Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Mil. Vogl. III 133 TM Nr. 12376

Affitto di Tolemeo e altri

Tebtynis (Arsinoites) 165, 18. Aug.
Andere Publikationen SB VI 9380 2
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
IX, S. 166; X, S. 129
Bemerkungen Gehört zum Laches - Archiv. Duplikat: P.Mil. Vogl. III 132. Zur Datierung vgl. BL X, S. 129.
Inhalt Pacht (Land), Pachtzins
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
[Πτολλαρ]ίωνι υἱῷ Πτολλαρίωνος γεγυμ(νασιαρχηκότος) ἀφήλικι
[διὰ] ἐπιτρόπου Σαβείνου γεγυμνασιαρχηκ(ότος)
π[αρὰ Πτο]λεμαίου Θεογίτωνος τοῦ Θεογίτωνος
ἀπ̣[ὸ ἀμφόδ]ου Ταμείων καὶ τοῦ υἱοῦ Ἁρποκρατίω-
5νο[ς καὶ Σ]αβείνου Πάτρωνος τοῦ Ἀπίωνος καὶ
Ἰσ[ιδώρου Ἀ]ρέου τοῦ Πτολεμαίου, τῶν δύο ἀπὸ
ἀμ̣[φόδου Θαρα]π̣είας, τῶν τεσσάρων . βουλό-
με[θα μισθώσασθαι π]αρά σου εἰς ἔτη τέσσερα
ἀπ[ὸ τοῦ εἰσιόντ]ος(*) ἕκτου ἔτους Ἀντωνίνου καὶ
10Οὐή[ρου τ]ῶν κυρίων Σεβαστῶν τὸ ὑπάρ-
χον̣ [σοι] ἥμισυ μέρος περὶ μὲν κώμην
Κερ[κῆ]σιν κλήρου ἀρουρῶν ἑπτά , περὶ δὲ
κώ[μην] Κερκεσῆφιν κλήρου ἀρουρῶν δέκα
πέ[ντε πά]ντων, ἢ ὅσων ἐὰν ὦσι, τὸ μὲν πρῶτον
15κα[ὶ τρίτον] ἔτος ἀρούρας μὲν τρῖς(*) ἥμισυ εἰς πορὰν(*)
ὧν [ἐὰν α]ἱρώμεθα π[λὴν πυ]ροῦ, τὰς δὲ λοιπὰς
[εἰς ]πορὰν(*) χόρτου κατ[αβρώ]ματος βοῶν, φόρου ἐπὶ τὴ[ν]
[διετεία]ν κατʼ ἔτος ἀ[σπερμ]εὶ τῶν μὲν περὶ
[Κερκῆσιν] ἀργυρίου δρ[αχμ]ῶν ἑκατὸν τεσσε-
20[ράκοντα] , τῶν δὲ περὶ Κερκεσῆφιν ἀργυ-
[ρίου δραχμ]ῶν ἑκατὸν πεντήκοντα · τὸ δὲ
[δεύτερο]ν καὶ τέταρτον ἔτος εἰς πορὰν(*) πυροῦ
[ἐκφορί]ου ἐπὶ τὴν διετείαν(*) κατʼ ἔτος σὺν αἷς
[λημψόμεθ]α σπερμάτων τῶν μὲν περὶ Κερ-
25[κῆσιν π]υροῦ ἀρτάβαις τρισὶ ἥμισι(*) , τοῦ παντὸς
[πυροῦ ἀρτα]βῶν πεντήκοντα δύο ἡμίσους ,
[τῶν δὲ πε]ρὶ Κερκεσῆφιν πυροῦ ἀρτάβαις ἑπτὰ
[ἥμισυ , τοῦ π]αντὸς πυροῦ ἀρταβῶν ἐνενήκοντα
[μιᾶς , μέτ]ρῳ τετραχοινίκῳ ἰδίῳ σου καὶ θαλ-
30[λοῦ κατʼ ἔτο]ς τυρῶν β οἰῶν τεσσεράκοντα , πάν-
[των ἀνυπολ]όγων καὶ ἀκινδύνων, ἄγοντες
τ[ὰ κατʼ ἔτος] τῶν ἀρουρῶν ἔργα πάντα, ὅσα
[καθήκει, ἐκ τ]οῦ ἰδίου τοῖς δέουσι καιροῖς, καὶ
[τὰ ἐκφόρια ἀ]ποδώσομεν κατʼ ἔτος μηνὶ Παῦνι
35[ἐφʼ ἅλῳ νέα] καθαρὰ ἄδολα, τῆς μετρήσεως
γινο[μένης] διά τινος τῶν σῶν, τὸν δὲ φόρον
μηνὶ [Φαρ]μοῦθι, πρὸς ἡμᾶς ὄντων τῶν κα-
τʼ ἔτος [φο]λέτρων(*) ἐπισπουδασμοῦ, τῆς δὲ παρα-
[γωγῆς τῶ]ν ἐκφορίων πρός σε, καὶ μετὰ τὸν
40χ[ρόνον παρ]αδώσομεν τὰς ἀρούρας καθαρὰς ἀπὸ
[ἀγρώστεω]ς δίσης(*) πάσης πλὴν θρύου καλάμου.
[ἐ]ὰ[ν φαίνητ]αι μισθῶσαι.

Apparatus


^ 9. [ἐνεστῶτ]ος prev. ed.
^ 15. l. τρεῖς
^ 15. l. <σ>πορὰν
^ 17. l. [<σ>πορὰ]ν
^ 22. l. <σ>πορὰν
^ 23. l. διετίαν
^ 25. l. ἥμισυ
^ 38. l. φορέτρων
^ 41. l. δείσης
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar