Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Köln II 86 TM Nr. 21194

Anmeldung von Kleinvieh

Oxyrhynchites 99, Jan. - Febr. (Monate unsicher)
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
VIII, S. 155
Inhalt Eingabe, Anmeldung von Kleinvieh
Erwähnte Daten
  • Z. 6: 97 - 98
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
((unintelligible))
Ἀντάμ̣ω̣ν̣ι στρ(ατηγῷ) καὶ Ἀχιλ(λεῖ) βα(σιλικῷ) γρ(αμματεῖ)
καὶ οἷς καθήκει
παρὰ Διογένους τοῦ Πακ̣  ̣  ̣(  )
5τ̣ο̣ῦ̣ Σε̣ν̣θ̣  ̣ω̣ς̣ τῶν ἀπὸ Θώλ(θεως)
Κάτω. τῶι διελθόντι ἔτει
ἀπεγρ(αψάμην) ἐπὶ τῆς α(ὐτῆς) κώμης
πρόβ(ατα) τριάκοντα ἑπτὰ
αἶγ(α) ἕνα ἄρν(ας) ἕξ , (γίνεται) πρόβ(ατα) μγ
10αἶγ(α) α, ἐξ ὧν διεφθ(άρη) τέλεια
πρόβ(ατα) δεκαπέντε ἄρν(ες) δύο ,
(γίνεται) πρόβ(ατα) ιζ, καταλ(είπεται) πρόβ(ατα) κϛ αἶγ(α) α
ἃ καὶ ἀπογρ(άφομαι) εἰς τὸ ἐνεστὸς β (ἔτος)
Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ
15Γερμανικοῦ, ἃ νεμήσετ(αι)
περὶ τὴν α(ὐτὴν) κώμ(ην) καὶ διʼ ὅλ(ου) τοῦ
νομο(ῦ) διὰ νομέ(ως) Ἁτρέω(ς)
λαογρ(αφουμένου), καὶ ὀμνύ(ω) Αὐτοκράτορα
Καίσαρα Νέρουαν Τραιανὸν
20Σεβαστὸν Γερμανικὸν ἀληθ(ῆ)
εἶναι τὰ προγεγρ(αμμένα).
——
(hand 2) Ἀντάμων στρ(ατηγὸς) διὰ Ἰσχυρ(  )
ὑπογ(ραμματέως) σεση(μείωμαι) πρόβ(ατα) κϛ
αἷγ(α) α
25(hand 3) Ἀχιλ(λεὺς) βα(σιλικὸς) γρ(αμματεὺς) διʼ Ἀχιλ(λ )
βο(ηθοῦ) σεση(μείωμαι) πρόβ(ατα) κϛ
αἶγ(α) α
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar