Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Oxy. XVIII 2182 TM Nr. 12608

Letter of a Strategus

Ptolemais Euergetis (Arsinoites) 165, 19. Apr.
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
VIII, S. 254
Bemerkungen Zur Datierung vgl. BL VIII, S. 254. Vgl. Kruse, Der Königliche Schreiber, S. 350-355 und 836.
Inhalt Brief (amtlich), Kopie, der Stratege Heliodoros (Arsinoites) an den königlichen Schreiber Dionysios (Oxyrhynchites), Transport von Korn zum Hafen, desertierte Eseltreiber, Warnung des Präfekten und des Epistrategen, Liste, Namen
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
r
ἀντίγραφον. Ἡλιόδωρος στρατηγὸς Ἀρσι(νοίτου) Θεμί-
στου καὶ Πολέμωνος μερίδων Διονυσίωι
βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) διαδεχομένῳ καὶ τὰ κατὰ τὴν στρατηγί(αν)
τῷ φιλτάτωι χαίρειν.
5εἰ παρῆς τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος ἀπειλουμένου
τοῖς στρατηγοῖς περὶ τῆς τοῦ σείτου(*) κατακομιδῆς,
ὅπως τὰ κτήνη τὰ ἐν τῷ Ἀρσινοείτῃ ἐκ τῶν ἄλ-
λων νομῶν ἐργαζόμενα πλεῖστα ὅσα πεμφθη-
ναι, ἐπεξήλθοσαν τοῖς αὐθάδως μετὰ τὴν τοῦ
10ἡγεμόνος ἐ̣[γκ]έ̣λ̣ε̣υσιν ἀποστᾶσι κτηνοτρόφοις.
γράψαντος [δὲ] σοὶ τοῦ κρατίστου ἐπιστρατήγου μηδέ-
να ἀφίστασ[θαι] τῶν ἐνθάδε πρὶν παρʼ ἐμοῦ λαβῶσι
γράμματα π̣[ερ]ὶ̣ τοῦ ἀπηρτικέναι(*) τὴν τοῦ σείτου(*)
καταγωγὴν καὶ προσθέντος πεμφθῆναι ἐπʼ αὐτὸν
15μετὰ ἀσφαλείας τοὺς τολμῶντας τοιοῦτον τι ἀπαυ-
θαδίσασθαι τῆς χρείας πάνυ πᾶσαν ἀνάγκην ὑπερ-
βαλλούσης, ὥστε καὶ διὰ γραμμάτων πολλάκις
καθολικῶς καὶ κατʼ ὄψιν τοῖς στρατηγοῖς τὸν ἡγε-
μόνα ἠπειληκέναι, ἐπεὶ οὖν καίτοι μόνων
20ὄντων ἐνθάδε ἐκ τοῦ ὑπὸ σοὶ νομοῦ ὄνων υια
οἱ πλεῖστοι ἀπέστησαν ὡς λοιπὰ ἐνθάδε
εἰς σήμερον καταλελεῖφθαι ρνϛ μεθʼ ὧν οἱ ἐ-
πʼ αὐτῶν τεταγμένοι εὐσχήμονες οὐ τολμήσαν-
τε̣ς ἀποστῆναι παρέμειναν, ἀναγκαίως σοι δηλώ-
25σα̣ς τὰ ὑπὸ τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος Φλαυίου
Τιτιανοῦ κελευσθέντα γράφω, ὅπως ἐν ἀσφαλεῖ,
ὡς καὶ ὁ κράτιστος ἐπιστράτηγος ἔγραψέ σοι, ἀναπέμψῃς
ἐπʼ αὐτὸν τοὺς ἀποστάντας, τὸν δὲ ἴ(*)σον τῶν ὄνων
ἄριθμον μετʼ εὐγνομόνων κτηνοτρόφων δυνα-
30μένων παραμεῖναι ἀποστείλῃς(*) ἰς(*) τὸ ἔτι τοῦ ποταμοῦ
πλεῖσθαι δυναμένου τὴν καταγωγὴν γενέσθαι
ἤδη μὲν τοῦ ὕδατος ὑπονοστοῦντος, τῆς δὲ χρείας ἐπειγού-
σης τάχιστα τὴν κατακομιδὴν τοῦ σείτου(*) γενέσθαι.
εἰσὶ δὲ οἱ ὑπὸ τῶν εὐσχη(μόνων) δηλωθέντες ἀποκεχωρη(κέναι) ὧν ἕνεκε
35ἔπεμψα ἐξ αὐτῶν πρός σε Διδ(  ) Ἀπολ(  ) τοῦ καὶ Σεκούνδου καὶ Φιλ(  ) τὸν κ(αὶ)
Φιλ(  ) Διον(  ) καὶ Πτολ(  ) Ἀπολ(  ) τοῦ καὶ Πετε(  ). ἐρρῶσθ(αί) σε εὔχομ(αι) φίλ(τατε). (ἔτους) ε
Φαρμοῦθι κδ.
v
εἰσὶν δὲ οἱ ἀποκεχωρη(κότες).
Σιγκεφᾶ κε
40Πακέρκη(*) κβ
Φοβώου η
Τῦχιν Νε(κῶτιν) ε
Νόμου ἐπ(οίκιον) γ
Τόκα Πεενώ(*) ε
45Τήεως ιη
Ψώβ(θεως)(*) κάτω ε
Τακόνα θ
Χύσεως ὄνοι ϛ
Σερύφεως κγ
50Ὤφεως(*) ϛ
Σεραπ(ίωνος) Χαι(ρήμονος) ἐπ(οικίου) ε
Σενέ(πτα)(*) με
Νεμερῶ(ν) ιη
Παλώσεω(ς) κγ
55Σιναρύ ιβ
Ψώβθεω(ς)(*) θ
(γίνονται) ὄνοι [σ]νενε(*).

Apparatus


^ r.6. l. σίτου
^ r.13. ἀπῃτηκέναι prev. ed.
^ r.13. l. σίτου
^ r.28. ϊσον papyrus
^ r.30. ἀποστεῖλαι prev. ed.
^ r.30. l. εἰς
^ r.33. l. σίτου
^ v.40. Παπέρκη prev. ed.
^ v.44. Τοκαπεενω(  ) prev. ed.
^ v.46. Φώβ(θεως) prev. ed.
^ v.50. Κάφεως prev. ed.
^ v.52. Σενοπ(ώθεως) prev. ed.
^ v.56. Ψέμ̣μεω(ς) prev. ed.
^ v.57. [σ]με prev. ed.
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar