Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

P.Cair. Masp. III 67359 TM Nr. 18462

Compte

Antinoopolis 715 - 716
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
XI, S. 53
Bemerkungen Gehört zum Dioskoros - Archiv. Arabisch - griechisch.
Inhalt Liste, Steuerzahler, Dorf
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
Fol1
⎛ ⎛ ⎛ ⎛ ⎛ αβδ ελ ⎞ ⎞ ⎞ ⎞
⎝ ⎝ ⎝ ⎝ ⎝ ο̣υλιτ̣ ⎠ ⎠ ⎠ ⎠
Arabic 2 lines
Fol2,r
† σὺν Θ(εῷ) καταγρα(φὴ) ναυτ(ῶν) (καὶ) τ(ε)χ(νιτῶν) πεμφθ(έντων) εἰ(ς) τ(οὺς) διαφόρ(ους) κούρσου(ς) κώμ(ης) Ἀφροδίτω ἰνδ(ικτίονος) ιδ, κ(ούρσ)ου ἰ(ν)δ(ικτίονος) ιε, ἔτου(ς) ϙζ
λόγῳ ναυτικοῦ καράβων (καὶ) διηρ(έων) ἀκ(α)τ(ίων) (καὶ) δρο(μόνων) κ(ούρσ)ου θαλά(σσης) vac. ? ν̣αυ̣τ(ῶν) ϙδ (καὶ) τ(ε)χ(νιτῶν) δ
κώμ(ης) Ἀφροδ(ίτω) ναυτ(ῶν) νο(μίσματα) τπβ κ(αὶ) καλα(φάτων) β νο(μίσματα) κ̣ γί(νεται) νο(μίσματα) υβ
Θεοδοσίου Παπουὸνς ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) κώμ(ης) να(ύτης) α διαγρα(φὴ) νο(μίσματα) ϛ δαπάν(η) νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
5Ἰωάννου Ἀπάτηρ ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Ἰσαὰκ Θεοδώρου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ ν̣ο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Φοιβάμμων Θεοδώρου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Πεκυσίου Σενουθίου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Φοιβάμμων Διονησίου ἀπὸ τ(ῆς) α[ὐ]τ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
10Ἰωσὴφ Ἐνὼχ ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Σενούθ(ης) Πεσόου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Γεωργίου Βαρθολ(ομαίου) ἀπὸ τ(ῆς) [αὐ]τ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
[Φοι]βάμμων Τάπος ἀπὸ τ(ῆς) [αὐ]τ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
[Ἀ]νοῦφ Μηνᾶ [ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς)] να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Fol2,v
Ἀγένι Ἀπολλῶ ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) κώμ(ης) να(ύτης) α διαγρα(φὴ) νο(μίσματα) ϛ δαπαν(ὴ) νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Σημέων Παύλου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Ἀσγεννῆ Ἀντων[ί]ου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Ἰωάννου Θωμᾶ ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
5Ἀνανία(ς) Φιλοδ̣έ̣(ου) ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Ἰωάννου Πεκυσίου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Κόλλουθ(ος) Σονσναὺ ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Ἰγναδίου Ἀγενίου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Ἰωάνν(ου) Πεσπνούθ(ου) ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
10Θωμᾶ Ἄπα Κύρου̣ ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Φιλόθ(εος) Πκόορε ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Γεωργίου Μηνᾶ ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Μηνᾶ Μακαρίου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) [η]
[Σ]έ[νου]θίου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ] τ(ῆς) [αὐ]τ(ῆς) [να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η]
Fol3,r
Βίκτωρ Πέτρου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ης) κώμ(ης) να(ύτης) α διαγρα(φὴ) νο(μίσματα) ϛ δαπαν(ὴ) νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Ἰωάννου Ἀθανασίου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Πεκυσίου Ο  ̣λει ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Σενούθ(ης) Κωνσ̣τ̣α(ντίνου) ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
5Σενούθ(ης) Μου̣[σα(ίου)] ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Ἰακῶβος Ψάτου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Ἰωάννου Θεοδοσίου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Ψαΐε Θεοδοσίου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Ἰωσὴφ Κουει ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
10Κυριακὸς Φιλοθ(έου) ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
Σενούθ(ης) Ἐνὼχ ἀπὸ Πακαυνα μισθ(ωτὴς) (ὑπὲρ) τ(ῆς) αὐτ(ῆς) κώ(μης) να(ύτης) α νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ
Ψικὲ Ἰακὼβ ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) μισθ(ωτὴς) (ὑπὲρ) τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ
Ἀντωνίου Ἠλισσαίου ἀπὸ β π(ε)δ(ιάδων) μισθ(ωτὴς) (ὑπὲρ) τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) α νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ
[3 lines missing]
Fol3,v
Φοιβάμμων Σενουθ(ίου) ἀπὸ Σακόρα μισθ(ωτὴς) (ὑπὲρ) τ(ῆς) αὐτ(ῆς) κώ(μης) ν(αύτης) α διαγρα(φὴ) νο(μίσματα) δ δαπάν(η) νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ
Ἀπολλῶ Ἰωάννου ἀπὸ εμφυτ(ευτῶν) μισθ(ωτὴς) (ὑπὲρ) τ(ῆς) αὐτ(ῆς) ν(αύτης) α νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ
(ὑπὲρ) ἀπαργ(υρισμοῦ) καλα(φατῶν) β σὺ(ν) νο(μίσμασι) β ἀποτρ(οφῆς) κ(ατὰ) στρά(των) καταβλ(η)θ(έντα) ἐπὶ Βίκ(τορα) [ἀπ]ὸ παγ(ά)ρχ(ου) δ(ιὰ) τ(οῦ) Βενιαμὶν ζυγ(ῷ)
ε πεδιάδων ναῦτ(αι) ιε νο(μίσματα) ϙζ 𐅵 καλ(αφάτης) α νο(μίσματα) ι γί(νεται) νο(μίσματα) ρζ 𐅵
5Σενούθ(ης) Φοιβαμμων(*) ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) πεδιά(δος) [να]ύτ(ης) α διαγρ(αφὴ) νο(μίσματα) δ δαπάν̣(η) νο(μίσματα) β 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵
Ἄπα Κύρου Τζαμοῦλ ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) [ναύ]τ(ης) α νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵
Ἰωάννου Ὀννοφρίου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να[ύ]τ(ης) α νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵
Ὡρουόγχ(ιος) Φιλοθέου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) ν[α]ύτ(ης) α νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵
Διοσκόρου Κολλούθου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) [να]ύτ(ης) α νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵
10Τζαμοῦλ Φιλοθέου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) [να]ύτ(ης) α νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵
Ψεμνούθ(ης) Τζαμοῦλ ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) [να]ύτ(ης) α νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β 𐅵 γί(νεται) ϛ 𐅵
Ἀπολλῶ Ἄπα Κύρου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) [ν]αύτ(ης) α νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵
Πετάλε Φοιβαμμων(*) ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) [ν]αύτ(ης) α νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) [β 𐅵] [γ]ί(νεται) [νο(μίσματα) ϛ 𐅵]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fol4,r
ε̣π̣[  ̣  ̣  ̣]υ̣γ(  ) ε πεδιά(δων)
Φιλόθ(εος) Θεοδώρου ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) πεδιά(δος) ναύτ(ης) α διαγρα(φὴ) νο(μίσματα) δ δαπάν(η) [νο(μίσματα)] β 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵
Ἰωάννου Πνεῒ ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) ναύτ(ης) α νο(μίσματα) δ [νο(μίσματα)] β 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵
(ὑπὲρ) ἀπαργ̣υ̣ρισμοῦ καλα(φατῶν) σὺ(ν) νο(μίσματι) α ἀποτρ(οφῆς) κ(ατὰ) στρά(των) [κ]αταβλ(η)θ(έντα) ἐπὶ Βίκτορ(α) ἀπὸ παγ(ά)ρχ(ου) δ(ιὰ) τ(οῦ) Βεναμὶν ζυγ(ῷ) νο(μίσματα) ι
5γ πεδιάδων ναῦτ(αι) ι νο(μίσματα) ζ
Κωνστά(ντιος) Καλαπησείου ἀπὸ γ ππ\δδ/(*) ναύτ(ης) α διαγρα(φὴ) νο(μίσματα) δ 𐅵 δαπάν(η) νό(μισμα) α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ
Ἀβρα[ὰ]μ Ζαχαρία ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) [ν]αύτ(ης) α νο(μίσματα) δ 𐅵 [νό(μισμα)] α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ
Παμοῦν Ἰωάννου ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) [ν]αύτ(ης) α νο(μίσματα) δ 𐅵 [νό(μισμα)] α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ
Γεωργίου Φοιβαμμων(*) ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) [ν]αύτ(ης) α νο(μίσματα) δ 𐅵 νό(μισμα) α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ
10Ἰωάννου Ἑρμαῶτος ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) [ν]αύτ(ης) α νο(μίσματα) δ 𐅵 νό(μισμα) α 𐅵 γί(νεται) ϛ
Ταυρίνου Φιλοθ(έου) ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) ναύτ(ης) α νο(μίσματα) δ 𐅵 νό(μισμα) α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ
Ὀννοφρίου Ἰακὼβ ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) ναύτ(ης) α νο(μίσματα) δ 𐅵 νό(μισμα) α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ
Φιλόθεος Μάρκου ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) [ν]αύτ(ης) α νο(μίσματα) δ 𐅵 [νό(μισμα) α] 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ὀ̣ν̣ν̣ο̣φ̣[ρί]ου [ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) ναύτ(ης) α νο(μίσματα) δ 𐅵 νό(μισμα) α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ]
[1 line missing]
Fol4,v
β πεδιάδων ναῦτ(αι) ϛ νο(μίσματα) γ̣[η]
Ψάτου Κυρια[κ]οῦ ἀπὸ β πεδιά(δων) να(ύτης) α δ[ι]αγρα(φὴ) νο(μίσματα) ε δαπάν(η) νό(μισμα) α γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ γ´
Μάρκου Ψάτου ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) να(ύτης) α νο(μίσματα) ε νό(μισμα) α γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ γ´
Μακ(άριος) Παχυμίου ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) να(ύτης) α νο(μίσματα) ε νό(μισμα) α γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ γ´
5Κοσμᾶ Ψάτου ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) να(ύτης) α νο(μίσματα) ε νό(μισμα) α γ´ γί(νεται) ϛ γ´
Ἰωάννου Ἀν[ο]ῦφ ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) να(ύτης) α νο(μίσματα) ε νό(μισμα) α γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ γ´
Θεοδώρου Ἄπα Κύρου ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) να(ύτης) α νο(μίσματα) ε νό(μισμα) α γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ γ´
ἐποικ(ίου) Πακάννεω(ς) ναῦτ(αι) η νο(μίσματα) νδ 𐅷 [κ]αλ(αφάτης) α νο(μίσματα) ι γί(νεται) δ 𐅷 νο(μίσματα) ξ
Μακ(άριος) Σενουθ(ίου) ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) ἐποικ(ίου) να(ύτης) α νο(μίσματα) δ 𐅵 νο(μίσματα) β γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
10Σευήρου Φιλοθ(έου) ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) να(ύτης) α νο(μίσματα) δ 𐅵 νο(μίσματα) β γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
Ἀβραὰμ Ἀπολλῶ ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) να(ύτης) α νο(μίσματα) δ γ´ νο(μίσματα) β γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
Πανσνηυ Ἐνὼχ ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) να(ύτης) α νο(μίσματα) δ 𐅵 νο(μίσματα) β γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
Ἀθανασίου Μακαρίου ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) να(ύτης) α νο(μίσματα) [δ] 𐅵 νο(μίσματα) β γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
[Γ]εωρ[γίου Ψε]μπνούθ(ου) ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) να(ύτης) [α νο(μίσματα) β γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´]
[2 lines missing]
Fol5,r
ἐποικ(ίου) Βουνῶ[ν] ἤτ(οι) Ἀβρααμίου Μακ(αρίου) ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) ἐποικ(ίου) διαγρα(φὴ) νο(μίσματα) δ 𐅵 δαπάν(η) νο(μίσματα) β γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´ ναύτ(ης) α νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
ἐποικ(ίου) Ψύρου ἤτ(οι) Δανιὴλ Σενούθ(ου) ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) ἐποικ(ίου) νο(μίσματα) δ 𐅵 νο(μίσματα) β γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´ ναύτ(ης) α νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
ἐποικ(ίου) Ποιμην(*) ναύτ(ης) α νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
Φοιβάμμων Δανιὴλ ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) ἐποικ(ίου) να(ύτης) α νο(μίσματα) δ 𐅷 νο(μίσματα) β [γί(νεται)] νο(μίσματα) ϛ 𐅷
5Μάρκου Παπνουθίου ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) ἐποικ(ίου) να(ύτης) α νο(μίσματα) δ 𐅷 νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅷
ἐποικ(ίου) Ἁγίου Π[ι]νουτιων(*) ἤτ(οι) Μουσαίου Παφηυ ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) νο(μίσματα) δ 𐅷 νο(μίσματα) β [γί(νεται) νο(μίσματα)] ϛ 𐅵 𐅷 ναύτ(ης) α νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
λόγῳ κούρσου ἀνατολ(ῆς) ναύτ(ης) α ι̣ε̣
κώμ(ης) Ἀφροδ(ίτω) ναύτ(ης) α νο(μίσματα) ιϛ
Ἰωάννου Βίκτορ(ος) ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) κώμ(ης) να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
10Μερκ[ο]ύριος Ἰσαὰκ ἀπὸ τ(ῆς) αὐτ(ῆς) να(ύτης) [α] [νο(μίσματα)] ϛ νο(μίσματα) β γί(νεται) νο(μίσματα) η
ε πεδιά(δων) ἤτ(οι) Ἰωσῆφ Ζαχαρία ἀπὸ [τ(οῦ)] αὐτ(οῦ) πε(δ)ιά(δος) [να(ύτης) α] νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵 να(ύτης) α νο(μίσματα) ϛ 𐅵
[γ ][πεδι]ά(δων) ἤτ(οι) Traces
Fol5,v
ἐποικ(ίου) Πακαύνεω[ς] ναῦτ(αι) β νο(μίσματα) ιγ 𐅷
Π[α]χυμίου Ἀπολλῶ ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) ἐποικ(ίου) να(ύτης) α διαγρα(φὴ) νο(μίσματα) δ 𐅵 δαπάν(η) νο(μίσματα) β γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
Ζαχαρία Δαυὶδ̣ ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) νο(μίσματα) δ 𐅵 νο(μίσματα) β γ´ γί(νεται) νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
ἐποικ(ίου) Ἐμφυτευτῶ[ν] ναῦτ(αι) β νο(μίσματα) ιβ 𐅷
5Θεοδώρου Πκαναα ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) να(ύτης) α νο(μίσματα) δ γ´ νο(μίσματα) β
Μηνᾶ Πκαν̣αχ ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) να(ύτης) α νο(μίσματα) δ γ´ νο(μίσματα) β
ἐποικ(ίου) Βο[υ]νῶν ἤτ(οι) Σεργίου Τζαμοῦλ ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) νο(μίσματα) δ γ´ νο(μίσματα) β γ´ ναύτ(ης) α νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
ἐποικ(ίου) Κ̣ε̣ραμίου ἤτ(οι) Βίκτορο(ς) Ἀνανία ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) νο(μίσματα) δ 𐅵 νο(μίσματα) β γ´ ναύτ(ης) α νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
ἐποικ(ίου) Ψύρου ναύτ(ης) α νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´
10Παύλου Πα[ο]ῦτ ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) ἐποικ(ίου) [νο(μίσματα) δ] νο(μίσματα) β 𐅵
Ψάτου Ἠλία ἀπὸ Πακα(ύνα) μισθ(ωτὴς) (ὑπὲρ) τοῦ [αὐτ(οῦ) νο(μίσματα)] δ̣ νο(μίσματα) β
ἐ̣[ποι]κ̣[ίου Ἁγ]ίου̣ [Π]ι̣[νου]τ(ίωνος) ἤτ(οι) [  ̣]ε̣[  ̣]κ̣[  ̣  ̣]ι̣ου[  ̣  ̣  ̣]ου [ -ca.?- νο(μίσματα) δ νο(μίσματα) β 𐅵 ναύτ(ης) α νο(μίσματα) ϛ 𐅵 γ´ ]
Fol6,r
λόγῳ ἀκ(α)τ(ίων) (καὶ) δ[ρ]ο(μόνων) ὄντ(ων) εἰς παραφυλλαγ(*) τῶ(ν) στομίω(ν) Αἰγ(ύ)π(του) ναῦτ(αι) ϛ
ε πεδιά̣δ̣ω̣ν ἤτ(οι) Ἐνὼχ Γεωργίου ἀπὸ β πεδιά(δων) μ[ισθ](ωτὴς) ιε πεδιά(δων) να(ύτης) α διαγρα(φὴ) νο(μίσματα) γ δαπάν(η) νό(μισμα) α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) δ 𐅵
ἄνθ(ρωποι) Ἁ[γία(ς)] Μαρία(ς) ἤτ(οι) Τζαμοῦλ Ὀννοφρίου ἀπὸ ἀνθ(ρώπων) Ἁγίας Μαρία(ς) να(ύτης) α νο(μίσματα) γ νό(μισμα) α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) δ 𐅵
ἐποι(κίου) Πακ[αυ]να ἤτ(οι) Πνεῒ Γεωργίου ἀπὸ τ(οῦ) αὐ(τοῦ) ἐποι(κίου) να(ύτης) α νο(μίσματα) γ νό(μισμα) α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) δ 𐅵
5ἐποι(κίου) Κεραμίου ἤτ(οι) Ἀβῶνα Ἄπα Μέει ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) ἐποι(κίου) να(ύτης) α νο(μίσματα) γ νό(μισμα) α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) δ 𐅵
ἐποικ(ίου) Ποιμην(*) ἤτ(οι) Μάρκ(ου) Ἀθανα(σίου) ἀπὸ Ἐμφυ(τευτῶν) μισθ(ωτὴς) (ὑπὲρ) τ(οῦ) ἐ[πο]ικ(ίου) Ποιμ(ένος) να(ύτης) α νο(μίσματα) γ νό(μισμα) α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) δ 𐅵
ἐποικ(ίου) [Ἁ]γίου Πινου(τίωνος) ἤτ(οι) Ἀναστά(σιος) Σενουθ(ίου) ἀπὸ τ(οῦ) αὐτ(οῦ) ἐποικ(ίου) να(ύτης) α νο(μίσματα) γ νό(μισμα) α 𐅵 γί(νεται) νο(μίσματα) δ 𐅵
† σὺν Θ(εῷ) ἀνακεφαλ(αίωσις)
λόγῳ ναυτ(ῶν) καρ(άβων) (καὶ) διηρ(ῶν) ἀκ(α)τ(ίων) δρ(ομόνων) κού(ρσου) θαλά(σσης) ναῦτ(αι) ϙδ νο(μίσματα) χξϛ ἀπαργ(υρισμοῦ) καλα(φατῶν) δ[β]πδ ἀπὸ τρ(ιηρῶν) κ(αὶ) στρα(τιωτῶν) νο(μίσματα) μ γί(νεται) νο(μίσματα) ψϛ
10λόγῳ κούρσου ἀνατολ(ῆς) [ -ca.?- ] ναῦτ(αι) [α]ε νο(μίσματα) ρ γί(νεται) νο(μίσματα) κζ
λό[γῳ] ἀκ(α)τ(ίων) (καὶ) δρο(μόνων) εἰ(ς) παρα[φυλλαγ](*) [τῶν στομίω(ν) ναῦτ(αι)] ϛ̣ νο(μίσματα) κζ
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar