Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

SPP II S. 33 TM Nr. 20813

Titel: keiner

Hermopolis 328, 24. Aug.
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
VIII, S. 434; X, S. 260; XII, S. 264 BL online
Bemerkungen Gehört zum Dossier der Aurelia Demetria alias Ammonia. Zu Z. 15 vgl. ZPE 135, 2001, S. 161, zu Z. 25 und Z. 26.
Inhalt Vertrag, Angebot, Pacht, Land, verwechselte Personalpronomina
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
[Αὐρηλίᾳ Δ]ημητρίᾳ ῇ(*) καὶ [Ἀμμωνί]ᾳ θυγατὴρ(*) [Πολυδεύκ]ους γυμν(ασιαρχήσαντος) γενομ[ένου]
[βουλ(ευτοῦ) τῆς] μεγάλης καὶ λαμ[πρ]οτάτης Ἑρμουπόλεως· παρὰ Αὐρηλίου
[Πασίωνος] Ἑρμοφίλου ἀπ[ὸ τ]ῆς αὐτῆς πόλεως γ[εωρ]γων(*) ἐν κώμῃ
[Μαγδώλοις](*) Βουκόλων· β[ού]λομαι ἑκουσίω[ς] καὶ αὐθαιρέτως μισθώ-
5[σασθαι παρὰ σο]ῦ ἐπὶ χρόν[ον ἔ]τη δύο τὰς ὑπαρχούσας μοι(*) περὶ Κάμφορα
[κώμην(*) πεδ]ίου καλουμέν[ου] Π̣ιεβελλεποσι (ἀρούρας) μδ εἰς κατάθεσιν πυροῦ
[καὶ χαρτοσ]μάτων τῆς [μὲν] ἐν πυρῷ ἡμισ[εία]ς ἀνὰ πυροῦ ἀρτά-
[βας] πέντε καὶ τῆς ἄ̣[λλης] ἡμισίας(*) τῆς ἐν χαρτοσματων(*) ἁνάστης(*)
[ἀρο]ύρης ἀνὰ φακοῦ [ἀρτ]άβης μιᾶς τὰ συναγόμενα ἐπὶ τὸ (αὐτὸ)
10[πυρο]ῦ (ἀρτάβας) ρι καὶ φακ[οῦ (ἀρτάβας)] κβ ἃς καὶ μετρήσω(*) σοι τῷ Παῦνι καὶ
[Ἐπ]εὶφ μησὶ τῆς εὐτ[υχο]ῦς ἐσομένης ιζ ἰνδικτίωνος ἤτοι γ ἰνδ(ικτίωνος)
[ἀν]υπερθέτως, πυρὸν καὶ φακὸν νέον καθαρὸν ἄδωλον(*) ἄβωλον
[κε]κοσκινευμένων(*), τὸν σιτικὸν φόρον μέτρῳ τῷ τῆς οὐσίας
[κ]αὶ τὸν φα̣κὸν μέτρῳ Ἀθηναίω(*) τῶν δημοσίων πάντων καὶ ἐπιμερισμῶ(ν)
15[π]αντοίων πάντων πρὸς σὲ καὶ τὸ[ν γε]οῦχον, χωρισμένου τοῦ ἀχύρου πρὸς σὲ(*) τὸν
[γ]εωργόν· ἡ μίσθωσις κυρία καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγ(ησα)· ὑπατείας Φλαουίου
[Ἰα]νουαρίνου καὶ Οὐετ’τίου Ἰούστου τῶν λαμπροτάτων Μεσορὴ ἐπαγομέ(νῳ) α
(hand 2) Αὐρ(ήλιος) Πασίων Ἑρμοφίλου μειμίσθωμαι(*) ὡς πρόκ(ειται).

Apparatus


^ 1. l. τῇ
^ 1. l. θυγατρὶ
^ 3. l. γεωργοῦντος
^ 4. BL 8.434 : [λεγομένῃ] prev. ed.
^ 5. l. σοι
^ 6. BL 1.407 : ἐντὸσ prev. ed.
^ 8. l. ἡμισείας
^ 8. l. χορτάσμασι
^ 8. l. ἑκάστης
^ 10. corr. ex μετρωσω
^ 12. l. ἄδολον
^ 13. l. [κε]κοσκινευμένον
^ 14. l. Ἀθηναίου
^ 15. l. ἐμὲ
^ 18. l. μεμίσθωμαι
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar