Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Tebt. II 392 TM Nr. 13548

Agreement of Indemnity

Tebtynis (Arsinoites) 134 - 135
Andere Publikationen M.Chr. 338; Sel. Pap. I 58
Material Papyrus
Inhalt Vertrag, Indemnität
Erwähnte Daten
  • Z. 20: 25. Juli 119
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
[ἔτους ἐνν]εακαιδεκάτου Αὐτοκράτορος
[Καίσαρος Τ]ραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν Τ]εβτύνι τῆς Πολέμωνος μερίδος
[τοῦ Ἀρσινοί]του νομ[ο]ῦ. ὁμ[ο]λογεῖ Κρονίων
5[Κρονίωνος] τοῦ Ἥρ[ω]νος ὡς [ἐ]τῶν εἴκοσι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐλ]ὴ ἀντικνημίωι δεξιῶι
[τῇ ἑαυτοῦ] ὁμοπατρείωι(*) καὶ ὁμομητ[ρί]ῳ
[ἀδελφῇ Εὐδ]αιμο[νίδι] τῇ καὶ Πολίττῃ ὡ̣[ς]
[ἐτῶν τεσσαρ]άκοντα ἓξ οὐλὴ γόνατι δεξι[ῶ]ι
10[μετὰ κυρίο]υ τοῦ ἑαυτῆς υἱοῦ Εὐ[τ]ύχου
[τοῦ Ὡρίωνος(*)] ὡς ἐτῶν εἴκοσι οὐληι(*) χειρὶ
[ἀριστερᾷ ἐ]πάναν̣κον(*) τὸν Κρ[ο]νίωνα
[παρέξεσθαι] τὴν ἀδελφὴν Εὐδαιμωνίδ(α)(*)
[τὴν καὶ Πόλι]τταν ἀπαρανόχλητον(*) καὶ
15[ἀνείσπρ]α̣κτον κ[αὶ] ἀπερίσπαστον
[κα]τὰ πά[ντα] τρόπ[ον ὑπὲρ] ὧν [γ]ράφεται
[ὁ ἀ]ν̣ὴρ αὐτῆς ὢν δὲ κ[αὶ](*)[ ἀδ]ελφὸς Ὡρίων
[ὃς] τετελεύτηκε̣ν Τα[ω]τίωι Ἡρακ[λ]είδ[ου]
[καθʼ ὁ]μολογείαν(*) παρα[θή]κης ἐπὶ τοῦ
20[τρί]του ἔτους Ἁδριαν[οῦ Κα]ίσαρος τοῦ κυρίου
Μ[ε]σορὴ νουμηνίᾳ διὰ τοῦ ἐνταῦθα γ[ρα]φείου
χρυσίου [δ]οκιμίου τεταρτῶν πέντε καὶ ἀ[ργυρίο]υ
[ἐ]πισήμου καὶ ἑτερα(*) ἐφʼ οἷς ἡ ὁμολογεί[α](*)
περιέχει, διὰ τὸ τὸν Κρονίωνα ἐσχη-
25κέναι ταύτας εἰς τὸ ἴδιον τὸν δὲ Ὡρίωνα
μηδὲν ἁπλῶς λαβόντα κα[τ]ὰ παρά-
κλησιν γεγράπται(*) αὐτῶν. (hand 2) Κρονίων Κρονί-
ωνος ὁμολογῶ παρέξεσθαι(*) τὴν ἀδελ-
φήν μου Εὐδαιμονίδαν(*) τη(*) καὶ Πολιττα(*)
30ἀπαρανώχλητον(*) καὶ ἀλισπαρτον(*) καὶ ἀ-
περίσπαστον κατὰ π[ά]ντα τρόπον ὑπὲρ
ὧν γράφετε(*) ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν Ὡρίων Τα-
ω̣τίῳ Ἡρακλείδου κατὰ παραθήκην ἐφʼ ο[ἷς]
περιεχιν(*) διὰ τὸ ἐμὲ ἐσχηκέναι εἰ[ς]τὸ εἴ-
35διον(*) τὸν δὲ Ὡρίωνα μηδὲν ἁπλῶς λαβ-
όντα κατὰ παρακλησι(*) γεγραπετε(*) αὐ-
τῶν καθὼς πρόκιται. ἔγραψεν ὑπὲ[ρ αὐ]τοῦ
Σ̣αγάθης(*) Ἀρείου μὴ εἰδότος γράμμα[τα.]
(hand 3) [ἐν]τ̣[έτακται δι]ὰ τοῦ ἐν Τεβτύνι γραφ[είο]υ.

Apparatus


^ 7. l. ὁμοπατρίωι
^ 11. BL 1.428 : - ca.10 - prev. ed.
^ 11. l. οὐλὴ
^ 12. l. [ἐ]πάναγκον
^ 13. l. Εὐδαιμονίδ(α)
^ 14. l. ἀπαρενόχλητον
^ 17. BL 1.428 : [πα]τὴρ αὐτῆς ὣν δὲ κ[αὶ ὁ] prev. ed.
^ 19. l. [ὁ]μολογίαν
^ 23. l. ἑτέρων
^ 23. l. ὁμολογία
^ 27. l. γεγράφθαι
^ 28. corr. ex π  ̣ρεξεσθαι
^ 29. l. Εὐδαιμονίδα
^ 29. l. τὴ<ν>
^ 29. l. Πόλιττα<ν>
^ 30. l. ἀπαρενόχλητον
^ 30. l. ἀνείσπρακτον
^ 32. l. γράφεται
^ 34. l. περιέχει
^ 34-35. l. ἴ|διον
^ 36. l. παράκλησι<ν>
^ 36. l. γεγράφθαι
^ 38. BL 7.271 : Ἀγαθῆς prev. ed.
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar