρηνάρχ(ου)
ἄλ(λη) Πετ[ε]τρίφιος λινούφου
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἐκ βο]ρρᾶ [ -ca.?- ]
[1-2 lines missing]
382  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) οἰκ(ία) Τ̣[ -ca.?- ]
385σὺν   ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Θανς[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) ἐπιγώ[νιος -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) υἱῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δος μελη[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Ταχού[μιος] ἐλαιοπωλ(ίσσης)
390ἄλ(λη) γυναι[κὸς -ca.?- ]κ̣αρίωνος ναυπηγοῦ
ἔχ[ουσα] δύο θύρας
ἄλ(λη) Κουδ[ίων]ος ναυπηγοῦ ἐντὸς τῆς ἐξ[  ̣  ̣]
ἄλ(λη) Κοπτιτίδος
ἄλ(λη) ἀπέναντι Ἁρσύτμιος ἱερέως
395ἄλ(λη) ἐκ βορρᾶ Κύρου ἱερέως
ἄλ(λη) Φορτ[ο]υνάτου διακόνου
ἄλ(λη) Βησᾶ Ἁρβαλαῦτος
12
[ -ca.?- ]μρε
[ -ca.?- ]  ̣ ἐν ᾗ ὠκεῖ(*) Νεμεσᾶς νομικ[ός]
400[ -ca.?- ] Ἀγαθοῦ χρυσοχόου
[ -ca.?- ]αυκου ναυτικοῦ
[ -ca.?- ]μ̣ου
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣λυτου
405[ -ca.?- ] ἐν διαθέσει οἰκ(ιῶν) β
[ -ca.?- ] λινουφείῳ
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς υἱοῦ Μώρου καὶ κοι(νωνῶν)
[ -ca.?- ]πλαγιας Ἀπολλωνίου λινούφο[υ]
410[ -ca.?- ]κου κεμιοπώλ(ου)(*)
[ -ca.?- ]  ̣ ἱερογρα(μματέως)
[ -ca.?- ]υ σὺν ψιλῷ ὄντι ἐν λινουφείῳ
[ -ca.?- ]  ̣που
[ -ca.?- ]δ̣ώρου με̣τ̣α̣λ̣ουργ[ο]ῦ
415[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[1-2 lines missing]
418ἄλ(λη) Α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -3-4- ]  ̣[ -ca.?- ]
κορνικουλα[ρίου -ca.?- ]
420ἄλ(λη) Κολάνθου μουσι[κοῦ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Ἀγαθοῦ χρυσοχ[όου -ca.?- ]
ἄλ(λη) Ἀγαθοῦ νεώτερ[ου -ca.?- ]
ἄλ(λη) Ἀσκλᾶ Ἀγαθοῦ Δα[ίμονος (?) -ca.?- ]
ἄλ(λη) Κολάνθου κοσμ̣[ητ -ca.?- ]
425ψιλοὶ τόποι ἀτίχιστ̣[οι](*)[κοπ]ριώδ(εις) Κλαυδιανοῦ
ἀπέν(αντι) μυλῶν[ος (?) -ca.?- ]   ̣τως
οἰκ(ία) ἐπιγώνιος Π[ -ca.?- ]δώρου Πατομουτ(  )
ἐπανήλθομεν διὰ α̣θα̣πε ἄχρι οἰκ(ίας) Πρωτᾶ
οἰκ(ία) σὺν ψιλῷ ἐκ λιβ̣ὸ(ς) γυμνασιάρχ(ου) Πρωτᾶ
430καὶ ἐν εἰσόδῳ οἰκ(ία) Πετετρίφιος Ναμερτείνου
——
ἄλ(λη) σὺν ψιλῷ ἔχοντι(*) δύο θύρ(ας) ἀπέν(αντι) Ἀνουβίων(ος)
γενομ(ένου) ἀμφοδογρα(μματέως)
ἄλ(λη) και(νὴ) Θέωνος διδασκάλου
13
[ -ca.?- ]
435[ -ca.?- μο]ν̣όστεγος Θμεσιῶτος
[ -ca.?- ]νε
[ -ca.?- ]ειλε ἱερέως
[ -ca.?- ]ναριου λεγομ(εν ) Κατους
[ -ca.?- ] Πετετρίφ(ιος) μοσχοθύτου
440[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- γ]ν̣αφέως
[ -ca.?- ]κος
[ -ca.?- γυμν]ασιαρχ(  )
445[ -ca.?- ]τος οὐετρανοῦ
[ -ca.?- ]ξ
[ -ca.?- ]  ̣ Νειλοφέροντος
[ -ca.?- ]ρ̣ου Χοῦβ
[ -ca.?- ]β̣[ -ca.?- ]
450ἄλ(λη) τοῦ αὐτοῦ
ἄλ(λη) Φιλυτος λινεμπ̣[όρου -ca.?- ]
ἐπανήλθομεν διὰ τῶν [ -ca.?- ]
ἀπέναντι Πανυκος   ̣[ -ca.?- ]
οἰκία ἐπιγώνιος Ἡρω  ̣[ -ca.?- ]
455ἄλ(λη) Ὀννώφριος τέκτο[νος -ca.?- ]
ἄλ(λη) ἐν συμπτώσει Ἀκύ̣[λα Θ]ε̣ογνώστου
καὶ κοι(νωνῶν)
τεκτονῖον(*) σὺν οἰκίᾳ Ὀ[νν]ώφριος τέκτ(ονος)
ἄλ(λη) ἐπιγώνιος Μικ[κάλο]υ Βαυθλᾶ
460ἄλ(λη) Βησᾶ Σιναιτος σιτ̣ομέτρου
ἄλ(λη) υἱῶν Βουριος χρυσοχόου
ἄλ(λη) διὰ τῶν αὐτῶν
ἄλ(λη) Ἰσιδώρου Δισκαπό̣λλωνος
ἄλ(λη) Ἱερακίωνος ⟦γεω⟧ \σιτο/μέτρου
465ἄλ(λη) Μαρίας γυναικὸς Φ̣ιλάμμωνος
14
[ -ca.?- ]ς σιτομέτρου
[ -ca.?- σιτο]μέτρου (?)
[ -ca.?- ]  ̣ωρεως
[ -ca.?- ]η̣νου
470[ -ca.?- ]υ
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ] χρυσοχόου
[ -ca.?- ]ς ἔχουσα
[ -ca.?- δύο θύρας -ca.?- ]
475ἄλ(λη) υἱο[ -ca.?- χρυσ]οχόου
ἄλ(λη) μετ̣[- ca.15 -]  ̣ωνα
διδ̣[- ca.13 -]  ̣ιος ἀοίκητος
ἄλ(λη) χειλιάρχου̣(*) [- ca.9 -]  ̣  ̣
ἄλ(λη) ἀπέν(αντι) χειλ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υἱ]ῶν Βούρ(ιος) χρυσοχ(όου)
480[ -ca.?- ]  ̣
[2-3 lines missing]
484ἄλ(λη) Βησοῦτος̣ Μ̣έ̣λανο̣ς̣ [ -ca.?- ]
485ἄλ(λη) ἐπιγώνιος Κολάνθ[ου -ca.?- ]
ἔχουσα δύο θύρα[ς -ca.?- ]
ἄλ(λη) υἱοῦ Ποτάμωνος ε[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) μετὰ πλαγίαν Ἀπολ̣λ̣[ -ca.?- ]
Ἀπολλωνίας
490ἄλ(λη) υἱῶν Μέλανος
ἄλ(λη) Βησᾶ λινεψοῦ
ἄλ(λη) Ἱέρακος Ἱερακίωνος
ἄλ(λη) υἱῶν Σαραποδώρου   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἀρείου ἐπιτρόπου
ἀπέν(αντι) τῶν προκειμ(ένων) ἱερ[ὸν Ἄ]μμωνος θεοῦ μεγ(άλου)
495οἰκ(ία) μεγάλη Οὐλπ(ίου) Κλαυδ(ιανοῦ) συνηνω(μένη) ἄλ(λῃ)
ἀπέναντι ἐκ λιβός
οἰκ(ία) σὺν ψιλῷ Ἀθᾶ διακόνου
ἄλ(λη) Πασσαλίδου καὶ ἀδελφῶν
ἄλ(λη) υἱῶν Ὡρολάμπωνος δι(ὰ) Πανισκᾶ
500σὺν ἄλλῃ οἰκίᾳ ὀπίσω ἐν διαθέσει οἰκ(ιῶν) δ
15
ἄλ(λη) τ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) επ[ -ca.?- Πα]νισκᾶ (?) Διο-
[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Πε̣[ -ca.?- ]
505ἄλ(λη) ε  ̣[ -ca.?- ]υ̣
ἄλ(λη) συ[ -ca.?- ]κου
ἄλ(λη) επ[ -ca.?- ]κου
ἄλ(λη) ς[ -ca.?- ]ε
ἄλ(λη) ς[ -ca.?- ]ώρου ἰατροῦ
510ἄλ(λη) ε  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]σ̣α̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) και(νὴ) Νειλ[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Βησᾶ ναυ  ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Ἀπολλων̣[ -ca.?- ]
515ἄλ(λη) ἐπιγώνιος υι[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φια̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) [ -ca.?- ] ἐν συμπτ[ώσει -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μου εν  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ἐν] διαθέσει [ -ca.?- ]
520[ἄλ(λη)] Τριμώρου γυμνασιάρχ(ου)(*)
[ἄλ(λη) κ]αινὴ Θεοτέκνου ἀδελ(φοῦ) ἐν διαθέσ[ει -ca.?- ]
[ἄλ(λη)] γυναικὸς Ὡρίωνος σὺν ψιλῷ
[ἄλ(λη)] ἐπιγώνιος Ἡρωνοῦτος
[ἄλ(λη)] Κυρίλλης
525[ἄλ(λη)] υἱῶν Ἀπολλωνίδου κουρέω[ς -ca.?- ]
ἐν συμπτώσει διὰ Κλαυδιανοῦ
ἱερὸν Χνούβιος
οἰκ(ία) Ἰσιδώρου Ὠκεανο[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ορος
ἄλ(λη) Ψενενούπιος ναυτικοῦ
530ἄλ(λη) υἱῶν Παβέως ἀδελφοῦ
ἄλ(λη) Καλοῦτος
ἄλ(λη) ἐν εἰσόδῳ Ἀγαθοῦ ναυτικοῦ
ἄλ(λη) ἐπιγώνιος τοῦ αὐτοῦ
ἄλ(λη) Ὡρίωνος ναυτικοῦ
535ἄλ(λη) υἱῶν Μαρείνου
16
ἄλ(λη) γυναικὸς Τριμώρου
ἄλ(λη) Διοσκόρου λινεψοῦ
ὀκτόγωνος υἱῶν Πανίσκου Μα[ -ca.?- ]
καὶ κοι(νωνῶν)
540ἄλ(λη) ἐκ βορ(ρᾶ) υἱῶν Ἰσιδώρου ναυτικο[ῦ]
ἄλ(λη) τῶν αὐτῶν
ἄλ(λη) Χαιρήμονος ναυτικοῦ
ἄλ(λη) Μικκάλου
ἄλ(λη) Μαρείνου καὶ κοι(νωνῶν) δι(ὰ) οὐρα  ̣[ -ca.?- ]
545[ἄλ(λη) τοῦ] α(ὐτοῦ) Μαρείνου
[ -ca.?- ] καὶ κοι(νωνῶν)
[ -ca.?- μονόστ]εγος τοῦ α(ὐτοῦ) Μαρείνο[υ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ς τοῦ α(ὐτοῦ) καὶ κοι(νωνῶν)
[ -ca.?- ]
550[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ρας ονυχ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ς̣
[ -ca.?- ]σα ἀνδρὸς θυγατρὸς Ανα-
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ο̣ντος ναυτικοῦ
[ -ca.?- ] σὺν οἰκ(ίᾳ) παλαιᾷ Ἱερακαπόλλ[ωνος]
555χαλκοτύπου
[ἄλ(λη) ἐ]πιγώνιος ἐν ᾗ λινουφῖον(*)
[ -ca.?- Μ]ώρου (?)
[ἄλ(λη) Π]ανίσκου καθημενίτου
[ἄλ(λη) μ]ονόστεγος Πανσνέως ναυτι[κοῦ]
560[ἄ]λ(λη) ἐν συμπτώσει υἱῶν Δροξαλίτος
ἄλ(λη) Θερμούθιος
ἄλ(λη) Ἄρχοντος καὶ ἀδελ(φῶν)
ἐπανήλθομεν διὰ τῶν α(ὐτῶν) ἄχρι [οἰκί]ας
Ἰσιδώρου ναυτικοῦ
565ψιλὸς γυναικὸς Τριμώρου κ[αὶ] κ̣οι(νωνῶν)
οἰκ(ία) ἐκ βορρᾶ θυγατρὸς Πα  ̣  ̣ν  ̣(  )
ἄλ(λη) οἰκ(ία) Νείλου καὶ υἱῶν Εὐδαίμονος
σὺν ψιλῷ
ἄλ(λη) υἱῶν Φανὰσχ νυνὶ τοῦ α(ὐτοῦ)
570ἄλ(λη) υἱῶν Μαρείνου ἐν συμπτώσει
17
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
571[ -ca.?- ] τοῦ αὐτο[ῦ -ca.?- ]
[ἄλ(λη) ἐπιγώ]νιος Ῥουφίνου ἐν [δια-]
[θέσει οἰ]κ(ιῶν) β μεταξὺ ἱεροῦ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αντινης τ[ -ca.?- ] μεταξὺ [ -ca.?- ]
575[ -ca.?- οἰ]κίας Τκαραρα
ἄλ(λη) Π[  ̣  ̣  ̣]ι[ο]ς κεμιοπώλου(*)
ἄλ(λη) Πετετρίφιος Θανλακω[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Μώρου σχοινοπλόκου
ἄλ(λη) Ἥρωνος Παμφίλου
580ἄλ(λη) Ἱερακαπόλλωνος χαλκοτ[ύπου]
ἄλ(λη) υἱῶν Κουδίωνος
ἄλ(λη) ἐπιγώνιος Χοῦβ σχοινοπ[λόκου]
ἄλ(λη) ἐπιγώνιος Πανασιεύιος
δι(ὰ) τοῦ υἱωνοῦ
585ἄλ(λη) τοῦ α(ὐτοῦ) Πανασιεύιος
ψιλὸς Μικκάλου σχοινοπλόκου
18
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
587[ -ca.?- ]ου
[ -ca.?- μ]υρεψοῦ
[ -ca.?- ]λα ἐν διαθ-
590[έσει -ca.?- ]
ἄλ(λη) υἱῶν Σελε̣ύ̣κ̣[ου -ca.?- ]
ἄλ(λη) Σερήνου ν(εωτέρου) ς[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) ἐπιγώνιος [ -ca.?- ἐν συμ]πτώσει
τος κα̣[ -ca.?- ]σα
595ἄλ(λη) Τεμέσης [ -ca.?- ]νος μυρεψοῦ
λινουφῖον(*) Τρ[ -ca.?- ]λογισμοῦ
οἰκ(ία) Ἔρωτος [ -ca.?- ]θμαριου
ἄλ(λη) Τεαρεῦτος [ -ca.?- ]
οἰκ(ία) ἤτοι ἀποθ[ήκη -ca.?- σὺν] ψιλ(ῷ) υἱῶν Θης  ̣[ -ca.?- ]
600ἄλ(λη) Θεοδώρας [ -ca.?- ]θμαριου (more than 1 column missing)
19
[ἐπανήλθομεν] διὰ τῶν αὐτῶν ἄχρι
[ -ca.?- ἀπέ]ναντι οἰκ(ίας) Θέωνος ῥήτορος
[ -ca.?- υἱ]ῶν Θέωνος ῥήτορος
[ -ca.?- ἐν διαθέ]σει τόπ(ων) β
605[ -ca.?- ]ου υἱοῦ Νεπωτιανοῦ
[ -ca.?- ] Ἑρμοδώρου
[ -ca.?- ]μ̣ιος
[ἄλ(λη) ἐν σ]υμπτώσει Πανι[σ]κιαίνης
[ -ca.?- ] Κλαυδιανοῦ νυνὶ
610[ -ca.?- ]μ̣α  ̣  ̣ε θυρουροῦ Κλαυδιανοῦ
[ -ca.?- ]ς Βησᾶ γραμματ(έως) Ἀνουβᾶ
[ -ca.?- ]τ̣ου
[ -ca.?- ]  ̣αριου
[ -ca.?- τόπος] κοπριώδης θυγ(ατρὸς) Σατύρου
615[ -ca.?- Ἁ]ρποκρατίωνος
[ -ca.?- ] σὺν ψιλῷ ὀπίσω Βησᾶ
[ -ca.?- ]υ̣
[ -ca.?- Μα]ξίμου
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ου
620[ -ca.?- ]τίωνος γυμ(νασιάρχου)
[ -ca.?- ]ς Θέωνος Αἰλ[ί]ου τοῦ καὶ Ἁρποκρατίων(ος)
[ -ca.?- Ἀνο]υ̣βίωνος Εὐκλίδου
[ -ca.?- σὺν ψι]λῷ Ἱέρακος Λούππου
[ -ca.?- π]α̣λαιὰ συνηνωμ̣(ένη) ἄ̣(λλῃ)
625[ -ca.?- ]υμου ἐν τυφλῷ ῥυμείῳ
[ -ca.?- ]ώνου
[ -ca.?- σ]ὺν λογιστηρίῳ
[ -ca.?- Θ]εωνᾶ Διδύμου καὶ κοι(νωνῶν)
[ -ca.?- Κο]υδίωνος γρα(μματέως) ἀοίκητος
630[ -ca.?- ]υ Πετετρίφιος
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] γρα(μματέως) Κλαυδιανοῦ
[ -ca.?- ] σὺν ψιλῷ
635[ -ca.?- ]υ
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν Ἑρμανουβί[ωνος]
20
καὶ ἐν τυφλῷ ῥυμείῳ
οἰκία Κασιανῆς γαμβρ[ᾶς Ε]ὐτύχου διδασκάλου
640λινουφῖον(*) Διδύμο[υ]
——
οἰκία υἱῶν Πετρωνίου ἱερέως ἐν εἰσόδῳ
ἱερὸν Ἀγαθοῦ Δαίμονος ἐκτός
οἰκία υἱῶν Διοσκόρου τοῦ καὶ Λάμπωνος
διὰ θυγατρὸς Τχων  ̣  ̣  ̣
645ἄλ(λη) Ἁρποκρᾶ οἰκονό(μου) Πανίσκου ὑπομνη(ματογράφου)
ἄλ(λη) υἱῶν Διοσκόρου τοῦ καὶ Λάμπωνος
ἄλ(λη) υἱῶν Μαξίμου
ἄλ(λη) ἐν διαθέσει ψιλῶν υἱῶν Διοσκόρου
τοῦ καὶ Λάμπωνος
650ἄλ(λη) υἱῶν Θεοδώρου Θέωνος Φαγρίωνος
ἄλ(λη) υἱῶν Εὐτύχου διδασκάλου
ἄλ(λη) ἐπιγώνιος υἱ[ῶν -ca.?- ]νος ἀρτοπώλ(ου)
ἄλ(λη) Ψενθερμουθ̣[αρ]ίου
ἄλ(λη) Ἱέρακος ὀρθούφ̣ου λεγομ(ένου) Καριτσω
655κατέβημεν μέχ[ρι οἰκ]ίας Μέλανος βαλανέως
οἰκία Μέλανος βαλ[ανέως] καὶ κοι[νωνῶν]
ἄλ(λη) υἱῶν Διοσ̣κ̣ό̣[ρου ἀμ]φοδογραμ(ματέως)
ἄλ(λη) Λαίτου λινού[φου]
ἄλλ(η) Ζήθου Απελ[ -ca.?- ]
660ψιλὸς τόπος Ἀπο̣λ̣[ -ca.?- ]
καὶ κοι(νωνῶν) εσφη[ -ca.?- ]
[οἰ]κία Κολάθου ιερ[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Πλουτογένους [ -ca.?- ]
χρυσοχόου [ -ca.?- ]
665μυλὼν Ἀπολλω[ -ca.?- ]
σὺν ψιλ[ῷ -ca.?- ]
οἰκία ἐπιγώνιος [ -ca.?- ]
σὺν ψιλ(ῷ) [ -ca.?- ]
πύργος ὁμοίως Βη̣[ -ca.?- ]
670οἰκία καινὴ υἱῶν [ -ca.?- ]
ἄλλ(η) υἱ[ῶν   ̣  ̣]ν̣ουτ̣[ -ca.?- ]
ἄλλ(η) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γενο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
21
675ἄλ(λη) πρότερον Κοπρῆ νυνὶ Τιβερίου ποιμένος ἀοίκ(ητος)
ἄλ(λη) ἐπιγώνιος Ἀπολλωνίου
ἄλ(λη) Σενσισοίτος Ἀνουβίωνος
ἐλαιούργ(ιον) σὺν ψιλῷ ὀπίσω Κυνὸς ἐλαιουργ(οῦ)
καὶ ἐν εἰσόδῳ
680οἰκία Θέωνος Ὀνησίμου
ψιλὸς ἕτερος Κυνὸς ἐλαιουργοῦ
οἰκία ἐπιγώνιος Γερμανοῦ ὀρθογρα(  ) βουλ(  )
ἄλ(λη) Τακάτιος ἀδελφῆς Θεωνᾶ σὺν ψιλῷ
ἄλ(λη) υἱῶν Ἑρμείου οἰνοκαπήλ(ου)
685καὶ ἐν εἰσόδῳ
οἰκία σὺν ψιλῷ Τριαδέλφου Τκῶρε
ἄλ(λη) Τριαδέ[λ]φου Εὐδαίμονος ἐν διαθ(έσει) οἰκ(ιῶν) β
οἰκί[α ἐπιγώ]νιος Ὡρίωνος σαλπιγκτοῦ
ἄλ(λη) υἱ[ῶν -ca.?- ]ηλιου ἱ̣ερέως
690ἄλ(λη) [ -ca.?- ]  ̣ος
22
ἄλ(λη) γυναικ(ὸς) Ἀπίωνος ἀρχιερ(  ) σὺν ψιλ(ῷ) ἐκ λιβὸς
ἐν συμπτώσει
ἄλ(λη) Θέωνος τοῦ καὶ Δημητρίου ἐν συμπτώσει
ἄλλη⟦ς⟧ Ταήζ̣ι̣τος γυναικὸς Ὀνήτορος
695ἄλ(λη) Ἱέρακος Τκῶρε
ἄλ(λη) Ἑρμανδά[λο]υ
ἄλ(λη) Μικκα[λο]ῦτος ἀδελφῆς
ἄλ(λη) Δημητρίου Φιλοσαράπιδος
ἄλ(λη) ἐπιγώνιος Πετετρίφιος ἱερέως
700ἄλ(λη) Ἀπόλλωνος διακόνου
ψιλὸς τόπος διὰ Βησᾶ μηχαναρίου
ἱερὸν Περσεφόνης ἐν διατριβῇ Πανοδώρου
καὶ ἐκ λιβ(ὸς) ο[ἰκ]ία Πλοκάμου ἔχουσα δύο
[ -ca.?- θύρας μετὰ] λινουφίου(*)
705ἄλ(λη) [ -ca.?- ]υ
ἄλ(λη) [ -ca.?- ]ρου οὐετρανοῦ
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ ο̣ἰ̣ν̣ο̣καπήλ(ου)
[ -ca.?- σὺν] ψιλ(ῷ)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23
710ἄλ[(λη)]   ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη)   ̣  ̣
——
οἰκία [ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Φεμ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Χρης[ -ca.?- ]
715ἄλ(λη) ἐπι[γώνιος (?) -ca.?- ]
ἄλ(λη) Θεω[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Χρης[ -ca.?- ]
ψιλὸς   ̣[ -ca.?- ]
οἰκία [ -ca.?- ]
720ἄλ(λη)   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Αρτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) Ε[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
725  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
ἄλ(λη) [ -ca.?- ]
ἄλ(λη) [ -ca.?- ]
730ἄλ(λη) [ -ca.?- ]
ἄλ(λη) [ -ca.?- ]
ψιλ[ὸς -ca.?- ]
ο[ἰκία -ca.?- ]
ἄλ(λη) [ -ca.?- ]
735ἄλ(λη) [ -ca.?- ]
ἄλ(λη) [ -ca.?- ]
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar