Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

P.Merton III 102 TM Nr. 21325

Report of Tax Collectors

Peri Thebas 129 - 130
Material Papyrus
Inhalt Bericht, Eintreiber (Steuer), Namen, Geld
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
[ -ca.?- ]  ̣π  ̣[  ̣  ̣  ̣ στρατ]η̣γ̣ῶι περὶ Θήβας παρʼ Ἀπια  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣θ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Π̣α̣μώνθ(ου) καὶ Πρεμτ̣κάιος υἱος(*) καὶ Παμ̣[ώνθου -ca.?- ]
[ -ca.?- κ]α̣ὶ̣ [Πε]τ̣ε̣μενώφιος Καλ̣[ή]ο̣υ̣ς̣ καὶ Π̣ι̣κώς(*) Π̣ικ̣[ῶτος -ca.?- ]
[ -ca.?- κα]ὶ̣ Ἐ̣π̣ώνυχος Ψε̣νθερμούθ̣ι̣ο̣ς̣ καὶ Μαρ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] Ψ̣όσ̣νε̣(ως) Ὥρου π(ρεσβυτέρου) καὶ Πετεαρούρ̣(εως) Ψεμεν̣ώ̣(φεως) τῶν ια ἐπιτ̣[η]ρ̣η̣[τῶν -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ο̣ῦ ι̣δ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ̣ κ̣υρίου. λόγ(ος) (πενθ)[ημέρου -ca.?- ]
[ -ca.?- ἕως] λ̣ κ̣αὶ α̣ὐτῆς τ(ῆς) λ. περιεγ̣εν̣ε̣το(*) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) τπδ α[ἳ]   ̣ι̣  ̣  ̣ε̣χ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐπὶ τ]ὴ̣ν̣ δημοσισίαν(*) τράπεζαν ὧν   ̣[  ̣]  ̣[  ̣]ης Ὀ̣σ̣ήους̣ ν̣ε̣ω̣τ̣[έρου -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ υἱὸς (δραχμαὶ) ιβ Φαῆρις Παμώνθ(ου) (δραχμαὶ) ιϛ Π̣ικῶς Ψύρ̣[ου -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] Π̣ι̣κῶτ(ος) (δραχμαὶ) ι Φθουσνεῦς νεώτ(ερος) Ὀσήους (δραχμαὶ) ι Πρεμ̣τκ[άις -ca.?- ]
[ -ca.?- ] (δραχμαὶ) ι Παμώνθ(ης) Σομτ̣οῦτ(ος) (δραχμαὶ) η Πετεαρ  ̣[  ̣]  ̣π̣α̣  ̣  ̣ε(  ) (δραχμαὶ(?)) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ι̣ος Παμώνθου (δραχμαὶ) ι Ψενμώνθ(ης) Π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ς β (δραχμαὶ) ι Πλεὺς Πετραμενσνούφ̣[εως -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣νιων Πετεχώ(νσεως) (δραχμαὶ) ι Πλεὺς Ὡ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ] Π̣αμώνθ(ου) (δραχμαὶ) ι Παμώνθης υἱὸς̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ν]ε̣ω̣τ(έρου) (δραχμαὶ) κ κθ Ψεν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ(  ) [  ̣]ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ος (δραχμαὶ) ιϛ Ὀσῆ[ς -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar