Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Hamb. I 70 TM Nr. 11408

Indemnitätserklärung eines Altersvormundes an seinen Mitvormund

Arsinoites (?) nach 145, 28. Aug.
Andere Publikationen SB III 6274; Sel. Pap. I 59; FIRA III 29
Material Papyrus
Inhalt Erklärung, Schadlosigkeit, Mitvormund, Erbschaft
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
r
(hand 1) [Τῖτος Φ]λ̣αούιος Καπίτων Τ̣ίτῳ
[Φλαουίῳ Σ]αραπίωνι συνεπιτρόπῳ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Λ]ονγίνου Οὐαλέν̣τ̣ος ἀφή-
λ̣[ικος <κληρονόμου> γεγο]νότος κατὰ διαθήκην
5Φ[λαουίας] Π̣τολέμας μετηλλαχυειης(*)
[τῷ   ̣  ̣  ̣  ̣ μηνὶ] τ̣οῦ ὀγδόου ἔτους Ἀντωνίνο̣υ
[Καίσαρος τ]οῦ κυρίου, μάμμης \οὔσης/ τοῦ προγε-
[γ]ρ̣α̣[μ]μέ̣[νο]υ ἀφήλικος χαίρειν.
ἐπειδὴ̣ κ̣ατέλειψε μοι ἡ Φλ̣αου̣ία Πτο-
10λέμα κ̣[α]τὰ <τ>ὴν ἐπὶ σαὶ(*) διαθήκην
κλήρου κ̣[α]τοικικοῦ ἀρούρας τρεῖς , ἃς
καὶ μετὰ τ̣ελευτὰν(*) αὐτῆς καρπίζο-
μαι καὶ τὰ περιγινόμενα ἐξ αὐτῶν
εἰς τὸ εἴδιον ἀποφέρω, τελοῦντός
15μου τὰ περὶ αὐτῶν πάντα δημόσια
εἰς ὄνομα τῆς Φλαουίας Πτολέμας,
ὁμολογῶ, ἐάν τις ζήτησις γένηται
περὶ τῶν περιγεινομένων αὐτῶν
ἢ ἑτέρου τινὸς αὐτῶν, ὅταν τὸν λόγον
20δίδομεν τῷ ἀφήλικι, ἐγὼ αὐτὸς τὰ
περὶ τούτων ἐγβιβάσω ἰδίαις δαπά-
ναις καὶ τὸ περὶ τούτου κριθησόμενον,
ἐάνπερ κρίσις γένηται, ἀπαρτειῶ(*)
τὸ δὲ χει[ρ]όγραφον τουτω(*) εἰστιν(*)
25ἐμὸν ἰδι[ό]γραφον, γεγραμμένον
δισσόν, χωρὶς ἀλύφαδος(*) καὶ ἐπιγραφῆς,
ὃ καὶ κύριον̣ [ἔ]στω πανταχοῦ καὶ παντὶ
τῷ ἐπιφέροντι ὡς ἐν δημοσίῳ κα-
τα̣κ̣εχωρισμένον. ἐὰν δέ τις ἀνάνκη
30γέ[ν]ηται, προσφωνήσω τὸ ἴσον {δι} \ὥστε γενέσ/-
θαι δ̣ιὰ δημοσίου χρηματισμοῦ ἀνυπερ-
θέτως.
v
[χειρόγραφον, ὃ ἔ]γραψα Σαραπίωνι περὶ τῶν ἐγ(*) Πτολέμας τόπων
[ἀρ(ουρῶν) γ ἤ]τ̣οι τ̣οῦ ληγάτου.
(inverse) (hand 2) Μαλάτου ἐπιστολὴ περὶ τῶν ταύρων εἰς Ἡλιοπολ(ίτην).
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar