Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

P.Merton III 101 TM Nr. 21324

Edict of the Prefect of Egypt

Ort unbekannt 109
Material Papyrus
Bemerkungen Duplikat: P.Oxy. II 237, Kol. VIII, Z. 21 - 27.
Inhalt Edikt des Präfekten Servius Sulpicius Similis, Vertrag (Ehe) und Recht (Eigentum), Frauen
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
1
[Σέρουιος Σουλπί]κ̣ε̣[ι]ο̣[ς](*) Σίμιλις
[ἔπαρχος Αἰγ]ύ̣πτ̣[ου] λέγει·
[διαζητοῦντί] μ̣οι̣ μαθῖν(*)
[ἔκ τινος ὑποθέσεω]ς ἐγένε-
5[το τὰς Αἰγυπ]τ̣ί̣[ας] γ̣υναῖ̣-
[κα]ς̣ κατὰ τὰ ἐ̣νχώρια νό-
[μι]μ̣α κατέχιν(*) τὰ ὑπάρχοντα
[τ]ῶ̣ν ἀν̣δρῶν̣ διὰ τῶ̣ν γαμ̣ι-
[κῶ]ν συνγραφῶν ἑαυταῖς τε
10[καὶ] τοῖς τέκνοις, πλιστ̣άκις(*) δὲ
[ἐ]κ̣ τ̣ούτου ἀμφισβη̣τήσε-
[ων] γενομένων̣ ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]αντο ἀγνοῖν(*) ο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ γε-]
[γ]α̣μηκόσι συναλλάσ̣[σοντες]
15[  ̣  ̣ τ]ο̣ύ̣τ̣ῳ τ̣[ῷ] δικαίῳ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]α̣ι τὰ ὑπάρ̣χ̣[οντα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τα]ῖ̣ς γυν̣[αιξὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Traces 2 lines
19-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
ε̣[ -ca.?- ]
μ[ -ca.?- ]
κ[ -ca.?- ]
δ̣[ -ca.?- ]
10θ[ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar