Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Mil. Vogl. II 63 TM Nr. 12360

Affitto di terreno

Tebtynis (Arsinoites) vor 170, 25. Aug.
Andere Publikationen SB VI 9380 (7)
Material Papyrus
Bemerkungen Duplikat: P.Mil. Vogl. III 195. Zur Datierung vgl. BL VII, S. 118. Gehört zum Laches - Archiv.
Inhalt Vertrag, Pacht, Land
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
Π̣τολλαρίωνι υἱῷ Πτολλαρίωνος γεγυ-
μνασιαρχ(ηκότος) καὶ Γεμείνῳ γεγυμνασιαρχ(ηκότι)
καὶ Ἀμ[α]τίῳ τῷ καὶ Παυλείνῳ ἀμφοτ(έροις)
Πάτρωνος γεγυμνασιαρχηκότ(ος)
5παρὰ Πέννειτος Ὀρσενούφεως τοῦ Πέννειτος
[ἀ]π[ὸ κώ]μης Θεογονίδος καὶ Σύρου Δημητρίου
[ἀ]π̣ὸ̣ ἀμφόδου Μακεδόνων τῶν δύο̣ γεωρ-
γ̣ῶν καὶ ἀλλήλων ἐ̣γγ[ύ]ων εἰς ἔκτ̣ε̣ι̣σ̣ι̣ν̣. β̣ο̣υ̣λό-
μεθα μισθώσασ̣θαι παρʼ ὑ(*)μῶν εἰς ἔτη ἓξ
10ἀπὸ τοῦ εἰσιό[ντος ἑ]νδεκάτου ἔτους Αὐρηλί[ου]
Ἀντωνίνου Κ[αί]σαρος [τ]οῦ κυρίου τὰς ὑπαρχού-
σας ὑ(*)μεῖν(*), τῷ μὲ̣ν̣ Πτ[ο]λλαρίωνι κατὰ τὸ ἥμ(ισυ)
μέρος καὶ τοῖς περὶ Γέμεινον κατὰ τὸ λοιπὸν
ἥμισυ, περὶ τὴν προκειμένην κώμην Θεογο-
15νίδα σιτικὰς ἀρούρας ὀκτὼ ἐν τῷ λεγομένῳ
[Πυρροῦ κλήρ]ῳ ἐν δυσὶ κοίταις· τὸ μὲν πρῶτον
[καὶ τρίτον] κ̣α̣ὶ̣ πέ̣μ̣πτον ἔτος εἰς σπορὰν χόρ-
[του κα]ταβρώματος προβάτων, φόρου ἐπὶ τὴν
τ[ριετίαν] κατʼ ἔτο[ς ἀ]σπερμεὶ(*) τῶν ὅλων ἀρουρῶν
20ὀκ[τὼ] ἀργυρίου δρ̣α̣χμῶν ἑξήκοντα τεσσά-
ρ̣ω̣ν̣ · τὸ δὲ δεύτερον̣ καὶ τέταρτον καὶ ἕκτον
[ἔτος] εἰς σπορὰν πυροῦ, ἐκφορίου ἐπὶ τὴν
[τριετίαν] κατ̣ʼ ἔ̣τος [σ]ὺν αἷς λημψόμεθα σπερ-
μ[άτων] πυροῦ ἀρτάβαις ὀκτὼ τοῦ παν-
25τος̣ π̣υ̣ροῦ ἀρταβῶν ἑκατὸν ἑπτὰ πάντων
ἀν[υ]πολόγων καὶ ἀκινδύνων, καὶ ἐπιτελέσο-
μεν τὰ κατʼ ἔτος ἔργα ὅσα καθήκει τοῖς δέουσι
καιροῖς, βλά̣βος μηδὲν ποιουντες, καὶ τὰ ἐκ-
φό̣ρια ἀποδώσωμεν(*) κατʼ ἔτος μηνὶ Παῦνι
30ἐφʼ [ἅλ]ῳ νέα καθα̣ρ̣ὰ̣ μέτρῳ ἑξαχοινείκῳ(*)
ἰδίῳ ὑ(*)μῶν, τῆς μετρήσεως [γιν]ομένης διὰ
φροντιστῶν ὑ(*)μῶν, τὸν̣ δὲ φόρον Φ̣α̣μ̣ε̣-
ν̣ώ̣θ̣, τῶν δημοσίων πάντων ὄντων
πρὸ̣ς ὑ(*)μᾶ̣ς̣ τοὺς γ̣ε̣ο̣[ύ]χου̣ς, τῶν δὲ κατʼ ἔτος
35φολ[έτ]ρων(*) ἐπισπουδασμοῦ πρὸς ἡμᾶς, καὶ με-
τὰ [τὸν] χρόνον πα[ρα]δώσομ̣ε̣ν̣(*) τὰς ἀρούρας
καθαρὰς ἀπ̣ὸ θρύου καλάμου ἀγρώστεως
δεί[σ]ης πάσης̣, ἐὰν φαίνηται μισθῶσαι.

Apparatus


^ 9. ϋμων papyrus
^ 12. l. ὑμῖν : ϋμειν papyrus
^ 19. l. [ἀ]σπερμὶ
^ 29. l. ἀποδώσομεν
^ 30. l. ἑξαχοινίκῳ
^ 31. ϋμων, papyrus
^ 32. ϋμων, papyrus
^ 34. ϋμᾶ̣ς̣ papyrus
^ 35. l. φορέτρων
^ 36. l. πα[ρα]δώσομεν
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar