Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Tebt. II 294 TM Nr. 13457

Application for the Purchase of a Priestly Office

Tebtynis (Arsinoites) 147, 5. Jan.
Andere Publikationen W.Chr. 78; Sel. Pap. II 353
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
VIII, S. 491
Bemerkungen Zur Datierung vgl. P.Oxy. XLIX 3472, Komm. zu Z. 4 - 6.
Inhalt Antrag an den Idioslogos auf den Kauf eines Amtes (Priester), Kopie
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
ἀντίγ[ρ]αφον.
Τιβ[ερίωι] Κλ[α]υδίωι Ἰ(*)ούστωι τῷ πρὸς τῷ(*)
(*)διων(*) λογων(*)
πα[ρὰ Πα]κήβκιος Μαρσισούχου [ἱ]ερέως ἀπολυσίμου
5{ἀ[πὸ]} Σοκνεπτύνεως τ[ο]ῦ καὶ Κρόνου καὶ τῶν συννάων
[θεῶν μεγ]ίστων ἱ(*)εροῦ λογίμου τοῦ ὄντος ἐν κώμῃ Τε-
[πτύνει τ]ῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ Ἀρσιν[ο]είτου νομοῦ.
β[ούλομα]ι ὠνήσασθαι τὴν τοῦ προκιμένου ἱ(*)εροῦ προ-
φη[τ]εία[ν] εἰς π[ρ]ᾶσιν π[ρ]οκιμένην ἔτι πάλαι ἐπὶ τῶι κα-
10ταχ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν καὶ βαι(*)οφορε[ῖ]ν με καὶ τὰ ἄλλα τὰ τῇ προφη-
τείᾳ προ[σ]ήκοντα ἐ[πι]τ̣[ελ]ε̣[ῖ]ν καὶ λαμβάνε[ι]ν πάσης
ὑποπιπτούσης τ̣ῶ̣ι̣ ἱ̣[ε]ρ̣ῶι προσόδου τὸ πέμπτον κατὰ
τὰ κ[ε]λευ̣[σ]θέντα τειμῆς(*) ἀντὶ ὧν ὑπέσχετο ἔτι πάλαι
Μαρσ[ι]σοῦχος Πακήβκιος δραχμῶν ἑξακοσίων τεσσα-
15ράκ̣[ο]ν̣τ̣[α] ἐπ[ὶ] τὸ τ̣α̣υ̣τ̣ο̣(*) δραχμῶν δι[σχ]ειλ[ίω]ν(*) διακοσίων ,
ἃς κ[αὶ] διαγράψω κυρωθεὶς ἐπὶ τὴν ἐπὶ τόπων δημοσίαν
τράπεζαν ταῖς συνήθεσι προθεσμίαις, μενειν(*) δέ μοι
καὶ ἐγγόνοις καὶ τοῖς παρʼ ἐμοῦ μεταλημψομένοις ἡ τού-
των κυρεί[α](*) καὶ κράτησ[ις ἐπὶ τ]ὸν ἀε̣ὶ̣ χρόνο[ν] ἐπὶ τοῖ[ς αὐ-]
20τοῖς τιμίοις καὶ δικαίοις πᾶσει(*), διαγράφου[σ]ι̣ ὑπὲρ ἰσκρι̣τ̣ι̣κ̣[οῦ](*)
δραχμᾶς δια[κ]οσίας . ἐὰν οὖν σοι δόξῃ, κύριε, κυρώσ̣ε̣ι̣[ς]
μοι ἐνθάδε ἐπὶ τῆς πόλεως ἐπὶ τούτοις μου [τ]οῖς δικαί-
οις καὶ γρ̣α̣ψ̣ῃς(*) τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῶι περὶ τούτου ἵ(*)να
καὶ αἱ ὀφίλ[ο]υσαι(*)(*)ερουργίαι τῶν σε φιλούντων θεῶν ἐπι-
25τελῶνται. ἔστι δὲ τὸ ἐπιβάλλον μοι (πεμπτὸν) μέρος τῶν
ἐ̣κ̣ τῶν προσπειπτόντων(*) ὡς πρόκιται μετὰ τὰς γινο-
[μέ]νας δαπάνας (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ν φακοῦ (ἀρτάβαι) θ 𐅵 γ´ ἀργυρίου (δραχμαὶ) ξ.
διευτύχει.
(ἔτους) ι Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ
30Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Τῦβει ι̣.

Apparatus


^ 2. ϊουστωι papyrus
^ 2. BL 6.198 : τῶ[ν] prev. ed.
^ 3. l. ἰδίῳ : ϊδιων papyrus
^ 3. l. λόγῳ
^ 6. ϊερου papyrus
^ 8. ϊερου papyrus
^ 10. βαϊοφορε[ῖ]ν papyrus
^ 13. l. τιμῆς
^ 15. l. αὐτο
^ 15. l. δισχιλίων
^ 17. l. μενεῖ
^ 19. l. κυρί[α]
^ 20. l. πᾶσι
^ 20. l. εἰσκριτικοῦ
^ 23. l. γράψεις
^ 23. ϊνα papyrus
^ 24. l. ὀφείλουσαι
^ 24. ϊερουργιαι papyrus
^ 26. l. προσπιπτόντων
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar